Ktl-icon-tai-lieu

Kiến trúc Việt Nam từ năm 1990 -nay

Được đăng lên bởi thecrowncb1
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 1093 lần   |   Lượt tải: 4 lần
KIẾN TRÚC VIỆT NAM ( 1990 – NAY ).
A, Bối cảnh lịch sử :
Năm 1990 đất nước đang bước vào giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội củng
cố về kinh tế , văn hóa giáo dục, thực hiện quá trình mở cửa hội nhập tiếp thu
những thành tựu khoa học kĩ thuật và nền văn hóa các nước .
_Thuận lơi : nhờ cơ chế hội nhập mở cửa đã tạo điều kiện thúc đẩy các ngành nghệ
thuật trong đó có kiến trúc phát triển , mở rộng cách nhìn nhận và sang tạo trong
nghệ thuật .
_Khó khăn : nhà nước mới thành lập còn non trẻ , là một nước nghèo , lâm vào tình
trạng khủng hoảng lạm phát , Mĩ và các thế lực thù địch vẫn tiếp tục cấm vận và
bao vây kinh tế.
=>Đây là thời kí chuyển mình của đất nước , nền kinh tế và văn hóa xã hội có sự
chuyển biến nhanh chóng , do chính sách mở cửa hội nhập nên nền kiến trúc nước
ta ít nhiều bị ảnh hưởng bởi nền kiến trúc nước ngoài tạo nên 1 nền văn hóa đa
dạng mà vẫn đậm đà bản sắc dân tộc.
B, Nền kiến trúc Việt Nam :
I, Kiến trúc cổ Việt Nam :
Kiến trúc cổ Việt Nam còn lại không nhiều và không phải là những công trình
tiêu biểu nhất. Tinh hoa của kiến trúc cổ Việt Nam đã bị chôn vùi sau các cuộc tàn
phá triệt hạ văn hóa phương Nam của Trung Hoa và quy luật thời gian (đa số
những công trình cổ còn hiện hữu, có niên đại từ thời nhà Hậu Lê đến thời nhà
Nguyễn).
Người ta hiện còn biết rất ít (và cũng nhiều điều người ta chưa biết gì) về kiến trúc
các cung điện thời Lý-Trần, được xem là thời kỳ văn minh nhất của Đại Việt và
được sử sách khen ngợi là trước đó chưa hề có, sánh ngang cùng Trung Hoa
phương Bắc. Những nền đất còn lại của các ngôi chùa thời kỳ này như chùa Phật
Tích, chùa Dâu… có thể chứng minh được những lời này. Tuy vậy, những gì còn
lại trên tại Việt Nam ngày nay cũng để người ta biết cách thức xây dựng trong dân
gian và những quy định trong cấu tạo kiến trúc thời xưa, được gọi là “thức kiến
trúc cổ Việt Nam”.

Phương đình Đền Đô ở Bắc Ninh
Khi nói về kiến trúc cổ Việt Nam, nhiều người lầm tưởng nó là kiến trúc Trung
Hoa. Nhưng thật ra kiến trúc cổ Việt Nam khác nhiều so với hệ kiến trúc TrungNhật-Hàn (3 nước này khá tương đồng nhau). Kiến trúc cổ ViệtNam cũng lấy gỗ
làm vật liệu xây dựng cơ bản và tạo đặc trưng riêng cho nền kiến trúc của mình,
tương phản với kiến trúc gạch đá của các vùng còn lại trên thế giới.

Nét đặc trưng

Thức kiến trúc cổ Việt Nam: dốc mái thẳng
Có 3 nét đặc trưng của kiến trúc cổ Việt Nam làm ta phân biệt trong nền kiến trúc
gỗ cổ phương Đông:
- Dốc mái thẳng
- Dùng bảy, kẻ đỡ mái hiên
- Cột mập to, phình ở phần giữa thân dư...
KIẾN TRÚC VIỆT NAM ( 1990 – NAY ).
A, Bối cảnh lịch sử :
Năm 1990 đất nước đang bước vào giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội củng
cố về kinh tế , văn hóa giáo dục, thực hiện quá trình mở cửa hội nhập tiếp thu
những thành tựu khoa học kĩ thuật và nền văn hóa các nước .
_Thuận lơi : nhờ cơ chế hội nhập mở cửa đã tạo điều kiện thúc đẩy các ngành nghệ
thuật trong đó có kiến trúc phát triển , mở rộng cách nhìn nhận và sang tạo trong
nghệ thuật .
_Khó khăn : nhà nước mới thành lập còn non trẻ , là một nước nghèo , lâm vào tình
trạng khủng hoảng lạm phát , Mĩ và các thế lực thù địch vẫn tiếp tục cấm vận và
bao vây kinh tế.
=>Đây là thời kí chuyển mình của đất nước , nền kinh tế và văn hóa xã hội có sự
chuyển biến nhanh chóng , do chính sách mở cửa hội nhập nên nền kiến trúc nước
ta ít nhiều bị ảnh hưởng bởi nền kiến trúc nước ngoài tạo nên 1 nền văn hóa đa
dạng mà vẫn đậm đà bản sắc dân tộc.
B, Nền kiến trúc Việt Nam :
I, Kiến trúc cổ Việt Nam :
Kiến trúc cổ Việt Nam còn lại không nhiều không phải những công trình
tiêu biểu nhất. Tinh hoa của kiến trúc cổ Việt Nam đã bị chôn vùi sauc cuộc tàn
phá triệt hạ văn hóa phương Nam của Trung Hoa quy luật thời gian (đa số
những công trình cổ còn hiện hữu, niên đại từ thời nhà Hậu Lê đến thời nhà
Nguyễn).
Người ta hiện còn biết rất ít (và cũng nhiều điều người ta chưa biết gì) về kiến trúc
các cung điện thời Lý-Trần, được xem thời kỳ văn minh nhất của Đại Việt
được sử ch khen ngợi trước đó chưa hề có, sánh ngang cùng Trung Hoa
phương Bắc. Những nền đất còn lại của c ngôi chùa thời kỳ này n chùa Phật
Tích, chùa Dâu… thể chứng minh được những lờiy. Tuy vậy, những còn
lại trên tại Việt Nam ngày nay cũng để người ta biết cách thức xây dựng trong dân
gian những quy định trong cấu tạo kiến trúc thời xưa, được gọi “thức kiến
trúc cổ Việt Nam”.
Kiến trúc Việt Nam từ năm 1990 -nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kiến trúc Việt Nam từ năm 1990 -nay - Người đăng: thecrowncb1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
Kiến trúc Việt Nam từ năm 1990 -nay 9 10 194