Ktl-icon-tai-lieu

La kinh thấu giải

Được đăng lên bởi eng.huyson
Số trang: 149 trang   |   Lượt xem: 5851 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương

March - 2009

La Kinh

Thấu Giải
Biên soạn

- VƯƠNG ĐẠO HẠNH -

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG
THÁNG 3 - 2009

Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương

March - 2009

BÀI TỰA VỀ LA KINH
Xét về phương pháp chế tạo La Kinh, trước hết do vua Hiến Đế chế tạo ra, sau ông Chu
Công bắt chước và dùng kim chỉ nam để định phương vị. Tuy nhiên khi ấy chỉ có 12 địa chi.
Đến ông Trương Lương đời nhà Hán, mới phối hợp với bát can (8 phương vị về thiên can) và
tứ duy (là 4 phương: Kiền, không, cấn, đoài) vào khoảng giữa 12 hàng chi và đặt tên là địa
bàn. Đến Dương Công và Lại Công 2 vị thêm 2 tàng nữa, gọi là thiên bàn và nhân bàn, tất cả
hợp lại gọi là không bàn (tức tam tài). Trong đó tất cả hành động của các tinh tú đều được
trình bày đầy đủ, diễn tả được những bí mật và ngũ hành của Hà đồ, Lạc thư: phơi bày những
sự hiện, tàng, kỳ diệu của các quẻ. Đến vua Phục Hy và Văn Vương, lấy những cái kỳ dị của
các quẻ, biết được tinh vi và thể dụng rộng rãi, biến hóa vô cùng, bao la vậy thay, gồm hết
thảy muôn vàn hiện tượng cả dọc ngang trên trời đất. Trên có thể hiểu thấu được hành động
của các vì sao luân chuyển; dưới có thể phân biệt được các núi, sông phương hướng tốt xuất;
giữa có thể định được dương cơ, âm phân cho mọi người, về sự phúc họa .v..v.. Dùng làm
được muôn việc, thật là quý báu vô cùng.
Từ đời Hán, Tấn, Đường, Tống đến nay, nhiều bậc danh nhân, hiền sĩ nổi tiếng; ngoài 4
vị họ Dương, Tăng, Liêu, Lại ra cũng không thiếu gì những người làm việc phúc đức để giúp
ích cho người nghèo, rất là linh nghiệm.
Xét về cách trước thư lập ngôn của các vị này, ta thấy căn cứ vào các Tịnh thế, sơn loan,
nhưng thực dụng lại phải căn cứ vào La Kinh. Những nhà địa lý sau này, giảng vẽ loan đầu,
chọn hình tượng, đặt cách đo hoạch, chia ra nhiều môn, nhiều kiểu, đua nhau ra đời. Tuy
nhiên giảng về La Kinh không biết yếu điểm của địa lý, là lấy loan đầu làm thế. La kinh làm
dụng, thì chưa rõ nghĩa của La kinh, mà làm sai một Ly thì sai đi một dặm. Nếu La Kinh
không rành thì không thể căn cứ vào đâu để phân biệt long, huyệt, sa, thủy; thật, giả, tốt, xấu
như vậy dẫu có được loan đầu thích hợp của luôn lẫn lộn giữa vị trí giữa tốt và xuất khiến cho
nước hung, khí sát, xung vào hài cốt, làm cho hao người tốn của, sự tai hại thật là vô cùng
không thể tránh thoát. Người đời thường nói: Thầy Địa lý không rành làm tai hại cả toàn gia
tông tộc! Lời ngạn ngữ ấy rất đáng tin. Tôi đã học tập nhiều năm về Địa lý, hiểu biết khá rộng
về sự tốt ...
Trung tâm Nghiên cu Lý hc Đông phương March - 2009
La Kinh
Thu Gii
Biên son
- VƯƠNG ĐẠO HNH -
TRUNG TÂM NGHIÊN CU LÝ HC ĐÔNG PHƯƠNG
THÁNG 3 - 2009
La kinh thấu giải - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
La kinh thấu giải - Người đăng: eng.huyson
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
149 Vietnamese
La kinh thấu giải 9 10 912