Ktl-icon-tai-lieu

lịch sủ các nước châu âu

Được đăng lên bởi kienhkpro
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 55 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Như vậy từ năm 1760 đến năm 1840, ở Anh diễn ra quá trình chuyển biến
từ sản xuất nhỏ thủ công sang sản xuất lớn bằng máy móc. Đây là cuộc cách
mạng công nghiệp hay công nghiệp hóa việc sản xuất. Cách mạng công
nghiệp đã làm cho sản xuất phát triển nhanh chóng, của cải ngày càng dồi
dào. Công nghiệp hóa diễn ra đầu tiên ở Anh, sớm hơn các nước khác
khoảng từ 60 đến 100 năm và trở nên phổ biến ở các nước tư bản chủ nghĩa.
Anh từ một nước nông nghiệp trở thành nước công nghiệp phát triển nhất thế
giới. Thời bấy giờ nước Anh được gọi là công xưởng của thế giới.
Ở Pháp cách mạng công nghiệp hóa bắt đầu từ năm 1830. Trong 20 nam,,
các ngành sản xuất của Pháp tăng lên nhiều.
Nước Pháp hoàn thành cách mạng công nghiệp, kinh tế phát triển, đứng
thứ hai sau Anh, hơn hẳn các nước khác trên lục địa châu Âu.
Ở Đức tuy đất nước chưa thống nhất nhưng cách mạng công nghiệp vẵn
diễn ra vào những năm khác trên lục địa châu Âu.
Ở Đức tuy đất nước chưa thống nhất nhưng cách mạng công nghiệp vẵn
diễn ra vào những năm 40 của thế kỉ XIX. Trong những năm 1850-1860, kinh
tế phát triển với tốc độ nhanh và đạt được nhiều kết quả.
Máy móc cũng được sử dụng trong

...
Như vậy từ năm 1760 đến năm 1840, ở Anh diễn ra quá trình chuyển biến
từ sản xuất nhỏ thủ công sang sản xuất lớn bằng máy móc. Đây là cuộc cách
mạng công nghiệp hay công nghiệp hóa việc sản xuất. Cách mạng công
nghiệp đã làm cho sản xuất phát triển nhanh chóng, của cải ngày càng dồi
dào. Công nghiệp hóa diễn ra đầu tiên ở Anh, sớm hơn các nước khác
khoảng từ 60 đến 100 năm và trở nên phổ biến ở các nước tư bản chủ nghĩa.
Anh từ một nước nông nghiệp trở thành nước công nghiệp phát triển nhất thế
giới. Thời bấy giờ nước Anh được gọi là công xưởng của thế giới.
Ở Pháp cách mạng công nghiệp hóa bắt đầu từ năm 1830. Trong 20 nam,,
các ngành sản xuất của Pháp tăng lên nhiều.
Nước Pháp hoàn thành cách mạng công nghiệp, kinh tế phát triển, đứng
thứ hai sau Anh, hơn hẳn các nước khác trên lục địa châu Âu.
Ở Đức tuy đất nước chưa thống nhất nhưng cách mạng công nghiệp vẵn
diễn ra vào những năm khác trên lục địa châu Âu.
Ở Đức tuy đất nước chưa thống nhất nhưng cách mạng công nghiệp vẵn
diễn ra vào những năm 40 của thế kỉ XIX. Trong những năm 1850-1860, kinh
tế phát triển với tốc độ nhanh và đạt được nhiều kết quả.
Máy móc cũng được sử dụng trong
lịch sủ các nước châu âu - Người đăng: kienhkpro
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
lịch sủ các nước châu âu 9 10 716