Ktl-icon-tai-lieu

Miền đất huyền ảo

Được đăng lên bởi Triet Le
Số trang: 261 trang   |   Lượt xem: 1770 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MIỀN ĐẤT HUYỀN ẢO (CÁC DÂN TỘC MIỀN NÚI NAM ĐÔNG DƯƠNG)

←

Tác giả: Dam Bo

←

Nguồn: NXB Hội nhà văn

←

Số tập: 17

←

Chủ đề: Dân tộc học , Văn hóa - Phong tục

NỘI DUNG CHÍNH
←

Lời người dịch

←

Mào đầu

←

Phần I

←

Phần II

←

Phần III

←

Phần IV

←

Phần V

←

Phần VI

←

Phần VII

←

Phần VIII

←

Phần IX

←

Phần X

←

Phần XI

←

Phần XII

←

Phần XIII

←

Phần XIV

←

Phần XV

←

Phần XVI

LỜI NGƯỜI DỊCH

Miền đất huyền ảo
(Các dân tộc miền núi Nam Đông Dương)

Mùa Xuân năm 1950, tạp chí Pháp Á đã ra một số đặc biệt dày dặn (số 49-50), giành
riêng giới thiệu trọn công trình nghiên cứu về Các dân tộc miền núi Nam Ðông
Dương của một tác giả ký tên là Dam Bo. Các dân tộc miền núi Nam Ðông Dương là
cách Dam Bo dùng để nói về những con người mà ngày nay chúng ta gọi là các dân

tộc Tây Nguyên [1] .
Về sau, người ta sẽ biết rằng Dam Bo chính là bút danh của một trong những nhà Tây
Nguyên học say mê nhất và nổi tiếng nhất: Jacques Dournes. Ông sống ở Tây
Nguyên gần suốt ba mươi năm, am hiểu sâu sắc hàng chục dân tộc thiểu số ở đây, nói
thành thạo ngôn ngữ của họ, và đã viết hàng chục công trình có thể coi thuộc số
những công trình nghiên cứu cơ bản nhất về Tây Nguyên cho đến ngày nay. Trong số
đó có những công trình được coi gần như là "kinh điển" trong khoa nghiên cứu về
Tây Nguyên, như các cuốn "Potao, một lý thuyết về quyền lực ở người Giarai Ðông
Dương", "Men theo những lối mòn của con người trên cao nguyên Việt Nam", "Nri,
sưu tập luật tục của người Srê vùng Ðồng Nai Thượng", "Tôn giáo của người miền
núi vùng Ðồng Nai Thượng"..., và đặc biệt cuốn sách cuối cùng tuyệt vời của ông
"Rừng, Ðàn bà, Ðiên lọan, hành trình qua miền mơ tưởng Giarai".
Thấm đượm trong các nghiên cứu của Dam Bo-Jacques Dournes là một tinh thần
khoa học nghiêm túc, trên cơ sở những quan sát chăm chú, tỉ mỉ, cẩn trọng, những so
sánh và luận giải chặt chẽ, thấu đáo, những phân tích luôn cố gắng hết sức khách
quan, đi đôi và hòa quyện với một tình yêu sâu sắc và một sự kính trọng chân thành
đối với đối tượng nghiên cứu của mình: những con người Tây Nguyên, cái thế giới
vừa vô cùng sâu xa, thăm thẳm trong Truyền thống minh triết lâu đời của họ, vừa lại
rất mong manh, rất dễ bị đổ vỡ, bị xéo nát trước những thách thức hung bạo của sự
phát triển hôm nay.
*
Trong khi đọc công trình nghiên cứu vừa nghiêm túc vừa say mê như một bút ký
dân tộc học, một kiểu tác phẩm văn học độc đáo này, chúng ta luôn nhớ rằng nó đã
được viết ra cách đây hơn nửa thế kỷ. Từ đó đến nay, trên vùng đất...
MIỀN ĐẤT HUYỀN ẢO (CÁC DÂN TỘC MIỀN NÚI NAM ĐÔNG DƯƠNG)
Tác giả: Dam Bo
Nguồn: NXB Hội nhà văn
Số tập: 17
Chủ đề: Dân tộc học , Văn hóa - Phong tục
NỘI DUNG CHÍNH
Lời người dịch
Mào đầu
Phần I
Phần II
Phần III
Phần IV
Phần V
Phần VI
Phần VII
Phần VIII
Phần IX
Phần X
Phần XI
Phần XII
Phần XIII
Phần XIV
Phần XV
Phần XVI
LỜI NGƯỜI DỊCH
Miền đất huyền ảo
(Các dân tộc miền núi Nam Đông Dương)
Mùa Xuân năm 1950, tạp chí Pháp Á đã ra một số đặc biệt dày dặn (số 49-50), giành
riêng giới thiệu trọn công trình nghiên cứu về Các dân tộc miền núi Nam Ðông
Dương của một tác giả ký tên là Dam Bo. Các dân tộc miền núi Nam Ðông Dương
cách Dam Bo dùng để nói về những con người mà ngày nay chúng ta gọi là các dân
Miền đất huyền ảo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Miền đất huyền ảo - Người đăng: Triet Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
261 Vietnamese
Miền đất huyền ảo 9 10 169