Ktl-icon-tai-lieu

mô hình kiến trúc xanh

Được đăng lên bởi Eh Clare
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 491 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
 For evaluation only.

Mô hình kiến trúc xanh từ bài học kinh nghiệm của kiến trúc truyền thống Việt Nam

1. Đặt vấn đề
Mô hình Kiến trúc xanh - kiến trúc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đã được áp
dụng khá phổ biến ở nhiều nước trên thế giới. Hàng năm đã có các giải thưởng trao tặng
cho các công trình đạt tiêu chí về sử dụng hiệu quả và tiết kiệm năng lượng, sử dụng các
vật liệu mới, sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo thân thiện với môi trường. Kiến trúc
xanh là kiến trúc đảm bảo điều kiện tiện nghi đầy đủ nhất cho con người sống, sinh hoạt và
làm việc trong đó. Nhưng lại tiêu phí năng lượng và tài nguyên ít nhất, thải ra ít chất thải
nhất, đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường và đảm bảo được môi quan hệ hài hoà giữa con
người và thiên nhiên…
Ở Việt Nam khái niệm kiến trúc xanh cũng khá mới mẻ, tuy nhiên nếu xét về phương diện
kiến trúc tận dụng tối đa điều kiện tự nhiên, thân thiện với môi trường thì kiến trúc truyền
thống Việt Nam có thể xem như là một hình mẫu của kiến trúc xanh. Sinh ra và lớn lên
trong một môi trường khí hậu nóng ẩm, từ xa xưa ông cha ta đã có nhiều kinh nghiệm
trong tổ chức ngôi nhà truyền thống từ chọn hướng xây dựng nhà ở, bố cục và tổ chức
không gian khuôn viên đến lựa chọn vật liệu xây dựng, bố trí ao hồ, cây xanh… để ngôi
nhà của mình phù hợp với điều kiện tự nhiên nhằm tạo một cuộc sống thích nghi nhất phù
hợp với tâm sinh lý của người Việt trong điều kiện kinh tế cho phép.
2. Bài học kinh nghiệm từ kiến trúc truyền thống Việt Nam
2.1. Bố cục, tổ chức không gian khuôn viên ngôi nhà truyền thống
Bố cục khuôn viên ngôi nhà truyền thống có những nét đặc sắc rất Việt Nam, đó là một
quần thể bao gồm những ngôi nhà nhỏ, được tổ chức, bố cục phân tán vây quanh ngôi nhà

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
 For evaluation only.

chính với không gian đệm là cái sân rộng gắn liền trước ngôi nhà chính. Cách sắp xếp nhà
ở, tổ chức sân vườn, ao cá, công trình sản xuất phụ… trong ngôi nhà truyền thống đều hài
hoà với cảnh quan thiên nhiên đã tạo nên được một bố cục tương đối hoàn chỉnh, cần bằng
và ổn định. Đặc biệt là cái sân đã có nhiều tác dụng rõ rệt: Đó là nơi sản xuất, phơi phóng,
là nơi tạo ra những luồng gió đối lưu đồng thời là nơi tổ chức hội họp, ma chay, cưới hỏi…
Cái sân phơi đa chức năng thường nằm ở trung tâm khuôn viên, vì đó không những là nơi
diễn ra các sinh hoạt chủ yếu của một gia đình mà còn làm...
Mô hình kiến trúc xanh từ bài học kinh nghiệm của kiến trúc truyền thống Việt Nam
1. Đặt vấn đề
nh Kiến trúc xanh - kiến trúc sử dụng ng lượng tiết kiệm hiệu quả, đã được áp
dụng khá phổ biến nhiều nước trên thế giới. Hàng m đã các giải thưởng trao tặng
cho các công trình đạt tiêu cvề sử dụng hiệu quvà tiết kiệm năng lượng, sử dụng các
vật liệu mới, sử dụng các nguồn năng lượng i tạo thân thiện với môi trường. Kiến trúc
xanh là kiến trúc đảm bảo điều kiện tiện nghi đầy đủ nhất cho con người sống, sinh hoạt
làm việc trong đó. Nhưng lại tu phí năng lượng tài nguyên ít nhất, thi ra ít chất thải
nhất, đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi tng đảm bảo được i quan hệ hài hoà giữa con
nời thiên nhiên…
Việt Nam khái niệm kiến trúc xanh cũng khá mới mẻ, tuy nhiên nếu xét vphương diện
kiến trúc tận dụng tối đa điều kiện tự nhiên, thân thin với môi trường t kiến trúc truyền
thống Việt Nam thể xem như một nh mẫu của kiến trúc xanh. Sinh ra lớn lên
trong một môi trường khí hậu nóng m, txa xưa ông cha ta đã nhiều kinh nghiệm
trong tchức ngôi nhà truyền thng tchọn hướng xây dựng nhà ở, bố cục tổ chức
không gian khn viên đến lựa chọn vật liệu xây dựng, bố tao h, cây xanh… để ngôi
nhà của nh phù hợp với điều kiện tự nhiên nhm tạo một cuộc sống tch nghi nhất phù
hợp với tâm sinh lý của người Việt trong điều kiện kinh tế cho phép.
2. Bài học kinh nghiệm từ kiến trúc truyền thống Việt Nam
2.1. Bố cục, tổ chức không gian khuôn viên ngôi nhà truyền thống
Bố cục khuôn viên ngôi nhà truyền thống những nét đặc sắc rất Việt Nam, đó là một
quần thể bao gồm nhng ni nhà nhỏ, được tchức, bố cục phân tán vây quanh ngôi nhà
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
mô hình kiến trúc xanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
mô hình kiến trúc xanh - Người đăng: Eh Clare
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
mô hình kiến trúc xanh 9 10 333