Ktl-icon-tai-lieu

Nét đẹp văn hóa ẩm thực

Được đăng lên bởi Song Hành Trí Dũng
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 515 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Nét đẹp văn hóa ẩm thực

Trong kho tàng văn hóa ẩm thực, Việt Nam là quê hương của nhiều món ăn ngon, từ những món
ăn dân giã trong ngày thường đến những món ăn cầu kỳ để phục vụ lễ hội và cung đình đều
mang những vẻ riêng. Mỗi vùng miền trên đất nước lại có những món ăn khác nhau và mang ý
nghĩa riêng biệt tạo nên bản sắc của từng dân tộc. Nó phản ảnh truyền thống và đặc trưng của
mỗi cư dân sinh sống ở từng khu vực. Vì vậy tìm hiểu về ẩm thực của một số dân tộc trong cộng
đồng các dân tộc Việt Nam không chỉ để biết về đặc điểm các món ăn mà thông qua đó để hiểu
về tín ngưỡng, văn hóa và những nét đặc sắc tiêu biểu của mỗi lớp cư dân.
"Anh đi anh nhớ quê nhà
Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương".
Phải chăng nét đẹp của văn hóa ẩm thực Việt Nam đã bắt đầu từ những điều giản dị như thế. Từ
thủa sơ khai, những người con đất Việt đã là chủ nhân của nền văn hóa sông Hồng, trong đó nổi
bật lên nền văn minh lúa nước. Dù sinh sống ở miền đồng bằng, trung du hay trong những thung
lũng miền núi thì cư dân Lạc Việt vẫn gắn bó với cây lúa và duy trì cuộc sống định canh, định cư.
Để đảm bảo thâm canh lúa nước ở vùng cao khắc nghiệt, từ xưa đồng bào Mông đã chú ý làm
thủy lợi, tận dụng sức mạnh của thiên nhiên để duy trì sự sống của mình. Cùng với thời gian,
ngày nay nếp sinh hoạt, ăn uống của người Mông vùng cao cũng có nhiều thay đổi, tuy rằng các
sản vật trong đời sống hàng ngày đều lấy từ thiên nhiên hoặc do chính bàn tay lao động làm ra
nhưng cách thức chế biến và ăn uống đã khác, mang tính cầu kỳ hơn. Từ nhu cầu lương thực để
đủ ăn, nay lại là nhu cầu được thưởng thức món ăn. Trong các món ăn hàng ngày cũng như lễ
hội, họ rất chú trọng đến gia vị và màu sắc vì đặc điểm thiên nhiên ở đây giá lạnh, rất cần có
những món ăn ấm, nóng với màu sắc mạnh. Nếu như ăn uống trong ngày thường là yêu cầu
trọng thực, đảm bảo nhu cầu no thì ở những phiên chợ đông vui, nhu cầu ăn uống cộng cảm
được đặt lên hàng đầu. Chỉ cần một bình rượu và một chảo thắng cố, lần lượt, từng người sẽ
uống chung bát rượu và ăn chung một chảo canh. Đó là một hình ảnh đẹp về tính cộng đồng và
bình đẳng của người Mông, Dao ở vùng cao trong cách thức ăn uống. Đặc biệt họ rất coi trọng
đến màu sắc phong phú của các món ăn.
Tiến sỹ Trần Hữu Sơn, Phó Giám đốc Sở Văn hoá thông tin tỉnh Lào Cai phát biểu: "Mỗi một
cộng đồng cư dân khác nhau đều có cách ăn, cách uống và các món ăn uống khác nhau, nó
phản ánh kinh tế, xã hội của tộc người đó. Văn hóa ẩm thực trong ngày thường của người Mông
chủ yếu là món máo...
Nét đẹp văn hóa m thc
Trong kho tàng văn hóa m thc, Vit Nam là quê hương ca nhiu món ăn ngon, t nhng món
ăn dân giã trong ngày thường đến nhng món ăn cu k để phc v l hi và cung đình đều
mang nhng v riêng. Mi vùng min trên đất nước li có nhng món ăn khác nhau và mang ý
nghĩa riêng bit to nên bn sc ca tng dân tc. Nó phn nh truyn thng và đặc trưng ca
mi cư dân sinh sng tng khu vc. Vì vy tìm hiu v m thc ca mt s dân tc trong cng
đồng các dân tc Vit Nam không ch để biết v đặc đim các món ăn mà thông qua đó để hiu
v tín ngưỡng, văn hóa và nhng nét đặc sc tiêu biu ca mi lp cư dân.
"Anh đi anh nh quê nhà
Nh canh rau mung, nh cà dm tương".
Phi chăng nét đẹp ca văn hóa m thc Vit Nam đã bt đầu t nhng điu gin d như thế. T
tha sơ khai, nhng người con đất Vit đã là ch nhân ca nn văn hóa sông Hng, trong đó ni
bt lên nn văn minh lúa nước. Dù sinh sng min đồng bng, trung du hay trong nhng thung
lũng min núi thì cư dân Lc Vit vn gn bó vi cây lúa và duy trì cuc sng định canh, định cư.
Để đảm bo thâm canh lúa nước vùng cao khc nghit, t xưa đồng bào Mông đã chú ý làm
thy li, tn dng sc mnh ca thiên nhiên để duy trì s sng ca mình. Cùng vi thi gian,
ngày nay nếp sinh hot, ăn ung ca người Mông vùng cao cũng có nhiu thay đổi, tuy rng các
sn vt trong đời sng hàng ngày đều ly t thiên nhiên hoc do chính bàn tay lao động làm ra
nhưng cách thc chế biến và ăn ung đã khác, mang tính cu k hơn. T nhu cu lương thc để
đủ ăn, nay li là nhu cu được thưởng thc món ăn. Trong các món ăn hàng ngày cũng như l
hi, h rt chú trng đến gia v và màu sc vì đặc đim thiên nhiên đây giá lnh, rt cn có
nhng món ăn m, nóng vi màu sc mnh. Nếu như ăn ung trong ngày thường là yêu cu
trng thc, đảm bo nhu cu no thì nhng phiên ch đông vui, nhu cu ăn ung cng cm
được đặt lên hàng đầu. Ch cn mt bình rượu và mt cho thng c, ln lượt, tng người s
ung chung bát rượu và ăn chung mt cho canh. Đó là mt hình nh đẹp v tính cng đồng và
bình đẳng ca người Mông, Dao vùng cao trong cách thc ăn ung. Đặc bit h rt coi trng
đến màu sc phong phú ca các món ăn.
Tiến s Trn Hu Sơn, Phó Giám đốc S Văn hoá thông tin tnh Lào Cai phát biu: "Mi mt
cng đồng cư dân khác nhau đều có cách ăn, cách ung và các món ăn ung khác nhau, nó
phn ánh kinh tế, xã hi ca tc người đó. Văn hóa m thc trong ngày thường ca người Mông
ch yếu là món máo pa. Cây lương thc chính ca người Mông là cây ngô cho nên nhiu
vùng đồng bào s dng ngô là món ăn chính. Món ngô hp bao gi cũng ăn vi canh có nhiu
m. vùng cao tri rét nên m là món ăn thường xuyên. Nhưng ngược li, người Thái xưa kia
ch yếu trng lúa nếp nên món ăn ch yếu là xôi, xôi chm vi loi nước mm đặc bit được chế
biến t các món cá, rut cá..."
Đối vi cư dân Mường, Hoà Bình, nn kinh tế ca h ch yếu là nông nghip, canh tác lúa nước.
Trong mi mùa thu hoch, xôi là món m thc mang ý nghĩa ln để cm ơn tri đất cho mùa
màng bi thu. L hi cơm mi được bt đầu t điu múa giã go, trong âm thanh rn ràng náo
nc, dường như mong mi cu thc đã lan ta và tr thành mong mi cu hnh phúc yên vui,
mang giá tr tinh thn. Đối vi dân tc Vit Nam ht go được tôn vinh là ngc thc, là th
nguyên liu mà chàng Lang Liêu khi xưa đã chn để to ra nhng th tượng trưng cho tri và
đất. Vì vy ht go được nhân dân ta hết sc coi trng. Đối vi người Mường bếp không ch
Nét đẹp văn hóa ẩm thực - Trang 2
Nét đẹp văn hóa ẩm thực - Người đăng: Song Hành Trí Dũng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Nét đẹp văn hóa ẩm thực 9 10 216