Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý chi tiêu công ở VN

Được đăng lên bởi Thi Thanh Diem Tran
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 389 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Quản lý chi tiêu công ở VN : Nhiều bất cập
•
Cần gỡ thủ tục cho chi tiêu công

Hiện nay việc quản lý chi tiêu công ở VN đang bộc lộ những tồn tại yếu kém, tính minh
bạch chưa cao, chưa chuyên nghiệp và còn khá hình thức. Chính vì vậy mà đổi mới quản
trị chi tiêu công nhằm đáp ứng các yêu cầu của quản trị công hiện đại được coi là việc
không thể trì hoãn thêm nữa.
Quản trị chi tiêu công theo cách “truyền thống” - đây là nhận định của TS Trịnh Tiến Dũng Trợ lý GĐ quốc gia kiêm Trưởng ban Quản trị quốc gia Chương trình Phát triển Liên Hợp
Quốc tại VN khi đánh giá về thực trạng quản trị chi tiêu công ở VN hiện nay. TS Dũng cho
rằng cách quản trị này rất chính tắc nhưng ít năng động và khá hình thức. Cách làm này đang
trở nên ít phù hợp trong bối cảnh VN ngày càng hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới với cả
quyền lợi lẫn nghĩa vụ đầy đủ của một thành viên; do đó, cần phải đổi mới.
Thiếu dấu ấn “người chủ”
Cũng theo TS Dũng thì thời gian qua, quản trị chi tiêu công ở VN cũng đã bộc lộ những tồn tại
yếu kém rất cơ bản, xét theo tiêu chí quản trị khu vực công hiện đại, phổ biến trên thế giới như
tính công khai minh bạch chưa cao, trách nhiệm giải trình còn hạn chế, hiệu quả kinh tế - xã
hội chưa đạt như mong muốn và đặc biệt chưa có sự tham gia đáng kể của người chủ đích thực
của đồng tiền ngân sách là nhân dân. “Bức tranh ngân sách còn phiến diện. Hiện các khoản thu
chi ngân sách nhà nước chưa được phản ánh toàn diện và đầy đủ trong ngân sách nhà nước,
làm cho bức tranh ngân sách bị méo mó, phiến diện. Theo một số nghiên cứu, thì có tới 30 quỹ
và định chế tài chính các loại chưa được đưa vào cân đối trong ngân sách nhà nước” - TS Dũng
nói.
Cùng quan điểm trên với TS Dũng - PGS TS Trần Đình Thiên - quyền Viện trưởng Viện Kinh
tế VN lại nhận định: Cách phân bổ vốn đầu tư ngân sách thời gian qua còn theo kiểu bao cấp chia đều, vẫn mang khá nặng dấu ấn của cơ chế xin cho. Việc chi tiêu ngân sách chưa thực sự
gắn chặt với trách nhiệm đến cùng; chỉ chịu sự ràng buộc của những hình thức chế tài có hiệu
lực không cao, kèm theo đó là năng lực bộ máy còn yếu.
Ông Đào Xuân Tuế - Phó Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính cũng thừa nhận
hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước chưa cao cả trong chi đầu tư phát triển và chi thường
xuyên. Theo ông Tuế, nguyên nhân do công tác xã hội hóa, đổi mới cơ chế hoạt động đối với
các đơn vị sự nghiệp công lập triển khai vẫn còn chậm, kết quả hạn chế dẫn tới gánh nặng chi
ngân sách nhà nước và tình trạng chi tiêu kém hiệu quả, lãng ph...
Quản lý chi tiêu công ở VN : Nhiều bất cập
Cần gỡ thủ tục cho chi tiêu công
Hiện nay việc quản lý chi tiêu công ở VN đang bộc lộ những tồn tại yếu kém, tính minh
bạch chưa cao, chưa chuyên nghiệp và còn khá hình thức. Chính vì vậy mà đổi mới quản
trị chi tiêu công nhằm đáp ứng các yêu cầu của quản trị công hiện đại được coi là việc
không thể trì hoãn thêm nữa.
Quản trị chi tiêu công theo cách “truyền thống” - đây là nhận định của TS Trịnh Tiến Dũng -
Trợ lý GĐ quốc gia kiêm Trưởng ban Quản trị quốc gia Chương trình Phát triển Liên Hợp
Quốc tại VN khi đánh giá về thực trạng quản trị chi tiêu công ở VN hiện nay. TS Dũng cho
rằng cách quản trị này rất chính tắc nhưng ít năng động và khá hình thức. Cách làm này đang
trở nên ít phù hợp trong bối cảnh VN ngày càng hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới với cả
quyền lợi lẫn nghĩa vụ đầy đủ của một thành viên; do đó, cần phải đổi mới.
Thiếu dấu ấn “người chủ”
Cũng theo TS Dũng thì thời gian qua, quản trị chi tiêu công ở VN cũng đã bộc lộ những tồn tại
yếu kém rất cơ bản, xét theo tiêu chí quản trị khu vực công hiện đại, phổ biến trên thế giới như
tính công khai minh bạch chưa cao, trách nhiệm giải trình còn hạn chế, hiệu quả kinh tế - xã
hội chưa đạt như mong muốn và đặc biệt chưa có sự tham gia đáng kể của người chủ đích thực
của đồng tiền ngân sách là nhân dân. “Bức tranh ngân sách còn phiến diện. Hiện các khoản thu
chi ngân sách nhà nước chưa được phản ánh toàn diện và đầy đủ trong ngân sách nhà nước,
làm cho bức tranh ngân sách bị méo mó, phiến diện. Theo một số nghiên cứu, thì có tới 30 quỹ
và định chế tài chính các loại chưa được đưa vào cân đối trong ngân sách nhà nước” - TS Dũng
nói.
Cùng quan điểm trên với TS Dũng - PGS TS Trần Đình Thiên - quyền Viện trưởng Viện Kinh
tế VN lại nhận định: Cách phân bổ vốn đầu tư ngân sách thời gian qua còn theo kiểu bao cấp -
chia đều, vẫn mang khá nặng dấu ấn của cơ chế xin cho. Việc chi tiêu ngân sách chưa thực sự
gắn chặt với trách nhiệm đến cùng; chỉ chịu sự ràng buộc của những hình thức chế tài có hiệu
lực không cao, kèm theo đó là năng lực bộ máy còn yếu.
Ông Đào Xuân Tuế - Phó Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính cũng thừa nhận
hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước chưa cao cả trong chi đầu tư phát triển và chi thường
xuyên. Theo ông Tuế, nguyên nhân do công tác xã hội hóa, đổi mới cơ chế hoạt động đối với
các đơn vị sự nghiệp công lập triển khai vẫn còn chậm, kết quả hạn chế dẫn tới gánh nặng chi
ngân sách nhà nước và tình trạng chi tiêu kém hiệu quả, lãng phí chưa được khắc phục...TS Võ
TThành - Trưởng ban Hội nhập kinh tế quốc tế, Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương
cảnh báo rằng trong điều kiện khủng hoảng như hiện nay, việc cứu nền kinh tế khẩn trương,
quyết liệt cũng có thể làm sao nhãng bài toán hạn chế lãng phí, thất thoát trong chi tiêu công.
Người ta dễ tạm thời bỏ qua những sai sót trong quá trình thực thi và tham nhũng, đi kèm thất
thoát có thể có thêm đất nảy nở. Theo TS Thành, phạm vi đối tượng tác động và nguồn quỹ của
gói kích thích kinh tế thường khá rộng. Chẳng hạn như gói kích thích kinh tế dự tính 143.000
tỷ đồng VN. Chính vì vậy, trong ngắn hạn nó lại khó được giám sát đầy đủ. Chính những điều
này, nếu thiếu kiểm soát, có thể làm gia tăng căng thẳng xã hội trong điều kiện nhóm người
nghèo, người dễ bị tổn thương đang phải hứng chịu những tác động bất lợi nhất từ cuộc khủng
hoảng kinh tế.
Cần điều chỉnh Luật ngân sách nhà nước
PGS TS Trần Đình Thiên cho rằng, để có thể giải quyết được những tồn tại trên, thì việc sửa
Luật ngân sách nhà nước không chỉ là cần thiết mà có thể nói là đặc biệt cấp bách bởi hai lý do:
Thứ nhất là với việc gia nhập WTO, nền kinh tế đã chuyển sang giai đoạn mới về chất, một
trình độ phát triển mới. Các thể chế kinh tế hiện hành bao gồm cả những thành tố cơ bản nhất
như Luật ngân sách nhà nước không đáp ứng được yêu cầu mới. Thứ hai là thực tiễn những
năm qua cho thấy có nhiều bất cập trong hoạt động chi tiêu ngân sách nhà nước nhằm mục tiêu
tăng trưởng nhanh và bền vững của nền kinh tế. Tình trạng tăng trưởng nóng, đầu tư cao nhưng
Quản lý chi tiêu công ở VN - Trang 2
Quản lý chi tiêu công ở VN - Người đăng: Thi Thanh Diem Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Quản lý chi tiêu công ở VN 9 10 847