Ktl-icon-tai-lieu

Tab guitar

Được đăng lên bởi KHITHEP
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1302 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chiếc Thuyền Nan
[A] Tính tính tính tình [F#m] tang tang tang
[E] Cuộc đời mình như [C#m] chiếc thuyền [F#m] nan
[C#m] Trôi nó [E] trôi bềnh [Bm] bồng
1. [Bm] Ði tới Tô-Ky-[E] Ô
Mình xách [Bm] tay chiếc [E] dù
Mặc áo ki-mô-[A] nô
[E] Tô-Ky-Ô [Bm] Tô-Ky-[A] Ô
[E] Dù là dù với [Bm] ki-mô-[A] nô
2. [Bm] Ði tới Chi-ca-[E] gô
Mình bắt [Bm] tay găng-[E] xtơ
Cười với anh [A] Charlot
[E] Chicago [Bm], Chica[A]go
[E] Cười là cười với [Bm] anh [A] Charlot
3. [Bm] Ði tớ Ka-ra-[E]chi
Mình muốn [Bm] thêm béo [E] phì
Thì đớp cơm cà [A] ri
[E] Ka-ra-chi [Bm], Ka-ra-[A]chi
[E] Phì là phì với [Bm] cơm cà [A] ri
4. [Bm] Ði tới Mê-xi-[E]cô
Mình thấy [Bm] anh đấu [E] bò
Ðội nón som-bré-[A]ro
[E] Mêxicô [Bm], Mexi[A]cô
[E] Bò là bò với [Bm] som-bré-[A]ro
5. [Bm] Ði tới Môna[E]cô
Mình muốn [Bm] mau hết [E] tiền
Thì ghé Monte Car[A]lo
[E] Monaco [Bm], Mona[A]co
[E] Tiền là tiền với [Bm] Monte Car[A]lo

Chiếc Vòng Cầu Hôn

Lấy tông: [E] [A]
Một sớm[Am] yên lành[Am]
Một người lính[F] rời xa quê nhà[Dm]
Mang theo[E] đôi vòng tay cầu hôn
Tỏa sáng[C] dịu dàng[Am]
Một khúc tình ca[C] đợi chờ[Am]
Theo anh theo anh[D] trên những con đường xa[Am]
Ru anh ru anh[D] trong những đêm vời xa, vời xa[E]
Vòng tay cầu hôn[Am], tình yêu của em
[Dm]Lung linh trên cao vầng trăng dịu êm
[F]Tỏa sáng ngọn núi in dấu chân người[E]
Ra đi mang theo mối tình đầu tiên[Am]
Anh xa cao nguyên[Am], cao nguyên đầy gió
[Dm]Nơi đây ra đi bao nhiêu chàng trai
[F]Một sớm ngồi hát bên ánh lửa rừng[E]
Bâng khuâng trên tay chiếc vòng cầu hôn[Am]
[E]Bâng khuâng trên tay mối tình đầu tiên[Am]
Một sớm[Am] yên lành[Am]
Người con gái[F] ngồi thêu bên thềm[Dm]
Lung linh[E] đôi vòng tay cầu hôn
Toả sáng [C]dịu dàng[Am]
Một khúc tình ca[C] đợi chờ[Am]
Thương anh thương anh[D] thêu áo em chờ anh[Am]
Đêm đêm[D] tiếng sáo em gọi anh, gọi anh[E]
Gọi anh, gọi anh[Am] cao nguyên đầy gió
[Dm]Nơi đây ra đi bao nhiêu chàng trai
[F]Một sớm ngồi hát bên ánh lửa rừng[E]
Ai mang trên tay chiếc vòng của em[Am]
Em yêu cao nguyên[Am] cao nguyên đầy gió
[Dm]Quê hương mênh mang điệu sáo buồn thương

[F]Từng đêm chợt mơ thấy bóng anh về[E]
Bâng khuâng trên tay chiếc vòng của em[Am]
[E]Em trong tay anh mối tình dịu êm.[Am]
Chiều Matxcơva

Lấy tông: [D] [F] [A]
Vườn(Dm) cây lúc chiều buông (Gm)không còn tiếng(A) rì
rào(Dm)
Chìm(F) sâu trong im lắng(Bb) dưới trăng sao(F)
Ôi(E7) thân(A7) thiết(Dm) những chiều, ngoại thành
Matxcơva(Gm)
Lắng trong tôi(Dm/A) khi vầng trăng(A7) rọi chiếu(Dm)
Ôi(E7) thân(A7) thiết(Dm) những chiều, ngoại thành
Matxcơva(...
Chi c Thuy n Nanế
[A]nh tính tính tình [F#m] tang tang tang
[E] Cu c đ i mình nh ư [C#m] chi c thuy n ế [F#m] nan
[C#m] Trôi nó [E] trôi b nh [Bm] b ng
1. [Bm] Ði t i Tô-Ky- [E] Ô
Mình xách [Bm] tay chi c ế [E]
M c áo ki-mô- [A]
[E] Tô-Ky-Ô [Bm] Tô-Ky-[A] Ô
[E] Dù là dù v i [Bm] ki-mô-[A]
2. [Bm] Ði t i Chi-ca- [E]
Mình b t [Bm] tay găng-[E] xtơ
C i v i anh ườ [A] Charlot
[E] Chicago [Bm], Chica[A]go
[E] C i là c i v i ườ ườ [Bm] anh [A] Charlot
3. [Bm] Ði t Ka-ra- [E]chi
Mình mu n [Bm] thêm béo [E] phì
Thì đ p c m cà ơ [A] ri
[E] Ka-ra-chi [Bm], Ka-ra-[A]chi
[E] Phì là phì v i [Bm] c m cà ơ [A] ri
4. [Bm] Ði t i Mê-xi- [E]
Mình th y [Bm] anh đ u [E]
Ð i nón som-bré- [A]ro
[E] Mêxicô [Bm], Mexi[A]
[E] Bò là bò v i [Bm] som-bré-[A]ro
5. [Bm] Ði t i Môna [E]
Mình mu n [Bm] mau h t ế [E] ti n
Thì ghé Monte Car[A]lo
[E] Monaco [Bm], Mona[A]co
[E] Ti n là ti n v i [Bm] Monte Car[A]lo
Tab guitar - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tab guitar - Người đăng: KHITHEP
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Tab guitar 9 10 515