Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu hán - việt

Được đăng lên bởi truongdaihocbachkhoahanoi
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 386 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1 nét[sửa]
1.

2.

3.

4.

5.

6.

一, tên Hán Việt: nhất (bính âm: yi), ý nghĩa:
(số) một
丨 tên Hán Việt: cổn (bính âm: kǔn), ý
nghĩa: nét sổ
丶 tên Hán Việt: chủ (bính âm: zhǔ), ý
nghĩa: điểm, chấm
丿 hoặc 乀 hoặc 乁 tên Hán Việt: phiệt (bính
âm: piě), ý nghĩa: nét sổ xiên qua trái
乙 hoặc 乚 hoặc 乛 tên Hán Việt: ất (bính
âm: yī), ý nghĩa: vị trí thứ 2 trong thiên can
亅 tên Hán Việt: quyết (bính âm: jué), ý
nghĩa: nét sổ có móc

2 nét[sửa]
7.

8.

9.

二 tên Hán Việt: nhị (bính âm: ér), ý nghĩa:
(số) hai
亠 tên Hán Việt: đầu (bính âm: tóu), ý
nghĩa: không có nghĩa
人 hoặc kết hợp thành 亻 tên Hán Việt:
nhân (bính âm: rén), ý nghĩa: người (hình
người đứng)

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

儿 tên Hán Việt: nhân (bính âm: rén), ý
nghĩa: người (hình người di)
入 tên Hán Việt: nhập (bính âm: rù), ý
nghĩa: vào
八 tên Hán Việt: bát (bính âm: bā), ý nghĩa:
(số) tám; hoặc kết hợp thành 丷
冂 tên Hán Việt: quynh (bính âm: jiǒng), ý
nghĩa: vùng biên giới xa; hoang địa
冖 tên Hán Việt: mịch (bính âm: mì), ý
nghĩa: trùm khăn lên, dùng khăn che
冫 tên Hán Việt: băng (bính âm: bīng), ý
nghĩa: nước đá, băng
几 tên Hán Việt: kỷ (bính âm: jī), ý nghĩa:
ghế dựa
凵 tên Hán Việt: khảm (bính âm: kǎn), ý
nghĩa: há miệng
刀 tên Hán Việt: đao (bính âm: dāo), ý
nghĩa: con dao, cây đao (vũ khí); hoặc kết
hợp thành 刂
力 tên Hán Việt: lực (bính âm: lì), ý nghĩa:
sức mạnh
勹 tên Hán Việt: bao (bính âm: bā), ý nghĩa:
bao bọc

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

匕 tên Hán Việt: chủy (bính âm: bǐ), ý nghĩa:
cái thìa, cái muỗng
匚 tên Hán Việt: phương (bính âm: fāng), ý
nghĩa: tủ đựng
匸 tên Hán Việt: hệ (bính âm: xǐ), ý nghĩa:
che đậy, giấu giếm
十 tên Hán Việt: thập (bính âm: shí), ý
nghĩa: (số) mười
卜 tên Hán Việt: bốc (bính âm: bǔ), ý nghĩa:
(xem) bói
卩 tên Hán Việt: tiết (bính âm: jié), ý nghĩa:
đốt tre; hoặc cũng viết là 㔾
厂 tên Hán Việt: hán (bính âm: hàn), ý
nghĩa: sườn núi, vách đá
厶 tên Hán Việt: khư, tư (bính âm: sī), ý
nghĩa: riêng tư

又 tên Hán Việt: hựu (bính âm: yòu), ý
nghĩa: lại nữa, một lần nữa
Các bộ thủ kết hợp hoặc giản thể có 2 nét[sửa]
29.

1

kết hợp 巜, dùng cho bộ thủ 巛 tên Hán
Việt: xuyên (bính âm: chuān), ý nghĩa:
sông ngòi

1

1

1

simplified 讠, dùng cho bộ thủ 言 tên Hán
Việt: ngôn (bính âm: yán), ý nghĩa: nói
kết hợp 阝 (ở bên phải chữ), có 3 nét,
nhưng trông giống như có 2 nét, dùng cho
bộ thủ 邑 tên Hán Việt: ấp (bính âm: yì), ý
nghĩa: vùng đất nhỏ, đất phong cho quan
kết hợp 阝 (ở bên trái chữ), có 3 nét,
nhưng trông giống như có 2 nét, dùng cho
bộ thủ 阜...
1 nét[sửa]
1. , tên Hán Việt: nhất (bính âm: yi), ý nghĩa:
(số) một
2. tên Hán Việt: cổn (bính âm: kǔn), ý
nghĩa: nét sổ
3. tên Hán Việt: chủ (bính âm: zhǔ), ý
nghĩa: điểm, chấm
4. 丿 hoặc hoặc tên Hán Việt: phiệt (bính
âm: piě), ý nghĩa: nét sổ xiên qua trái
5. hoặc hoặc tên Hán Việt: ất (bính
âm: ), ý nghĩa: vị trí thứ 2 trong thiên can
6. tên Hán Việt: quyết (bính âm: jué), ý
nghĩa: nét sổ có móc
2 nét[sửa]
7. tên Hán Việt: nhị (bính âm: ér), ý nghĩa:
(số) hai
8. tên Hán Việt: đầu (bính âm: tóu), ý
nghĩa: không có nghĩa
9. hoặc kết hợp thành tên Hán Việt:
nhân (bính âm: rén), ý nghĩa: người (hình
người đứng)
tài liệu hán - việt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu hán - việt - Người đăng: truongdaihocbachkhoahanoi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
tài liệu hán - việt 9 10 574