Ktl-icon-tai-lieu

TIẾP THU NGHỆ THUẬT TẠO HÌNH ẤN ĐỘ TRONG ĐIÊU KHẮC TƯỢNG PHẬT TRƯỚC KHI NHÀ NƯỚC THÁI THÀNH LẬP

Được đăng lên bởi Ly Nước Lọc
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 780 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TIẾP THU NGHỆ THUẬT TẠO HÌNH ẤN ĐỘ TRONG
ĐIÊU KHẮC TƯỢNG PHẬT TRƯỚC KHI NHÀ NƯỚC
THÁI THÀNH LẬP
Ma Thị Thu Thùy
Bộ môn Đông Nam Á
1. Khái quát về nghệ thuật tạo hình trước khi nhà nước Thái thành lập
1.1 Nguồn gốc hình thành
Điêu khắc tượng Phật Thái Lan nổi tiếng bởi sự đa dạng và độc đáo trong phong
cách, nguồn gốc hình thành bắt nguồn từ những nhà nước trước khi nhà nước Thái
Lan được thành lập. Tuy nhiên trước khi người Xiêm vào đất Thái Lan ( thế kỷ VIII
sau công nguyên) thì ở đây đã có người Shan và người Khơme sinh sống họ dựng nên
nhà nước Môn Đravati vào thế kỷ VI đến thế kỷ XI ở miềnTrung và Đông Bắc Thái
Lan. Khi vương quốc người Môn tàn lụi thì nổi lên vương quốc Srivijaya của người
Mã Lai ở Nam Thái Lan, vương quốc này tồn tại từ thế kỷ VII đến thế kỷ XII, miền
Trung và miền Đông Bắc Thái Lan là vương quốc của người Khơme tồn tại từ thế kỷ
VII đến thế kỷ XIII. Cả ba triều đại này đều phát triển rực rỡ về văn hóa, do chúng
tiếp thu ảnh hưởng của nền văn hóa Ấn Độ rất mạnh mẽ. Do đặc điểm về mặt nguồn
gốc hình thành đất nước mà Thái Lan đã dựa vào nghệ thuật bản địa và tiếp thu gián
tiếp nghệ thuật tạo hình Ấn Độ vào điêu khắc tượng Phật tạo nên nghệ thuật tạo hình
đậm đà bản sắc Thái Lan.
1.2 Quá trình tiếp thu nghệ thuật tạo hình Thái Lan trong điêu khắc tượng
Phật
Phong cách nghệ thuật Môn Dramavati của người Môn tiếp thu ảnh hưởng của
phong cách Amaravati của Ấn Độ. Phong cách Srivijay tiếp thu phong cách nghệ
thuật Gupta. Tượng Phật trang sức thuộc phong cách Lopburi của Khơme thì tiếp thu
ảnh hưởng của tượng Phật phong cách Palasena của Ấn Độ.

2. Sự tiếp thu nghệ thuật tạo hình Ấn Độ trong phong cách điêu khắc tượng
Phật Thái Lan
 Tượng Phật Môn- Đvaravati tiếp thu nghê thuật tạo hình Amaravati- Ấn Độ
Tượng Phật đều có chung đặc điểm có nét thanh tú, phần tóc đều được phủ bằng
những lọn tóc xoáy hình Bụt ốc. Tay phải đều làm động tác trấn an hay thuyết pháp,
bàn tay trái đều cầm lấy mép của tấm áo. Hay tấm áo cà sa bó sát cơ thể là đặc điểm
tương đồng của nghệ thuật Pala.
2.2 Phong cách nghệ thuật Srivijayai tiếp thu phong cách nghệ thuật GiuptaẤn Độ
Phong cách Srivijaya tiếp thu nghệ thuật Gupta về tư thế đứng lệch hông truyền
thồng, đầu nhỏ, cẳng chân dài, thân hình nuột nà với dáng vè thanh cao có phần l ý
tưởng hóa, nét mặt thanh thản toát lên vẻ trầm tư cao quý và khoác một chiếc áo cà sa
mỏng dính sát người và đã mất đi những nếp vải.
 Tượng Phật mang phong cách Lopburi tiếp thu nghệ thuật Palasena- Ấn
Độ
Bước sang trường ph...
TIẾP THU NGHỆ THUẬT TẠO HÌNH ẤN ĐỘ TRONG
ĐIÊU KHẮC TƯỢNG PHẬT TRƯỚC KHI NHÀ NƯỚC
THÁI THÀNH LẬP
Ma Thị Thu Thùy
B môn Đông Nam 
1. Khái quát về nghệ thuật tạo hình trước khi nhà nước Thái thành lập
1.1 Nguồn gốc hình thành
Điêu khắc tượng Phật Thái Lan nổi tiếng bởi sự đa dạng và độc đáo trong phong
cách, nguồn gốc hình thành bắt nguồn từ những nhà nước trước khi nhà nước Thái
Lan được thành lập. Tuy nhiên trước khi người Xiêm vào đất Thái Lan ( thế kỷ VIII
sau công nguyên) thìđây đã có người Shan và người Khơme sinh sống họ dựng nên
nhà nước Môn Đravati vào thế kỷ VI đến thế kỷ XI miềnTrung Đông Bắc Thái
Lan. Khi vương quốc người Môn tàn lụi thì nổi lên vương quốc Srivijaya của người
Lai Nam Thái Lan, ơng quốc này tồn tại từ thế kỷ VII đến thế kỷ XII, miền
Trung miền Đông Bắc Thái Lan vương quốc của người Khơme tồn tại từ thế kỷ
VII đến thế kỷ XIII. Cả ba triều đại này đều phát triển rực rỡ về văn hóa, do chúng
tiếp thu ảnh ởng của nền văn hóa Ấn Độ rất mạnh mẽ. Do đặc điểm về mặt nguồn
gốc hình thành đất nước Thái Lan đã dựa vào nghệ thuật bản địa tiếp thu gián
tiếp nghệ thuật tạo hình Ấn Độ vào điêu khắc tượng Phật tạo nên nghệ thuật tạo hình
đậm đà bản sắc Thái Lan.
1.2 Quá trình tiếp thu nghệ thuật tạo hình Thái Lan trong điêu khắc tượng
Phật
Phong cách nghệ thuật Môn Dramavati của người Môn tiếp thu ảnh hưởng của
phong cách Amaravati của Ấn Độ. Phong cách Srivijay tiếp thu phong cách nghệ
thuật Gupta.ợng Phật trang sức thuộc phong cách Lopburi của Khơme thì tiếp thu
ảnh hưởng của tượng Phật phong cách Palasena của Ấn Độ.
TIẾP THU NGHỆ THUẬT TẠO HÌNH ẤN ĐỘ TRONG ĐIÊU KHẮC TƯỢNG PHẬT TRƯỚC KHI NHÀ NƯỚC THÁI THÀNH LẬP - Trang 2
TIẾP THU NGHỆ THUẬT TẠO HÌNH ẤN ĐỘ TRONG ĐIÊU KHẮC TƯỢNG PHẬT TRƯỚC KHI NHÀ NƯỚC THÁI THÀNH LẬP - Người đăng: Ly Nước Lọc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
TIẾP THU NGHỆ THUẬT TẠO HÌNH ẤN ĐỘ TRONG ĐIÊU KHẮC TƯỢNG PHẬT TRƯỚC KHI NHÀ NƯỚC THÁI THÀNH LẬP 9 10 740