Ktl-icon-tai-lieu

trong cuộc đời chúng ta sẽ còn gặp bố mẹ mình bao nhiêu lần nửa

Được đăng lên bởi Tong Nguyen
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 426 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRONG CUỘC ĐỜI CHÚNG TA SẼ CÒN GẶP BỐ MẸ MÌNH BAO NHIÊU LẦN
NỮA?
Bằng một phép tính đơn giản, Có người mỗi năm chỉ về thăm bố mẹ được
một lần. Nếu bố mẹ còn sống được 20 năm nữa thì họ cũng chỉ được gặp 20 lần.
Nhưng với nhiều người, bố mẹ có thể còn sống trên đời này khoảng 10 năm nữa
thôi, vậy là chỉ còn 10 lần gặp mặt bố mẹ. Khoảng thời gian bố mẹ còn trên đời này
của mỗi người có thể ngắn hơn nữa, chắc có người trong chúng ta không hề dám
nghĩ đến!
Có lần trên Radio có phát một câu chuyện, Chủ đề mà chư ơng trình phát
thanh đưa ra trò chuyện cùng thính giả xoay quanh câu chuyện của một chàng trai
từ miền quê tới thành phố xa xôi lập nghiệp. Sau khi học xong, anh ở lại thành phố
và bắt đầu đi làm. Anh có một công việc tốt, lương cao, có vị trí trong xã hội . Nhưng
Rồi thời gian trôi đi, trôi đi… một năm, hai năm, ba năm.. rồi năm năm liền anh
không về quê thăm bố mẹ dù chỉ một lần .
Mới đây, anh đón được bố mẹ mình
đến sống cùng mình ở thành phố thì
không lâu sau, người mẹ được phát
hiện là bị ung thư giai đ oạn cuối. Theo
lời bác sĩ, thời gian cho mẹ anh chỉ còn
khoảng 1 năm, và khoảng thời gian đó
đang từ từ ngắn lại khi mỗi ngày trôi
qua, trôi qua, trôi qua…
Giờ đây, ngoài lúc đi làm, anh
dành tất cả thời gian còn lại để ở bên
mẹ mình. Anh nhớ lại tất cả nh ững gì
mà bố mẹ đã dành cho anh từ thuở ấu thơ và anh nhận ra rằng mình thật có lỗi với
bố mẹ. Lúc này, anh mới thấy được sự quý giá của những khoảnh khắc được ở bên
bố mẹ mình. Anh nhớ lại tất cả những gì mẹ đã dành cho anh, thưở ấu thơ mẹ dắt
anh đến trường…
“Hằng năm cứ vào cuối thu lá ngoài đường
rụng nhiều, lòng tôi lại náo nức những kỉ
niệm mơn man của buổi tựu trường .Tôi quên
sao được những cảm giác trong sáng ấy nảy
nở trong lòng tôi như mấy cánh hoa tươi mỉm
cười giữa bầu trời quang đãng.
Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu
và gió lạnh, mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi
trên con đường làng dài và hẹp, Con đường
này đã quen đi lại nhiều lần ,nhưng lần này
tôi tự nhiên thấy lạ. Cảnh vật xung quanh tôi đang có sự thay đổi lớn… ”
(Thanh Tịnh)

Những kỉ niệm ấy cứ lẫn quẩn bên anh, những kỉ niệm ấu thơ lại tuôn trào
trong ký ức, mẹ là người thầy dạy cho anh những chữ cái ê -a đầu tiên, mẹ là cô ý tá
chăm sóc anh lúc khi bệnh đau, mẹ là người nâng đỡ anh đứng dậy sau những cú
vấp ngã ngoài đời…
MẸ
Lặng rồi cả tiếng con ve
Con ve cũng mệt vì hè nắng oi
Nhà em vẫn tiếng ạ ời
Bàn tay mẹ quạt mẹ ngồi mẹ ru
Lời ru có gió mùa thu
Bàn tay mẹ quạt mẹ đưa gió về
Những ngôi sao thức ngoài kia
Ch...
TRONG CUỘC ĐỜI CHÚNG TA SẼ CÒN GẶP BỐ MẸ MÌNH BAO NHIÊU LẦN
N
ỮA?
B
ằng một phép tính đ
ơn giản, người mỗi năm chỉ về thăm bố mẹ được
m
ột lần. Nếu bố mẹ còn sống được 20 năm nữa thì hcũng chỉ được gặp 20 lần.
Nhưng v
ới nhiều người, bố mẹ thcòn sống
trên đ
ời này khoảng 10 năm nữa
thôi, v
ậy l
à chỉ còn 10 lần gặp mặt bố mẹ. Khoảng thời gian bố mẹ còn trên đời này
c
ủa mỗi người thể ngắn hơn nữa, chắc người trong chúng ta không hề dám
ngh
ĩ đến!
l
ần trên Radio phát một câu chuyện, Chủ đchư
ơng tr
ình phát
thanh đưa ra tr
ò chuy
ện cùng thính gixoay quanh câu chuyện của một chàng trai
tmiền quê tới thành phxa xôi lập nghiệp. Sau khi học xong, anh lại thành ph
và b
ắt đầu đi l
àm. Anh có một công việc tốt, lương cao, có vị trí trong xã hội
. Nhưng
R
ồi thời gian trôi đi, trôi đi…
m
ột năm, hai năm, ba năm.. rồi năm năm liền anh
không v
ề quê thăm bố mẹ
dù ch
m
ột lần .
M
ới đây, anh đón được b m mình
đến sống cùng mình thành phthì
không lâu sau, ngư
ời mẹ được phát
hi
ện là bung thư giai đ
o
ạn cuối. Theo
l
ời bác sĩ, thời gian cho mẹ anh chỉ c
òn
kho
ảng 1 năm, và khoảng thời gian đó
đang ttngắn lại khi mỗi ngày trôi
qua, trôi qua, trôi qua…
Gi
đây, ngo
ài lúc đi làm, anh
dành t
ất cả thời gian còn lại để bên
m
mình. Anh nhlại tất cả nh
ững g
ì
mà b
mẹ đã dành cho anh từ thuấu thơ
anh nh
ận ra rằng mình thật lỗi với
b
mẹ. c này, anh mới thấy được sự quý giá của những khoảnh khắc được bên
b
mẹ m
ình. Anh nhlại tất
c
những g
ì mđã dành cho anh,
thư
ấu th
ơ mẹ dắt
anh đ
ến tr
ư
ờng
“H
ằng năm cứ v
ào cuối thu ngoài đường
rụng nhiều, lòng tôi lại náo nức những kỉ
ni
ệm m
ơn man của buổi tựu trường .Tôi quên
sao đư
ợc những cảm giác trong sáng ấy nảy
n
trong lòng tôi như mấy cánh hoa tươi mỉm
ời giữa bầu trời quang đ
ãng.
Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu
gió l
ạnh, mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi
trên con đư
ờng làng dài hẹp, Con đường
này đ
ã quen
đi lại nhiều lần ,nhưng lần này
tôi t
ự nhiên thấy lạ. Cảnh vật xung quanh tôi đang có sự thay đổi lớn…
(Thanh T
ịnh)
trong cuộc đời chúng ta sẽ còn gặp bố mẹ mình bao nhiêu lần nửa - Trang 2
trong cuộc đời chúng ta sẽ còn gặp bố mẹ mình bao nhiêu lần nửa - Người đăng: Tong Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
trong cuộc đời chúng ta sẽ còn gặp bố mẹ mình bao nhiêu lần nửa 9 10 258