Ktl-icon-tai-lieu

TỤC NGỮ VỀ QUAN HỆ CON NGƯỜI TRONG TIẾNG HÀN

Được đăng lên bởi Donny Nguyễn
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 998 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TỤC NGỮ VỀ QUAN HỆ CON NGƯỜI TRONG TIẾNG HÀN
(Có so sánh đối chiếu với tiếng Việt)
SINH VIÊN THỰC HIỆN : KIỀU THỊ CHÂM
LỚP

: 051K

KHOA

: NN & VH PHƯƠNG ĐÔNG

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: HOÀNG THỊ YẾN
A.

MỞ ĐẦU

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
- Đối với sinh viên ngành ngoại ngữ, nghiên cứu và tìm hiểu về văn hóa của đất
nước sử dụng ngôn ngữ đó là nhiệm vụ cần thiết, không thể thiếu. Tục ngữ lại
chứa đựng một kho tàng văn hóa phong phú. Qua đó, ta có thể hiểu về phong
tục, tập quán, hiểu về phương thức tư duy, về đời sống tình thần của một dân
tộc, của một đất nước.
- Hiện nay, mảng đề tài nghiên cứu về tục ngữ Hàn Quốc, đặc biệt là nghiên
cứu có đối chiếu với tiếng Việt vẫn chưa nhận được sự quan tâm và đầu tư
thích đáng.
2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
- Để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu về tục ngữ miêu tả mối quan hệ con người trong
tiếng Hàn và tiếng Việt của người học tiếng Hàn và tiếng Việt, cũng như của
bản thân.
- Để có thêm hiểu biết sâu sắc hơn về văn hóa truyền thống hàm chứa trong
kho tàng tục ngữ của hai dân tộc Hàn - Việt.
- Nâng cao khả năng thu thập, phân tích và tổng hợp tài liệu, rèn luyện kĩ năng
nghiên cứu khoa học, kĩ năng viết và biên dịch của bản thân.
3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
- Phân tích khái quát về khái niệm tục ngữ, đặc điểm và phân loại tục ngữ trong
tiếng Hàn và tiếng Việt, đặt cơ sở lí luận vững chắc cho vấn đề nghiên cứu.

- Nghiên cứu tập trung vào phân tích ngữ nghĩa của các đơn vị tục ngữ miêu tả
mối quan hệ cá nhân với tập thể, cộng đồng; quan hệ với hàng xóm, quan hệ
giữa bố mẹ và con cái ( bố mẹ và con ruột, bố mẹ và con dâu, rể ).
- Đối chiếu với các đơn vị tục ngữ miêu tả mối quan hệ con người trong tiếng
Việt.
4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
- Khảo sát tài liệu liên quan và các công trình nghiên cứu đã có để xây dựng cơ
sở lí luận và thực tế cho nghiên cứu.
- Sưu tập và chọn lọc các đơn vị tục ngữ có liện quan đến nội dung nghiên cứu,
dịch nghĩa và phân tích ý nghĩa, các yếu tố văn hóa hàm chứa trong các đơn vị
tục ngữ tiếng Hàn.
- Tìm và đối chiếu với các đơn vị tục ngữ tiếng Việt có nghĩa tương đương
hoặc đồng nhất.
B.

NỘI DUNG

Chương 1: KHÁI QUÁT VỀ TỤC NGỮ
1. ĐỊNH NGHĨA TỤC NGỮ
1.1 Tục ngữ Hàn Quốc
Tục ngữ là quán dụng ngữ có phương thức biểu hiện ẩn dụ, cấu trúc đơn giản,
ngắn gọn hàm chứa những giáo huấn, kinh nghiệm, trí tuệ của người xưa.
1.2 Tục ngữ Việt Nam
Tục ngữ là những câu nói nhân gian ngắn gọn, ổn định, có nhịp điệu, hình ảnh,
thể hiện những kinh nghiệm của nhân dân về thế giới tự nhiên, lao động sản
xuất, quan hệ xã hội,
2. ĐẶC ĐIỂM ...
TỤC NGỮ VỀ QUAN HỆ CON NGƯỜI TRONG TIẾNG HÀN
(Có so sánh đối chiếu với tiếng Việt)
SINH VIÊN THỰC HIỆN : KIỀU THỊ CHÂM
LỚP : 051K
KHOA : NN & VH PHƯƠNG ĐÔNG
GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: HOÀNG THỊ YẾN
A. MỞ ĐẦU
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
- Đối với sinh viên ngành ngoại ngữ, nghiên cứu và tìm hiểu về văn hóa của đất
nước sử dụng ngôn ngữ đó nhiệm vụ cần thiết, không thể thiếu. Tục ngữ lại
chứa đựng một kho tàng văn hóa phong phú. Qua đó, ta thể hiểu về phong
tục, tập quán, hiểu về phương thức duy, về đời sống tình thần của một n
tộc, của một đất nước.
- Hiện nay, mảng đề i nghiên cứu về tục ngữ Hàn Quốc, đặc biệt nghiên
cứu đối chiếu với tiếng Việt vẫn chưa nhận được sự quan tâm đầu
thích đáng.
2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
- Để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu về tục ngữ miêu tả mối quan hệ con người trong
tiếng Hàn tiếng Việt của người học tiếng Hàn tiếng Việt, cũng như của
bản thân.
- Để thêm hiểu biết sâu sắc hơn về văn hóa truyền thống hàm chứa trong
kho tàng tục ngữ của hai dân tộc Hàn - Việt.
- Nâng cao khảng thu thập, phân tích tổng hợp tài liệu, rèn luyện năng
nghiên cứu khoa học, kĩ năng viết và biên dịch của bản thân.
3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
- Phân tích khái quát về khái niệm tục ngữ, đặc điểm và phân loại tục ngữ trong
tiếng Hàn và tiếng Việt, đặt cơ sở lí luận vững chắc cho vấn đề nghiên cứu.
TỤC NGỮ VỀ QUAN HỆ CON NGƯỜI TRONG TIẾNG HÀN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TỤC NGỮ VỀ QUAN HỆ CON NGƯỜI TRONG TIẾNG HÀN - Người đăng: Donny Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
TỤC NGỮ VỀ QUAN HỆ CON NGƯỜI TRONG TIẾNG HÀN 9 10 438