Ktl-icon-tai-lieu

Tướng pháp

Được đăng lên bởi pti-dungnguyen92
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 544 lần   |   Lượt tải: 6 lần
LÊ QUỐC CHÂN
(sưu tầm)

(Quyển 2: Lông mày - Mắt)

Tướng pháp - Phần hình tướng

Lê Quốc Chân (sưu tầm)

(Sách cổ gọi là mi)
Tổng quyết của Ma Y (Luận về mi)
Mi là lọng che mắt
Là nghi biểu của khuôn mặt
Chủ sự hiền ngu của con người
Mi phải thanh mà nhỏ, bằng mà rộng, mọc tốt (tốt tươi, có sức sống) mà dài là người
thông minh.
(Chữ Hiền ở đây không phải là hiền lành mà chữ hiền này chỉ những người thông minh tài
cao đức rộng mà chỉ các bậc cao nhân mới đạt được).
Nếu sợi mọc thô cứng mà đậm (quá đậm trong Tử vi là sao Phá quân), mọc ngược mà loạn,
ngắn mà xóay trôn ốc là người hung ác, sống hay giở mặt. Lưu ý không phải 1 người có tất cả
những tiêu chí này mới phạm mà chỉ cẫn có 1 trong các tiêu chí này cũng coi là mi hỏng.
Mi dài hơn mắt thì phú quí, mi ngắn hơn mắt hoặc bằng mắt thì thanh đạm hoặc nghèo khổ,
cùng khốn hoặc hay quẫn (tùy theo mắt).
Mi cao lên đầu là người cương trực (Các ông Hộ pháp ở trong chùa, tướng võ hay vẽ lông
mi cao bay lên, thẳng mà bay). Mi cao (xa mắt, cao dần lên phía trán) và cứng là người tính hào khí
(hào kiệt).
Đuôi mi quặp xuống: là người tính nhát, cầu an, mũ ni che tai, không dám mạnh dạn làm gì
cả.
2 mi giao nhau: hay quẫn bách, hay đưa nhau vào thế khốn cùng khốn quẫn như mình.
Mi mọc trái (dựng ngược lại) là kẻ bất lương, hại vợ con. Xương mi (mi cốt) cao gồ là người
hung ác, vất vả.
Trong mi có nốt ruồi sống (nốt ruồi sinh khí) là người thanh cao, cao sang hoặc gần những
người sang trọng hoặc làm nghề cao đạo.
Mi cao lên trán là người thông minh và đại quý. Tuy nhiên quý đến mức nào còn do thần khí
và các bộ vị khác). Lưu ý: thực chất khi nói đến bộ vị nào cũng phải xét đến khí.
Lông mi mọc trắng (đối với người tuổi trung niên có lông mi bạc) là thọ
Mi có chỗ khuyết là người nhiều mưu gian, đa mưu túc trí.
Mi thưa mi không là người giảo nịnh (gian xảo, nịnh bợ, nịnh theo lối gian giảo).
Mi cao mà dài là uy quyền phúc lộc
Lông mi dài mà rủ xuống mắt là người đại thọ, sống lâu.
Lông mi tốt đẹp là người có quan chức.
Lông mi cong cánh cung là người có phúc phận và thiện (phúc thiện nhân).
Mi cong như trăng non là người siêu việt ( người có nghề tinh, nghề hơn đời).
Mi nhỏ như sợi tơ mà rủ xuống (rủ là không có khí, vô khí) là người tham lam dâm dật và
hiếm con (có thể không con vì người vô khí thì việc sinh sản là hơi khó).
Mi đậm như con tằm là người háo sắc, nhất là khi tròng mắt đen trắng không phân minh nữa
thì lại càng rõ.
Mi dài hơn mắt là người chân thực và có lộc.
Mi ngắn hơn mắt là người cô độc, thích 1 mình...
LÊ QUC CHÂN
(sưu tm)
(Quyn 2: Lông mày - Mt)
Tướng pháp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tướng pháp - Người đăng: pti-dungnguyen92
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Tướng pháp 9 10 932