Ktl-icon-tai-lieu

văn hóa kiến trúc việt nam

Được đăng lên bởi toitentam1996
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 272 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Văn hoa kiên truc Viêt Nam
Văn hoa kiên truc Viêt Nam do mang ban chât nông nghiêp sống định
cơ nên NGÔI NHA – la tô âm đối pho vơi năng mưa , gio bao – la môt
trong nhưng yêu tố quan trong đam bao cho ho cuôc sống đinh cư lâu
dai .
Do ngươi Viêt thương cư tru ơ song nươc nên ngôi nhà của người
Viêt Nam găn liên vơi môi trường song nươc :
Nhưng ngươi lam nghề sông nươc ( chai lươi, lái đò) thươn sinh sống
trên nhưng con thuyên va được goi la nhà thuyền, nhà be , nhiều gia
đinh tu tâp thương được goi la xóm chài, làng chài .

Lang chai Vông Viêng – Quang Ninh

Nhưng ngươi không sống vơi nghề sống nươc
nhưng cũng lam nhà sàn trên măt nươc đê ưng pho
vơi lũ lut quanh năm . Nha san rât phô biên từ thơi
Đông Sơn , no thích hợp cho ca miền sông nươc va
miền nui giup đối pho lũ lut, mưa bao, đô âm cao
ma con giup tránh côn trung va thu dư . Hiên nay,
du cuôc sống co hiên đai nhưng nhưng ngôi nha san
vân la lưa chon đâu tên cua ngươi dân Viêt Nam .

Nha san Viêt Nam

...
 ê
 ê  ê 
 !"#$%&'()* ! ô
+,-.-/#/- #0( 1-ô
!2
3(4 (4(5(&ê 
 ê 6
+(4 !78(&9! (&) :#;<(=
+-,%!#(>/ !nh thuyn, nh be)7-
#?@ $(4#(>/ !â xm chi, lng chi 2
A!!8B-

văn hóa kiến trúc việt nam - Trang 2
văn hóa kiến trúc việt nam - Người đăng: toitentam1996
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
văn hóa kiến trúc việt nam 9 10 140