Ktl-icon-tai-lieu

Văn hóa nhà trường

Được đăng lên bởi nguyenhaichauphttl
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 257 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Văn hoá nhà trường quyết định
hiệu quả hoạt động của nhà trường.
Văn hóa nhà trường là một tập hợp các chuẩn mực, các giá trị, niềm tin và hành
vi ứng xử… đặc trưng của một trường học, tạo nên sự khác biệt với các tổ chức
khác.
Văn hóa nhà trường liên quan đến toàn bộ đời sống vật chất, tinh thần của một nhà
trường.
Nó biểu hiện trước hết trong tầm nhìn, sứ mạng, triết lý, mục tiêu, các giá trị,
phong cách lãnh đạo, quản lý… bầu không khí tâm lý.
Thể hiện thông qua các chuẩn mực, các giá trị, niềm tin, quy tắc ứng xử… được
xem là tốt đẹp và được mỗi người trong nhà trường chấp nhận.
Quản lý nhà trường là công việc được thực hiện trên các đối tượng luôn có sự thay
đổi. Vì vậy, xây dựng văn hoá nhà trường có vai trò hết sức quan trọng, yếu tố
quyết định sự phát triển của nhà trường. Xây dựng văn hoá nhà trường là một
nhiệm vụ phải đặt lên hàng đầu và nó được thể hiện thông qua một số nội dung sau:
1. Xây dựng tầm nhìn, sứ mệnh và phương châm hành động của nhà trường.
2. Xây dựng ý thức tự giác chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật và
những quy định của địa phương trong toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học
sinh; Thực hiện tốt: Cuộc vận động “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách
nhiệm”, Quy chế dân chủ, Nội quy trường học.
3. Xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, tập thể đoàn kết; tác phong làm
việc khoa học.
4. Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia học tập, bồi dưỡng nâng cao
trình độ chuyên môn, lý luận chính trị và tham gia các hoạt động xã hội.
5. Giáo dục học sinh về truyền thống tốt đẹp của dân tộc, truyền thống tôn sư
trọng đạo, kỹ năng sống; hình thành và phát triển cho học sinh lý tưởng sống cao
đẹp.
6. Xây dựng khuôn viên trường, phòng làm việc, phòng học ngăn nắp, sạch đẹp;
trang trí các hình ảnh, các câu danh ngôn…giáo dục đạo đức, giáo dục truyền
thống cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.
7. Trồng cây tạo mảng xanh trong khuôn viên trường; tổ chức tốt công tác vệ sinh
sân trường, các công trình vệ sinh; không để tình trạng lấn chiếm vỉa hè để mua
bán hàng rong; không xả rác bừa bãi.
8. Xây dựng an toàn trường học: Thực hiện tốt công tác phòng gian bảo mật, có
lực lượng bảo vệ; thực hiện an toàn lao động, vệ sinh lao động; đảm bảo vệ sinh
các bếp ăn tập thể.
Vì thế, để xây dựng văn hóa nhà trường, đưa nhà trường ngày một phát triển đòi
hỏi phải có một tư duy sắc bén; cách nghĩ, cách làm sáng tạo, quyết đoán và
phát huy hết năng lực của mình cho sự phát triển của nhà trường.

...
Văn hoá nhà trường quyết định
hiệu quả hoạt động của nhà trường.
Văn hóa nhà trường một tập hợp các chuẩn mực, các giá trị, niềm tin và hành
vi ứng xử đặc trưng của một trường học, tạo nên sự khác biệt với các tổ chức
khác.
Văn hóa nhà trường liên quan đến toàn bộ đời sống vật chất, tinh thần của một nhà
trường.
biểu hiện trước hết trong tầm nhìn, sứ mạng, triết lý, mục tiêu, các giá trị,
phong cách lãnh đạo, quản lý… bầu không khí tâm lý.
Thể hiện thông qua các chuẩn mực, các giá trị, niềm tin, quy tắc ứng xử… được
xem là tốt đẹp và được mỗi người trong nhà trường chấp nhận.
Quản nhà trường công việc được thực hiện trên các đối tượng luôn sự thay
đổi. vậy, xây dựng văn hoá nhà trường vai trò hết sức quan trọng, yếu tố
quyết định sự phát triển của nhà trường. Xây dựng văn hoá nhà trường một
nhiệm vụ phải đặt lên hàng đầu và nó được thể hiện thông qua một số nội dung sau:
1. Xây dựng tầm nhìn, sứ mệnh và phương châm hành động của nhà trường.
2. Xây dựng ý thức tự giác chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật và
những quy định của địa phương trong toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên học
sinh; Thực hiện tốt: Cuộc vận động Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách
nhiệm”, Quy chế dân chủ, Nội quy trường học.
3. Xây dựng môi trường phạm lành mạnh, tập thể đoàn kết; tác phong làm
việc khoa học.
4. Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia học tập, bồi dưỡng nâng cao
trình độ chuyên môn, lý luận chính trị và tham gia các hoạt động xã hội.
5. Giáo dục học sinh về truyền thống tốt đẹp của dân tộc, truyền thống tôn
trọng đạo, kỹ năng sống; hình thành và phát triển cho học sinh lý tưởng sống cao
đẹp.
6. Xây dựng khuôn viên trường, phòng làm việc, phòng học ngăn nắp, sạch đẹp;
trang trí các hình ảnh, các câu danh ngôn…giáo dục đạo đức, giáo dục truyền
thống cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.
7. Trồng cây tạo mảng xanh trong khuôn viên trường; tổ chức tốt công tác vệ sinh
sân tờng, các công trình vệ sinh; không để tình trạng lấn chiếm vỉa để mua
bán hàng rong; không xả rác bừa bãi.
8. Xây dựng an toàn trường học: Thực hiện tốt công tác phòng gian bảo mật,
lực lượng bảo vệ; thực hiện an toàn lao động, vệ sinh lao động; đảm bảo vệ sinh
các bếp ăn tập thể.
thế, để xây dựng văn hóa nhà trường, đưa nhà trường ngày một phát triển đòi
hỏi phải một duy sắc bén; cách nghĩ, cách làm sáng tạo, quyết đoán
phát huy hết năng lực của mình cho sự phát triển của nhà trường.
Văn hóa nhà trường - Trang 2
Văn hóa nhà trường - Người đăng: nguyenhaichauphttl
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Văn hóa nhà trường 9 10 569