Ktl-icon-tai-lieu

Văn học Chăm

Được đăng lên bởi lieutrang88
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1249 lần   |   Lượt tải: 1 lần
I. Mở đầu:
• Trong lịch sử hình thành và phát triển của nền văn
hóa Việt Nam đa dân tộc, văn hóa của người Chăm
chiếm một vị trí đáng chú ý.
• Nhiều tư liệu quí về văn hóa của người Chăm đã
được công bố và đánh giá, trong đó có những tư
liệu về văn học, chủ yếu là văn học dân gian.
• Nghiên cứu về văn hóa Chăm nói chung và nền văn
học Chăm nói riêng là một việc làm rất cần thiết và
vô cùng quan trọng.

•
•
•

•

II. NỘI DUNG:
1. Sự hình thành văn học Chăm:
Người Chăm biết sử dụng chữ viết từ khá sớm.
Vết tích hiện nay còn lại cho chúng ta thấy đó là
những tấm bia và phù điêu: Bia Võ Cạnh (Nha Trang),
bia Đông Yên Châu.
Văn học vừa là nhân vừa là quả của ngôn ngữ, tư duy
Chăm, cả tư duy bình dân lẫn tư duy bác học, biểu
hiện ở cả bề nổi lẫn phần chìm trong mọi khía cạnh.
Ngôn ngữ - chữ viết phát triển thúc đẩy văn học phát
triển.

2. Đặc điểm của văn học Chăm:
• 2.1 Văn học Chăm chịu sự ảnh hưởng của văn
học Ấn Độ:
• Ấn Độ có hai bộ sử thi rất đồ sộ là Mahabharata và
Ramayana. Nền văn học Chămpa chịu sự ảnh hưởng
rất lớn từ hai bộ sử thi này.
• Trong “Lĩnh nam chích quái”_tập truyện cổ dân gian
thế kỷ thứ XV của người Việt có truyện “Dạ Thoa” tuy
rất ngắn nhưng lại hầu như tóm tắt toàn bộ nội dung
sử thi Ramayana của Ấn Độ.
• Người Chăm có Inra Sri Bakan và Pram Dit Pram Lak
cũng có nguồn gốc từ sử thi Ramayana của Ấn Độ.

Là “Đại bách khoa toàn
thư” về văn hóa truyền
thống, các truyền thuyết,
thể chế chính trị - xã hội
Ấn Độ xưa.
“Cái gì không thấy được
ở trong Mahabharata thì
cũng không thể nào thấy
được ở Ấn Độ."

Nền văn học Chămpa là
một nền văn học chịu
ảnh hưởng rất lớn từ sử
thi Mahabharata.

Sử thi nổi tiếng của Ấn Độ

Ca ngợi chiến công

Đề cao đạo đức

Ca ngợi sự chung thủy

Khát vọng tự do, hòa bình

-Hiện vật vật chất duy nhất còn lại chứng tỏ sự hiện
diện của sử thi Ramayana ở Chămpa là những bức
phù điêu thế kỷ X hiện có ở bảo tàng Chăm Đà Nẵng.

Đài thờ Trà Kiệu với hình ảnh minh họa đám
cưới hoàng tử Rama trong sử thi Ramayana.

Những nhân vật trong sử thi Ramayana được tái hiện ở
văn hóa Chăm

2.2 Văn học Chăm phong phú về thể loại:
Các
Các
thể
Các
Cácthể
thể
thể
loại
loại
văn
loại
loạivăn
văn
văn
học
học
học
học
Chăm
Chăm
Chăm
Chăm
Văn
Vănhọc
họcdân
dân
gian:
gian:truyện
truyện
kể
kểdân
dângian,
gian,
thơ
thơ ca
cadân
dân
gian,
gian,tục
tụcngữ,
ngữ,
ca
cadao…
dao…

Văn
Văn
bia
bi
ký:
ký
Văn
Văn
bia
bi
ký:
ký
xuất
xuấthiện
hiệntrên
trên
những
nhữngtấm
tấm
bia,
bia,có
cógiá
giátrị
trị
lịch
lịch sử
sửvà
vàvăn
văn
học
học

Văn
Vănhọc...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Văn học Chăm - Người đăng: lieutrang88
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Văn học Chăm 9 10 475