Ktl-icon-tai-lieu

VĂN KHẤN THẦN LINH RẰM THÁNG GIÊ

Được đăng lên bởi Đăng Khoa Võ Đỗ
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 266 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VĂN KHẤN THẦN LINH RẰM THÁNG GIÊNG
(Tết Nguyên tiêu)
Na Mô A Di Đà Phật !
Kính lạy:
- Hoàng Thiên, Hậu Thổ chư vị Tôn thần
- Ngài Đông trù tư mệnh Táo Phủ thần quân
- Ngài Bản gia Thổ Địa Long mạch Tôn thần
- Các Ngài Ngũ phương, Ngũ hổ, Phúc đức Tôn thần
- Ngài tiền hậu địa chủ tài thần
- Các Tôn thần cai quản ở trong khu vực này
Hôm nay là ngày ....... tháng ........ năm ..........
Tín chủ con là: .........................
Ngụ tại: ......................
Thành tâm sửa biện, hương hoa lễ vật kim ngân trà quả và các thứ cúng dâng, bầy
ra trước án.
Chúng con thành tâm kính mờu:
Ngài Kim niên đương cai Thái Tuế chí đức tôn thần
Ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương
Ngài Đông trù tư mệnh Táo Phủ Thần quân
Ngài Bản gia Thổ Địa Long mạch Tôn thần
Các ngài Ngũ Phương Ngũ Thổ, Phúc đức chính thần, các vị Tôn thần cai quản ở
trong khu vực này.
Cúi xin các Ngài thương xót tín chủ. Giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành,
thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ chúng con toàn gia an lạc, công việc hanh thông. Người
người được chữ bình an, tám tiết vinh khang thịnh vượng, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở
mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.
Dãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám.
Cẩn cáo

...
VĂN KHẤN THẦN LINH RẰM THÁNG GIÊNG
(Tết Nguyên tiêu)
Na Mô A Di Đà Phật !
Kính lạy:
- Hoàng Thiên, Hậu Thổ chư vị Tôn thần
- Ngài Đông trù tư mệnh Táo Phủ thần quân
- Ngài Bản gia Thổ Địa Long mạch Tôn thần
- Các Ngài Ngũ phương, Ngũ hổ, Phúc đức Tôn thần
- Ngài tiền hậu địa chủ tài thần
- Các Tôn thần cai quản ở trong khu vực này
Hôm nay là ngày ....... tháng ........ năm ..........
Tín chủ con là: .........................
Ngụ tại: ......................
Thành tâm sửa biện, hương hoa lễ vật kim ngân trà quả và các thứ cúng dâng, bầy
ra trước án.
Chúng con thành tâm kính mờu:
Ngài Kim niên đương cai Thái Tuế chí đức tôn thần
Ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương
Ngài Đông trù tư mệnh Táo Phủ Thần quân
Ngài Bản gia Thổ Địa Long mạch Tôn thần
Các ngài Ngũ Phương NThổ, Phúc đức chính thần, các vị Tôn thần cai quản
trong khu vực này.
Cúi xin các Ngài thương xót tín chủ. Giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành,
thụ hưởng lễ vật, ptrì tín chủ chúng con toàn gia an lạc, công việc hanh thông. Người
người được chữ bình an, tám tiết vinh khang thịnh vượng, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở
mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.
Dãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám.
Cẩn cáo
VĂN KHẤN THẦN LINH RẰM THÁNG GIÊ - Người đăng: Đăng Khoa Võ Đỗ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
VĂN KHẤN THẦN LINH RẰM THÁNG GIÊ 9 10 577