Ktl-icon-tai-lieu

Văn Minh Tây Âu Thời Trung Đại

Được đăng lên bởi Lâm
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 2111 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Văn Minh Tây Âu
Thời Trung Đại

Bản Đồ Tây
Âu

I. Hoàn cảnh hình thành nền văn minh Tây Âu Trung
đại
1 Sự hình thành các quốc gian phong kiến ở Tây Âu :
Việc kinh thành La Mã bị thất thủ vào năm 476 được coi là mốc đánh
dấu sự sụp đổ của đế quốc Tây La Mã. Trên đống hoang tàn của đế quốc
La Mã, hàng loạt các quốc gia mới ra đời như vương quốc Tây Gốt,
Văngđan, Buôcgônhơ, Đông Gốt, Lômbad, Phrăng...

Thành La
Mã Thất Thủ

Trong các vương quốc mới ra đời đó, sự
hình thành và phát triển của vương quốc
Phrăng có ảnh hưởng tới lịch sử Tây Âu lớn
hơn cả. Lãnh thổ của vương quốc Phrăng
lúc đầu chỉ tương đương miền bắc nước
Pháp ngày nay. Nhưng dưới thời của hoàng
đế Saclơman, bằng những cuộc chiến tranh
để mở rộng lãnh thổ, ông đã làm cho đất đai
của quốc gia Phrăng lớn gần tương đương
vùng tây của đế quốc La Mã trước kia. Năm
814 Saclơman chết, con là Louis “mộ đạo”
lên kế vị. Năm 840 Louis “mộ đạo” chết thì
trong các con của Louis xảy ra sự tranh
giành ngôi báu tới mức nội chiến. Cuộc nội
chiến đã dẫn tới một hoà ước kí ở
Vecđoong năm 843. Theo hoà ước
Vecđoong, đế quốc Saclơman bị chia ra làm
3, đó là nước Pháp, Đức, Ý ngày nay.

Gia Tộc Louis

Còn ở nước Anh ngày nay, từ thế kỉ V đã hình thành nên nhiều tiểu quốc. Tới
thế kỉ IX, Ecbe đã thống nhất các nước nhỏ lập nên vương quốc Anh. Tây Ban
Nha ra đời trên cơ sở hợp nhất Cxtila và Aragôn, Bồ Đào Nha thì đã được ra
đời trước đó. Các vương quốc mới không đi theo con đường chế độ nô lệ mà đi
vào con đường phong kiến hoá. Vua Phrăng từ thế kỉ V đã đem nhiều ruộng đất
cướp được của các quí tộc La Mã cũ phân chia cho các tướng lĩnh, bà con dòng
họ và những người có công. Cùng với ruộng đất, những người này còn được
phong tước. Đất đai và tước hiệu được phân phong có quyền cha truyền con
nối, điều này đã tạo ra tầng lớp quí tộc lãnh chúa phong kiến với những lãnh địa
rộng lớn. Những người lính và nô lệ có công trong chiến tranh cũng được chia
một ít ruộng và họ trở thành những người nông dân tự do. Nhưng cùng với thời
gian, số lượng nông dân tự do càng ít dần. Do nhiều nguyên nhân như thiên tai,
mất mùa, bệnh dịch...nhiều nông dân bị phá sản phải bán ruộng đất. Khi không
còn ruộng đất thì đương nhiên họ phải xin được nhận ruộng đất của lãnh chúa,
cày cấy và nộp tô. Họ cũng ở nhờ trên đất của lãnh chúa và lệ thuộc vào lãnh
chúa. Đến đời con cháu của họ thì sự lệ thuộc càng nặng hơn, không được tuỳ
tiện bỏ đi nơi khác nếu không được lãnh chúa cho phép. Vậy là con cháu họ còn
mất một phần tự do thân thể, một loại ...
Văn Minh Tây Âu
Văn Minh Tây Âu
Thời Trung Đại
Thời Trung Đại
Văn Minh Tây Âu Thời Trung Đại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Văn Minh Tây Âu Thời Trung Đại - Người đăng: Lâm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Văn Minh Tây Âu Thời Trung Đại 9 10 34