Ktl-icon-tai-lieu

7 Loiừ khuyên của Khổng Tử

Được đăng lên bởi Tu Nguyen
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 142 lần   |   Lượt tải: 0 lần
7 LỜI KHUYÊN CẦN PHẢI NHỚ TỪ KHỔNG TỬ

1. Tâm còn chưa thiện, phong thủy vô ích.
2. Bất hiếu cha mẹ, thờ cúng vô ích.
3. Anh em không hòa, bạn bè vô ích.
4. Làm việc bất chính, đọc sách vô ích.
5. Làm trái lòng người, thông minh vô ích.
6. Không giữ nguyên khí, thuốc bổ vô ích.
7. Thời vận không thông, mưu cầu vô ích.

...
7 LỜI KHUYÊN CẦN PHẢI NHỚ TỪ KHỔNG TỬ
1. Tâm còn chưa thiện, phong thủy vô ích.
2. Bất hiếu cha mẹ, thờ cúng vô ích.
3. Anh em không hòa, bạn bè vô ích.
4. Làm việc bất chính, đọc sách vô ích.
5. Làm trái lòng người, thông minh vô ích.
6. Không giữ nguyên khí, thuốc bổ vô ích.
7. Thời vận không thông, mưu cầu vô ích.
7 Loiừ khuyên của Khổng Tử - Người đăng: Tu Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
7 Loiừ khuyên của Khổng Tử 9 10 428