Ktl-icon-tai-lieu

AQ CHÍNH TRUYỆN LỖ TẤN

Được đăng lên bởi hcqbka
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 1967 lần   |   Lượt tải: 1 lần
[LỖ TẤN]

Sưu tầm

[AQ CHÍNH TRUYỆN]

MỤC LỤC
Giới thiệu:.................................................................................................................................... 2
Lời tựa ......................................................................................................................................... 5
PHẦN 1 ....................................................................................................................................... 8
LƯỢC THUẬT NHỮNG CHUYỆN ĐẮC THẮNG CỦA AQ ................................................. 8
PHẦN 2 ..................................................................................................................................... 12
LƯỢC THUẬT THÊM VỀ NHỮNG CHUYỆN ĐẮC THẮNG CỦA AQ............................. 12
PHẦN 3 - BI KỊCH TÌNH YÊU ............................................................................................... 16
PHẦN 4 - VẤN ĐỀ SINH KẾ .................................................................................................. 21
PHẦN 5 - LÊN VOI XUỐNG CHÓ ......................................................................................... 25
PHẦN 6 - CÁCH MẠNG ......................................................................................................... 30
PHẦN 7 - KHÔNG LÀM CHO CÁCH MẠNG ...................................................................... 35
PHẦN 8 - ĐẠI ĐOÀN VIÊN ................................................................................................... 39



LỖ TẤN

1

[AQ CHÍNH TRUYỆN]

Giới thiệu:
AQ chính truyện (Trung văn phồn thể: 阿Q正傳; Trung văn giản thể: 阿Q正传; phanh âm: Ā
Qiū zhèngzhuàn hoặc Ā Kiū zhèngzhuàn) là truyên vừa duy nhất của Lỗ Tấn được đăng tải lần
đầu trên "Thần báo phó san" ở Bắc Kinh trong khoảng thời gian từ 4 tháng 12, 1921 đến 12
tháng 2, 1922. Sau đó truyện được in trong tuyển tập truyện ngắn "Gào thét" (呐喊, Nahan) năm
1923 và là truyện dài nhất trong tuyển tập này. Tác phẩm này thường được coi là một kiệt tác
của Văn học Trung Quốc hiện đại; nó cũng được coi là tác phẩm đầu tiên viết bằng bạch thoại
văn sau phong trào Ngũ Tứ (1919) tại Trung Quốc[1]. Theo gốc gác của nhân vật A Q được nêu
trong truyện thì "Q" ở đây phải đọc là "qui/quei" nhưng trên thực tế hiện nay hầu hết người
Trung Quốc đọc theo cách phát âm của chữ cái "Q" trong tiếng Anh.

Tóm tắt:
Câu chuyện kể lại cuộc phiêu lưu của A Q, một anh chàng thuộc tầng lớp bần nông ít học và
không có nghề nghiệp ổn định. A...
[L TN]
Sưu tầm
AQ CHÍNH TRUYỆN LỖ TẤN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
AQ CHÍNH TRUYỆN LỖ TẤN - Người đăng: hcqbka
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
AQ CHÍNH TRUYỆN LỖ TẤN 9 10 233