Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Ca Huế trên sông Hương

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 308 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giáo án Ngữ văn lớp 7

Bài 28 (tuần 29)
Tiết 113

CA HUẾ TRÊN SÔNG HƯƠNG

I/ Mục tiêu cần đạt:
Giúp HS: Thấy được vẻ đẹp của một sinh hoạt văn hóa ở cố đô Huế, một vùng dân ca với
những con người rất đỗi tài hoa.

II/ Tiến trình lên lớp:
1/ Ổn định lớp
2/ Kiểm tra bài cũ:
Qua bài những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu có thể khái quát như thế nào về hai
nhân vật đối lập – tương phản: Toàn quyền Va-ren và PBC? Việc để cụ Phan hoàn toàn im
lặng trong suốt cuộc gặp gỡ với Va-ren trong nhà tù Hỏa Lò, Hà Nội, có nghĩa gì?
3/ Tổ chức Đọc – hiểu văn bản:
Hoạt động của GV – HS

Nội dung

Hđ 1: Đọc bài và tìm hiểu chú thích

I/ Giới thiệu:

Hđ 2: Tìm hiểu văn bản.

- Thể loại: Bút kí.

- Trước khi học bài này, em đã biết gì về cố - Bài văn tả cảnh ca Huế trong một đêm
đô Huế? Hãy nêu một vài đặc điểm tiêu biểu trăng trên dòng sông Hương thơ mộng và giới
của xứ Huế mà em biết.
thiệu về những làn điệu dân ca Huế.
- Yêu cầu HS thống kê theo hai bảng: II/ Tìm hiểu văn bản:
Bảng 1 ghi tên các làn điệu dân ca Huế và
1/ Vẻ đẹp phong phú đa dạng của làn
bảng 2 được ghi tên các nhạc cụ được nhắc
điệu dân ca Huế.
tới trong bài văn.
a/ Đặc điểm nổi bật của các làn điệu
- Em có nhớ hết tên các làn điệu dân ca huế,
dân ca Huế.
các dụng cụ âm nhạc được nhắc tới và đã
chú thích trong bài văn không? Điều này có ý - Chèo cạn, bài thai, hò đưa linh: Buồn bã.
nghĩa gì?
- Hò giã gạo, ru em, giã vôi, giã điệp,...náo
- Tìm trong bài viết một số làn điệu dân ca nức, nồng hậu tình người.
Huế có đặc điểm nổi bật.
- Hò lơ, hò ô, xay lúa, hò nện,...thể hiện lòng
- Đoạn văn nào cho ta thấy tài nghệ chơi đàn khao khát, nỗi mong chờ, hoài vọng thiết tha
của các ca Công và âm thanh phong phú của của tâm hồn Huế.
1

Giáo án Ngữ văn lớp 7

các nhạc cụ?

- Nam ai, nam bình, quả phụ, tương tư khúc,
- Cách nghe ca Huế trong bài văn có gì độc hành vân: Buồn man mác, bi ai, thương cảm,
đáo (khác với nghe qua băng ghi âm hoặc vương vấn.
xem băng hình).
- Tứ đại cảnh: không vui, không buồn.
Quang cảnh sông nước đẹp, huyền ảo và
b/ Các nhạc cụ:
thơ mộng – Ca dao dân ca nói chung chỉ
Đàn thanh, đàn nguyệt, tì bà, nhị, đàn tam,
sống thật sự trong không gian thật của nó.
đàn bầu, sáo và cặp sanh.
Nghe và nhìn trực tiếp các ca Công: Cách
2/ Vẻ đẹp của cảnh ca Huế trong đêm
ăn mặc, cách chơi đàn.
trăng thơ mộng trên dòng sông Hương:
- Ca Huế được hình thành từ đâu?

- Trăng lên, gió mơn man dìu dịu. Dòng
- Đặc điểm nổi bật của nhạc dân gian, nhạc sông trăng gợn sóng, con thuyền bồng bềnh.
cung đình, nhã ...
Giáo án Ngữ n lớp 7
1
Bài 28 (tuần 29)
Tiết 113
CA HUẾ TRÊN SÔNG HƯƠNG
I/ Mục tiêu cần đạt:
Giúp HS: Thấy được vẻ đẹp của một sinh hoạt văn hóa cố đô Huế, một vùng dân ca với
những con người rất đỗi tài hoa.
II/ Tiến trình lên lớp:
1/ Ổn định lớp
2/ Kiểm tra bài cũ:
Qua bài những trò lố hay Va-ren Phan Bội Châu thể khái quát như thế nào về hai
nhân vật đối lập tương phản: Toàn quyền Va-ren PBC? Việc để cụ Phan hoàn toàn im
lặng trong suốt cuộc gặp gỡ với Va-ren trong nhà tù Hỏa Lò, Nội, có nghĩa gì?
3/ Tổ chức Đọc hiểu văn bản:
Hoạt động của GV HS Nội dung
1: Đọc bài tìm hiểu chú thích
2: Tìm hiểu văn bản.
- Trước khi học bài này, em đã biết về cố
đô Huế? Hãy nêu một vài đặc điểm tiêu biểu
của xứ Huế em biết.
- Yêu cầu HS thống theo hai bảng:
Bảng 1 ghi tên các làn điệu n ca Huế
bảng 2 được ghi tên các nhạc c được nhắc
tới trong bài văn.
- Em nhớ hết tên các làn điệu dân ca huế,
các dụng cụ âm nhạc được nhắc tới đã
chú thích trong bài văn không? Điều này ý
nghĩa gì?
- Tìm trong bài viết một số làn điệu dân ca
Huế đặc điểm nổi bật.
- Đoạn văn nào cho ta thấy tài nghệ chơi đàn
của các ca Công âm thanh phong phú của
I/ Giới thiệu:
- Thể loại: Bút .
- Bài văn tả cảnh ca Huế trong một đêm
trăng trên dòng sông Hương thơ mộng giới
thiệu về những làn điệu dân ca Huế.
II/ Tìm hiểu văn bản:
1/ Vẻ đẹp phong phú đa dạng của làn
điệu dân ca Huế.
a/ Đặc điểm nổi bật của các làn điệu
dân ca Huế.
- Chèo cạn, bài thai, đưa linh: Buồn bã.
- giã gạo, ru em, giã vôi, giã điệp,...náo
nức, nồng hậu tình người.
- lơ, ô, xay lúa, nện,...thể hiện lòng
khao khát, nỗi mong chờ, hoài vọng thiết tha
của tâm hồn Huế.
Bài giảng Ca Huế trên sông Hương - Trang 2
Bài giảng Ca Huế trên sông Hương - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bài giảng Ca Huế trên sông Hương 9 10 259