Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Quan Âm Thị Kính

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 473 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ngữ văn 7 - Bài 29:

Quan Âm Thị Kính
A-Mục tiêu bài học: Giúp HS
- Hiểu được 1 số đặc điểm cơ bản của sân khấu chèo truyền thống.
- Tóm tắt được nội dung vở chèo Quan Âm Thị Kính, nội dung, ý nghĩa và 1 số đặc điểm nghệ thuật
(Xung đột: kịch, ngôn ngữ, hành động nhân vật,...) của trích đoạn “Nỗi oan hại chồng”.

B-Chuẩn bị:
- Đồ dùng: Bảng phụ
- Những điều cần lưu ý: Nỗi oan hại chồng là 1 trong 2 nút chính của vở chèo. Thân phận, địa vị người
phụ nữ trong quan hệ gia đình và hôn nhân Phong kiến bộc lộ ở đây.

C-Tiến trình tổ chức dạy - học:
1- Ổn định tổ chức:
2-Kiểm tra: Nêu những nét đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của văn bản Ca Huế trên sông Hương?
3-Bài mới:
Nghệ thuật sân khấu dân gian cổ truyền VN rất phong phú và độc đáo: chèo, tuồng, rối... Trong đó vở
chèo cổ Quan Âm Thị Kính lấy sự tích từ chuyện cổ tích về đức Quan Thế Âm Bồ Tát, là một trong
những vở tiêu biểu nhất, được phổ biến khắp cả nước. Nhưng trong điều kiện khó khăn hiện nay, chúng ta
mới chỉ có thể bằng lòng với việc tìm hiểu tính (kịch bản) chèo, mà cũng chỉ một đoạn ngắn mà thôi.
Hoạt động của thầy - trò

Nội dung cần đạt

- Văn bản Quan Âm Thị Kính thuộc
thể loại nào?

I- Giới thiệu chung:

- Thế nào là chèo?(Hs đọc chú
thích*).

a, Khái niệm “Chèo”:

- Tích chèo thường được khai thác ở
đâu?
- Nội dung của chèo?

1, Tìm hiểu chung về chèo

Kịch hát múa dân gian, kể chuyện, diễn tích bằng hình thức
sân khấu
b, Tích truyện:
Được khai thác từ truyện cổ tích và truyện Nôm

Nhân vật trong chèo thường mang đặc
trưng gì?

c, Nội dung phản ánh trong chèo:

- Học sinh đọc phần tóm tắt nội dung

Chèo để khuyến giáo đạo đức cho con người. Trau dồi tình
yêu thương giữa con người với nhau
1

vở chèo.

d, Nhân vật trong chèo:

- Văn bản này gồm có mấy phần?

Có tính ước lệ và cách điệu cao. Kết hợp chặt chẽ giữa cái bi
- Hướng dẫn đọc đoạn trích: Đọc phân và cái hài.
vai theo các nhân vật.
2. Tìm hiểu văn bản Quan âm Thị Kính
GV giải thích từ khó trong SGK

VB gồm: 3 phần

- Trong trích đoạn được học có những
nhân vật nào?

- Phần 1: Án giết chồng

Thị Kính

Thiện Sĩ

- Phần 3: Oan tình được giải - Thị Kính lên toà sen

Sùng Bà,

Sùng ông

II, Đọc tìm hiểu đoạn trích

- Khung cảnh gia đình Trước khi nỗi
oan xảy ra?
- Nàng đã có cử chỉ như thế nào?
- Trước khi mắc oan Thị Kính là
người phụ nữ có những đức tính gì?

- Phần 2: Án hoang thai

1) Đọc phân vai.
2) Giải thích từ khó.
3) Vị trí của đoạn trích:
- Nằm ở nửa sau của phần 1 vở chèo

- Sự việc cắt râu chồng của Thị Kính
đã bị bà mẹ chồn...
1
Ngữ văn 7 - Bài 29:
Quan Âm Thị Kính
A-Mục tiêu bài học: Giúp HS
- Hiểu được 1 số đặc điểm cơ bản của sân khấu chèo truyền thống.
- Tóm tắt được nội dung vở chèo Quan Âm Thị Kính, nội dung, ý nghĩa 1 s đặc điểm nghệ thuật
(Xung đột: kịch, ngôn ngữ, hành động nhân vật,...) của trích đoạn “Nỗi oan hại chồng”.
B-Chuẩn bị:
- Đồ dùng: Bảng phụ
- Những điều cần lưu ý: Nỗi oan hại chồng 1 trong 2 nút chính của vở chèo. Thân phận, địa vị người
phụ nữ trong quan hệ gia đình và hôn nhân Phong kiến bộc lộ ở đây.
C-Tiến trình tổ chức dạy - học:
1- Ổn định tổ chức:
2-Kiểm tra: Nêu những nét đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của văn bản Ca Huế trên sông Hương?
3-Bài mới:
Nghệ thuật sân khấu dân gian cổ truyền VN rất phong phú độc đáo: chèo, tuồng, rối... Trong đó vở
chèo cổ Quan Âm Thị Kính lấy sự ch từ chuyện cổ tích về đức Quan Thế Âm Bồ Tát, một trong
những vở tiêu biểu nhất, được phổ biến khắp cả nước. Nhưng trong điều kiện khó khăn hiện nay, chúng ta
mới chỉ có thể bằng lòng với việc tìm hiểu tính (kịch bản) chèo, mà cũng chỉ một đoạn ngắn mà thôi.
Hoạt động của thầy - trò Nội dung cần đạt
- Văn bản Quan Âm Thị Kính thuộc
thể loại nào?
- Thế nào là chèo?(Hs đọc chú
thích*).
- Tích chèo thường được khai thác ở
đâu?
- Nội dung của chèo?
Nhân vật trong chèo thường mang đặc
trưng gì?
- Học sinh đọc phần tóm tắt nội dung
I- Giới thiệu chung:
1, Tìm hiểu chung về chèo
a, Khái niệm “Chèo”:
Kịch hát múa dân gian, kể chuyện, diễn tích bằng hình thức
sân khấu
b, Tích truyện:
Được khai thác từ truyện c tích truyện Nôm
c, Nội dung phản ánh trong chèo:
Chèo để khuyến giáo đạo đức cho con người. Trau dồi tình
yêu thương giữa con người với nhau
Bài giảng Quan Âm Thị Kính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Quan Âm Thị Kính - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Bài giảng Quan Âm Thị Kính 9 10 527