Ktl-icon-tai-lieu

Bên kia bờ thiện ác

Được đăng lên bởi dong-van-nguyen
Số trang: 301 trang   |   Lượt xem: 2075 lần   |   Lượt tải: 2 lần
FRIEDRICH NIETZSCHE

BÊN KIA

thiện ác

NHÀ XUẤT BẢN VĂN HÓA THÔNG TIN
BÊN KIA THIỆNÁC
NHÀ XUẤT BẢN VẪN HÓA THÔNG
TIN VÀ CÔNG TY VIỆT THƯỜNG - NHÀ
SÁCH CẢO THƠM LIÊN KẾT XUẤT BẢN
FRIEDRICH WILHELM
NIETZSCHE Nguyễn Tường Văn
dịch từ Đức ngữ

BÊN KIA THIỆN Ác

NHÀ XUẤT BẢN VẢN HÓA THÔNG TIN

FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE
(1844 - 1900)
Myc LỤC

Trang
Chương I: về các thành kiến của triết gia .......................... 11
Chương II: Tinh thần tự do .................................................44
Chương III: Tinh thể tôn giáo .............................................75
Chương IV: Cách ngôn và sáp khúc ................................ 101
Chương V: Lịch sử tự nhiên của luân lý.......................... 128
Chương VI: Chúng ta làm học giả ................................... 159
Chương VII: Đức hạnh của chúng ta ............................... 186
Chương VII: Dân tộc và quốc gia.....................................224
Chương IX: Điều chi cao quý? .........................................259
Dư hứng ca “Từ chóp đỉnh nguy nga”..............................306
LỜI NHÀ XUẤT BẢN
F.Nietzsche là một triết gia duy tâm người Đức (1844 1900).
“Những quan điểm cửa F. Nietzsche đã hình thành
trong thời kỳ chuyển tiếp của chủ nghĩa tư bản sang đế quốc
chủ nghĩa và là phản ứng của hệ tư tưởng tư sản đối với
những mẩu thuẫn giai cấp trở nên vỗ cùng gay gắt” - (Từ
điển triết học, Nhà xuất bản Sự thật - 1986. F.Nietzsche
tuyên bố: “Thượng đế đã chết” để tôn xưng sức mạnh của
con người. Con người sẽ thay thế Thượng đế. Nhưng con
người ở đây không là con người chung chung mà phải là con
người mạnh (siêu nhân - người hùng) và “con người này”
được quyền làm tất cả, chà đạp lên giá trị đạo đức truyền
6

thống, thống trị những người (yếu hơn) khác. “Kẻ mạnh là
kẻ đúng, kẻ mạnh là đạo đức”, đây gần như một tuyên ngôn
toát ra từ các tác phẩm của F.Nietzche và tư tưởng duy ý trí
cực đoan này đã trở thành một vết tỳ ô của nền vàn minh
nhân loại. Từ những tư tưởng loại này góp phần dẫn tới
những vụ diệt chủng của Đức quốc xã trong chiến tranh Thế
giới II và vụ diệt chủng ở Campuchia của trong những năm
gần cuối thế kỷ XX v.v... và v.v...
“Bên kia thiện ác” được đánh giá là tác phẩm tiêu biểu
nhất cửa F.Nietzsche. Giới thiệu cuốn sách mang tính tham
khảo này, Nhà xuất bản mong muốn bạn đọc không chĩ đơn
thuần tìm hiểu mà còn nhìn nhận một cách có phê phán
những quan điểm tiêu cực của tác giả, đồng thời hiểu rõ
được con đường gian nan mà nhân loại đã phải trải qua
những gì để có ngà...
FRIEDRICH NIETZSCHE
BÊN KIA
t h i n á c
Bên kia bờ thiện ác - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bên kia bờ thiện ác - Người đăng: dong-van-nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
301 Vietnamese
Bên kia bờ thiện ác 9 10 205