Ktl-icon-tai-lieu

cách đăt câu khiến

Được đăng lên bởi hoaluna0208
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 325 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tên: Nguyễn Thùy Trang
GVHD: cô Nguyễn Thị Tuyết
Lớp: 4/3
Tuần 27
Tiết 54

CÁCH ĐẶT CÂU KHIẾN
I. Mục tiêu
- Nắm đuợc cách đặt câu khiến (nội dung ghi nhớ)
- Biết chuyển câu kể thành câu khiến (BT1, mục III; bước đầu dặt được câu khiến phù

hợp với tình huống giao tiếp (BT2); biết cách đặt câu với từ cho truớc (hãy đi, xin) theo
cách đã học( BT3)
II. Đồ dùng dạy-học
- GV: máy tính, máy chiếu, bảng phụ
- HS: vở, SGK, đồ dùng học tập khác
III. Hoạt động dạy-học
Hoạt động dạy
A. Ổn định lớp
B. Kiểm tra bài cũ
- Yêu cầu 2 HS mỗi HS đặt 2 câu khiến
- Yêu cầu 2 HS đọc đoạn văn trong đó có
sử dụng câu khiến.
- Yêu cầu HS trả lời câu hỏi:
+ Câu khiến dùng để làm gì?
+ Cuối câu khiến thuờng có dấu gì?
- Yêu cầu HS nhận xét câu trả lời của các
bạn.
- GV nhận xét.
C. Dạy bài mới
1. Giới thiệu bài mới
Trong cuộc sống hằng ngày khi giao tiếp,
ta thuờng dùng câu khiến. nhưng làm thế
nào để tạo ra câu khến phù hợp với từng

Hoạt động học
- Lớp ổn định
- HS thực hiện
-2 HS đọc trước lớp, cả lớp theo dõi, nhận
xét
- HS trả lời

- HS nhận xét

- Lắng nghe

tình huống khác nhau. Bài học hôm nay sẽ
giúp các em điều đó.
2. Tìm hiểu ví dụ
- Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung bài tập.
- GV hỏi:
+ Động từ trong câu “Nhà vua hoàn lại
guơm cho Long Vuơng” là từ nào?
- GV tổ chức cho HS làm mẫu truớc lớp,
--- GV nêu yêu cầu:
+ Hãy thêm một từ vào truớc động từ để
câu kể trên thành câu khiến.
+ Hãy thêm một từ vào cuối câu để trên
thành câu khiến.
- Yêu cầu HS làm bài; nhắc HS chỉ cần
viết từ cần thêm vào đầu, giữa hoặc cuối
câu kể, không cần chép lại cả câu cho mỗi
lần thêm.
- Gọi HS nhận xét bài làm của bạn trên
bảng.
- GV nhận xét
- Gọi HS đọc lại các câu khiến cho đúng
giọng điệu
- Kết luận: Với những yêu cầu, đề nghị
mạnh có dùng hãy, chớ ở đầu câu thì cuối
câu nên dùng dấu chấm than. Với những
yêu cầu, đề nghị nhẹ nhàng, cuối câu đặt
dấu chấm.
- Yêu cầu HS quan sát bảng phụ và trả lời
câu hỏi: Có những cách nào để đặt câu
khiến?
- Kết luận về cách đặt câu khiến:
+ Thêm các từ: hãy, đừng, chớ, nên,
phải…vào trước động từ
+ Thêm các từ: lên, đi, thôi, nào,…vào
cuối câu
+ Thêm các từ đề nghị, xin, mong…vào
đầu câu

- 1 HS đọc
- HS trả lời
+ Động từ là từ “hoàn”
- HS làm theo hướng dẫn của GV

- 3 HS làm bài trên bảng lớp, HS dưới lớp
viết vào vở

- HS nhận xét

- 2 HS đọc thành tiếng
- HS lắng nghe

- HS quan sát và trả lời

- HS lắng nghe

+ Thay đổi giọng điệu phù hợp với câu
khiến
3. Ghi nhớ
- Gọi HS đọc phần ghi nhớ
- Yêu cầu HS đặt một số câu khiến để
minh hoạ cho ghi nhớ
4. Luy...
Tên: Nguyễn Thùy Trang
GVHD: cô Nguyễn Thị Tuyết
Lớp: 4/3
Tuần 27
Tiết 54
CÁCH ĐẶT CÂU KHIẾN
I. Mục tiêu
- Nắm đuợc cách đặt câu khiến (nội dung ghi nhớ)
- Biết chuyển câu kể thành câu khiến (BT1, mục III; bước đầu dặt được câu khiến phù
hợp với tình huống giao tiếp (BT2); biết cách đặt câu với từ cho truớc (hãy đi, xin) theo
cách đã học( BT3)
II. Đồ dùng dạy-học
- GV: máy tính, máy chiếu, bảng phụ
- HS: vở, SGK, đồ dùng học tập khác
III. Hoạt động dạy-học
Hoạt động dạy Hoạt động học
A. Ổn định lớp
B. Kiểm tra bài cũ
- Yêu cầu 2 HS mỗi HS đặt 2 câu khiến
- Yêu cầu 2 HS đọc đoạn văn trong đó có
sử dụng câu khiến.
- Yêu cầu HS trả lời câu hỏi:
+ Câu khiến dùng để làm gì?
+ Cuối câu khiến thuờng có dấu gì?
- Yêu cầu HS nhận xét câu trả lời của các
bạn.
- GV nhận xét.
C. Dạy bài mới
1. Giới thiệu bài mới
Trong cuộc sống hằng ngày khi giao tiếp,
ta thuờng dùng câu khiến. nhưng làm thế
nào để tạo ra câu khến phù hợp với từng
- Lớp ổn định
- HS thực hiện
-2 HS đọc trước lớp, cả lớp theo dõi, nhận
xét
- HS trả lời
- HS nhận xét
- Lắng nghe
cách đăt câu khiến - Trang 2
cách đăt câu khiến - Người đăng: hoaluna0208
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
cách đăt câu khiến 9 10 108