Ktl-icon-tai-lieu

Câu vè, đồng dao

Được đăng lên bởi letamhd
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 955 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ông trăng
Ông trẳng ông trăng,
Xuống chơi với tôi.
Có bầu có bạn,
Có ván có xôi,
Có nồi cơm nếp,
Có nệp bánh chưng,
Có lưng hũ rượu,
Có chiếu bám đu,
Thằng cù xí xoài,
Bắt trai bỏ giỏ,
Cái đỏ ẵm em,
Đi xem đánh cá,
Có rá vo gạo,
Có gáo múc nước,
Có lược chải đầu,
Có trâu cày ruộng,
Có muống thả ao.
Ông sao trên trời...
Ai làm gì đó?
Khù khà khù khò,
Ai làm gì đó?
A! Là chú chó,
Ðang ngủ khò khò.
Cút ca cút kít,
Ai làm gì đó?
A! Là chuột chít,
Dùng răng cắn gỗ.
Hí hí ha ha,
Ai làm gì đó?
A! Ra là bé,
Ðang cười rất to!
Ấm và chảo
Ấm quen reo o! o!
"Nước sôi rồi đấy ạ!"

Chảo quen kêu xèo! xèo!
"Mỡ mỡ ơi, nóng quá!"
Ấm reo vui đã đành
Chảo dù kêu, vẫn thích
Cả hai buồn bao nhiêu
Xa lửa nằm im thít!

Ăn vội
Cún con ăn vội vã
Ngoạm phải quả ớt cay
Bỗng nhớ lời mẹ dạy
Ăn vội chẳng có hay
A kẹo kéo! (đồng dao)
Đỏ chon chót
Hoa mào gà
Trắng ngà ngà
Nõn cải bắp
Tím ngăn ngắt
Trái mồng tơi
Sáng ngời ngời
Đèn ngày hội
Tươi roi rói
Ngói ra lò
Tròn vo vo
Bánh trôi luộc
Trơn tuồn tuột
Cháu thuộc bài
Dài dai dai
A kẹo kéo!
1. Ký ức tuổi thơ.
Em còn nhớ hồi em lên ba .
Má đi chợ mua cho em na .
Má dặn em nhớ đừng ăn hột !
Kẻo mai mốt bụng mọc cây chết toi !
Em còn nhớ hồi em lên năm
Có chân gà ba không cho ăn

Nếu mày ăn viết tập không được !
Gà nó bới còn đẹp hơn chữ mày
Hôm trời nắng tụi em ra sông
Mấy anh bạn bơi bơi như không
Em thường nghe có người nói rằng :
" Chuồn chuồn cắn rốn thì bơi mới được ! "
ĐỒNG DAO VUI :
Dưa chuột cậu ruột dưa gang .
Dưa gang họ hàng dưa hấu
Dưa hấu là cậu bí ngô .
Bí ngô là cô đậu nành .
Đậu nành là anh dưa chuột .

Sáo đen là em gà cồ
Gà cồ là cô sáo sậu
Sáo sậu là cậu chim ri
Chim ri là dì tu hú
Tu hú là cậu sáo đen !
ĐỐ VUI.
Bà Ba đi chợ đàng trong .
Mua một cây mía vừa cong , vừa dài .
Bà Ba đi chợ đàng ngoài .
Mua một cây mía vừa dài , vừa cong .
Chợ trong cây mía hai đồng
Chợ ngoài hai đồng cây mía
Hỏi rằng bà Ba mua mía
Hết bao nhiêu tiền ? ....!!!
CẦU MƯA.
Lậy Trời mưa xuống ! ...
Lấy nước tôi uống .
Lấy ruộng tôi cày .
Lấy đầy bát cơm .
Lấy rơm tôi thổi .....
TRĂNG ĐÂU ?

Mồng một lưỡi trai
Mồng hai lá lúa
Mồng ba câu liêm
Mồng bốn lưỡi liềm
Mồng năm liềm gặt
Mồng sáu thật trăng
Mười rằm trăng náu
Mười sáu trăng treo
Mười bẩy sẩy giường chiếu
Mười tám nằm bếp trấu
Mười chín nín niêu xôi
Hai mươi giấc tốt
Hăm mốt nửa đêm
Hăm hai đeo hoa
Hăm ba gà gáy
Hăm bốn ở đâu ?
Hăm nhăm ở đấy
Hăm sáu đã vậy
Hăm bẩy làm sao ?
Hăm tám thế nào ?
Hăm chín thế ấy
Ba mươi không thấy ?
Mặt mày trăng đâu ?....!!!!
Đố ai ?
Đố ai quét sạch lá rừng
...






 !
"!#!$
%
&'()*+
,-.//
%/01
21%
**
*3!
"!$4%
5+67
4.*
8.*9:
;"+<%=
>(?+?(?@
;"+<%=
;AB+3
C.D?@?@
3.3?)
;"+<%=
;AB+7)
E(-F
G))..
;"+<%=
;AH."+I
C.!:J*A
K+4*
KL11**A*A
MN!8%J6AM
Câu vè, đồng dao - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu vè, đồng dao - Người đăng: letamhd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Câu vè, đồng dao 9 10 396