Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề ôn thi vào 10 môn ngữ văn

Được đăng lên bởi Nguyễn Trà My
Số trang: 135 trang   |   Lượt xem: 1683 lần   |   Lượt tải: 4 lần
PHẦN I: NỘI DUNG ÔN TẬP VĂN HỌC TRUNG ĐẠI
Bảng hệ thống các tác giả, tác phẩm văn học trung đại đã học ở lớp 9
TT
1

2

3

4

a

b

c

Tên đoạn trích
Chuyện người
con gái Nam
Xương
16
trong
20
truyện truyền kỳ
mạn lục. Mượn
cốt truyện “Vợ
chàng Trương”
Chuyện cũ
trong phủ chúa
Trịnh
Viết khoảng đầu
đời Nguyễn (đầu
TK XIX)
Hồi thứ 14 của
Hoàng Lê nhất
thống trí
Phản ánh giai
đoạn lịch sử đầy
biến động của
XHPKVN cuối
TK XVIII

Tên tác giả
Nguyễn Dữ
(TK16)

Nội dung chủ yếu
- Khẳng định vẻ đẹp tâm
hồn truyền thống của người
phụ nữ Việt Nam.
- Niềm cảm thương số phận
bi kịch của họ dưới chế độ
phong kiến.

Phạm Đình Hổ Đời sống xa hoa vô độ của
(TL 18)
bọn vua chúa, quan lại
phogn kiến thời vua Lê,
chúa Trịnh suy tàn

Ngô Gia Văn
Phái (Ngô Thì
Chí, Ngô Thì
Du TK 18)

- Hình ảnh anh hùng dân tộc
Quang Trung Nguyễn Huệ
với chiến công thần tốc vĩ
đại đại phá quân Thanh mùa
xuân 1789.
- Sự thảm hại của quân
tướng Tôn Sĩ Nghị và số
phận bi đát của vua tôi Lê
Chiêu Thống phản nước hại
dân.
Truyện Kiều
Nguyễn
Du Cuộc đời và tính cách
Đầu TK XIX. (TK 18-19)
Nguyễn Du, vai trò và vị trí
Mượn cốt truyện
của ông trong lịch sử văn
Kim Vân Kiều
học Việt Nam.
của Trung Quốc

Chị em Thuý
Kiều

Nguyễn
Du Trân trọng ngợi ca vẻ đẹp
(TK 18-19)
của chị em Thuý Kiều. Vẻ
đẹp toàn bích của những
thiếu nữ phong kiến. Qua đó
dự cảm về kiếp người tài
hoa bạc mệnh.
- Thể hiện cảm hứng nhân
văn văn Nguyễn Du
Cảnh ngày xuân
Nguyễn Du
Bức tranh thiên nhiên, lễ hội
(TK 18-19)
mùa xuân tươi đẹp, trong
sáng.
Kiều ở lầu
Nguyễn Du
Cảnh ngộ cô đơn buồn tủi và
Ngưng Bích
(TK 18-19)
tấm lòng thuỷ chung, hiếu

1

Nghệ thuật chủ yếu
- Truyện truyền kỳ viết
bằng chữ Hán.
- Kết hợp những yếu tố
hiện thực và yếu tố kỳ
ảo, hoang đường với
cách kể chuyện, xây
dựng nhân vật rất thành
công.
Tuỳ bút chữ Hán, ghi
chép theo cảm hứng sự
việc, câu chuyện con
người đương thời một
cách cụ thể, chân thực,
sinh động.
- Tiểu thuyết lịch sử
chương hồi viết bằng
chữ Hán.
- Cách kể chuyện nhanh
gọn, chọn lọc sự việc,
khắc hoạ nhân vật chủ
yếu qua hành động và lời
nói.

- Giới thiệu tác giả, tác
phẩm. Truyện thơ Nôm,
lục bát.
- Tóm tắt nội dung cốt
chuyện, sơ lược giá trị
nội dung và nghệ thuật
(SGK)
Nghệ thuật ước lệ cổ
điển lấy thiên nhiên làm
chuẩn mực để tả vẻ đẹp
con người. Khắc hoạ rõ
nét chân dung chị em
Thuý Kiều.

Tả cảnh thiên nhiên bằng
những từ ngữ, hình ảnh
giàu chất tạo hình.
- Miêu tả nội tâm nhân
vật thành công nhất.

d

Mã Giám Sinh
mua Kiều

Nguyễn Du
(TK 18-19)

5

Lục Vân Tiên
cứu Kiều
Nguyệt Nga

...
PHẦN I: NỘI DUNG ÔN TẬP VĂN HỌC TRUNG ĐẠI
Bảng hệ thống các tác giả, tác phẩm văn học trung đại đã học ở lớp 9
TT Tên đoạn trích Tên tác giả Nội dung chủ yếu Nghệ thuật chủ yếu
1 Chuyện người
con gái Nam
Xương
16 trong 20
truyện truyền kỳ
mạn lục. Mượn
cốt truyện “Vợ
chàng Trương”
Nguyễn Dữ
(TK16)
- Khẳng định vẻ đẹp tâm
hồn truyền thống của người
phụ nữ Việt Nam.
- Niềm cảm thương số phận
bi kịch của họ dưới chế đ
phong kiến.
- Truyện truyền kỳ viết
bằng chữ Hán.
- Kết hợp những yếu tố
hiện thực yếu tố kỳ
ảo, hoang đường với
cách kể chuyện, xây
dựng nhân vật rất thành
công.
2 Chuyện cũ
trong phủ chúa
Trịnh
Viết khoảng đầu
đời Nguyễn (đầu
TK XIX)
Phạm Đình Hổ
(TL 18)
Đời sống xa hoa độ của
bọn vua chúa, quan lại
phogn kiến thời vua Lê,
chúa Trịnh suy tàn
Tuỳ bút chữ Hán, ghi
chép theo cảm hứng s
việc, câu chuyện con
người đương thời một
cách cụ thể, chân thực,
sinh động.
3 Hồi thứ 14 của
Hoàng Lê nhất
thống trí
Phản ánh giai
đoạn lịch sử đầy
biến động của
XHPKVN cuối
TK XVIII
Ngô Gia Văn
Phái (N Thì
Chí, Ngô Thì
Du TK 18)
- Hình ảnh anh hùng dân tộc
Quang Trung Nguyễn Huệ
với chiến công thần tốc
đại đại pquân Thanh mùa
xuân 1789.
- Sự thảm hại của quân
tướng Tôn Nghị số
phận bi đát của vua tôi
Chiêu Thống phản nước hại
dân.
- Tiểu thuyết lịch sử
chương hồi viết bằng
chữ Hán.
- Cách kể chuyện nhanh
gọn, chọn lọc sự việc,
khắc hoạ nhân vật chủ
yếu qua hành động và lời
nói.
4 Truyện Kiều
Đầu TK XIX.
Mượn cốt truyện
Kim Vân Kiều
của Trung Quốc
Nguyễn Du
(TK 18-19)
Cuộc đời nh cách
Nguyễn Du, vai trò vị trí
của ông trong lịch sử văn
học Việt Nam.
- Giới thiệu tác giả, tác
phẩm. Truyện thơ m,
lục bát.
- Tóm tắt nội dung cốt
chuyện, lược giá trị
nội dung và nghệ thuật
(SGK)
a Chị em Thuý
Kiều
Nguyễn Du
(TK 18-19)
Trân trọng ngợi ca vẻ đẹp
của chị em Thuý Kiều. Vẻ
đẹp toàn bích của những
thiếu nữ phong kiến. Qua đó
dự cảm về kiếp người tài
hoa bạc mệnh.
- Thể hiện cảm hứng nhân
văn văn Nguyễn Du
Nghệ thuật ước lệ cổ
điển lấy thiên nhiên làm
chuẩn mực để tả vẻ đp
con người. Khắc ho
nét chân dung chị em
Thuý Kiều.
b Cảnh ngày xuân Nguyễn Du
(TK 18-19)
Bức tranh thiên nhiên, lễ hội
mùa xuân tươi đẹp, trong
sáng.
Tả cảnh thiên nhiên bằng
những từ ngữ, hình ảnh
giàu chất tạo hình.
c Kiều ở lầu
Ngưng Bích
Nguyễn Du
(TK 18-19)
Cảnh ngộ cô đơn buồn tủi và
tấm lòng thuỷ chung, hiếu
- Miêu tả nội tâm nhân
vật thành công nhất.
1
Chuyên đề ôn thi vào 10 môn ngữ văn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề ôn thi vào 10 môn ngữ văn - Người đăng: Nguyễn Trà My
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
135 Vietnamese
Chuyên đề ôn thi vào 10 môn ngữ văn 9 10 355