Ktl-icon-tai-lieu

Đề: Hãy chứng minh tính đúng đắn của câu tục ngữ: Có công mài sắt, có ngày nên kim.

Được đăng lên bởi haphuong0809
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 12399 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Đề: Hãy chứng minh tính đúng đắn của câu tục ngữ: Có công mài sắt, có ngày nên
kim.
Bài làm
Tục ngữ Việt Nam vô cùng phong phú và sâu sắc về mặt trí tuệ. Nó đúc kết bao kinh nghiệm quý báu của
nhân dân và nêu ra nhiều bài học ứng xử có giá trị thực tiễn lâu bền. Có những câu tục ngữ như một chân lí ,
một châm ngôn hành động vô giá. Từ những câu tục ngữ mỗi người đều nghiệm ra một chân lí. Trong cuộc
sống con người ai cũng muốn thành công trong cuộc sống, nhưng con đường dẫn đến thành công thường
quanh co, khúc khuỷu và lắm chông gai. Và để thực hiện được điều đó thì ta phải có lòng kiên trì, bền bỉ, nỗ
lực . Chính vì vậy ông cha ta đã có câu : “Có công mài sắt, có ngày nên kim” để động viên, khích lệ hay nói
một cách khác là khuyên răn con cháu, dạy bảo những kinh nghiệm trong đời thường, cuộc sống.
Câu tục ngữ có hai nghĩa: Nghĩa đen là cây "kim" được làm bằng sắt, thật bé nhỏ, đơn sơ nhưng từ "sắt"
nên "kim" là một quá trình tôi luyện,mất nhiều công sức, mài dũa công phu. Đặc biệt trong xã hội xưa, muốn
biến sắt thành kim, không có phép mầu nào cả chỉ có công sức lao động cần cù của con người. Và bằng bàn
tay khéo léo, sự bền bỉ tự lực của người thợ đã tạo ra chiếc kim nhỏ bé, xinh xắn - một vật dụng thiết yếu
trong đời sống của mỗi gia đình. Với nghĩa bóng suy rộng ra, câu tục ngữ chứa đựng bài học nhân sinh sâu
sắc. Câu tục ngữ này mượn hình ảnh cây kim để nói lên phẩm chất cao quý truyền thống của dân tộc Việt
Nam từ hàng nghìn đời nay. Từ việc mài kim, nhân dân ta khuyên chúng ta về đức tính kiên trì, nhẫn lại:
Trong cuộc sống nếu biết kiên trì thì làm việc gì cũng thành công. Những ai nhẫn nại, kiên trì "mài sắt" thì sẽ
"có ngày nên kim". Thực tế cuộc sống đã cho chúng ta thấy điều đó là hoàn toàn đúng. Trong lịch sử hàng
ngàn năm chống ngoại xâm, dân tộc Việt Nam luôn phải thực hiện chiến lược lấy yếu đánh mạnh, trường kỳ
kháng chiến. Cuộc kháng chiến mười năm chống quân Nguyên do Lê Lợi lãnh đạo, chiến dịch thần tốc đánh
tan hai mươi vạn quân Thanh do Nguyễn Huệ chỉ huy, cho đến hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống
Mỹ thần kì; tất cả đều thử thách ý chí, nghị lực và sự kiên trì, bền gan vững chí của dân tộc ta. Cuối cùng,
dân tộc ta đã chiến thắng vẻ vang, giành được chủ quyền độc lập, tự do và thống nhất đất nước. Hay ngày
xưa ông Châu Trí mồ côi cha mẹ, phải đến chùa mà ở. Nhà chùa thường đi ngủ sớm để tiết kiệm dầu đèn của
bá tánh cung cấp cho. Ông ra sân chùa quét lá đa khô đốt lên, lấy ánh lửa để mà học tập. Phải học tập trong
hoàn cảnh k...
Đề: Hãy chứng minh tính đúng đắn của câu tục ngữ: Có công mài sắt, có ngày nên
kim.
Bài làm
Tục ngữ Việt Nam vô cùng phong phú và sâu sắc về mặt trí tuệ. Nó đúc kết bao kinh nghiệm quý báu của
nhân dân và nêu ra nhiều bài học ứng xử có giá trị thực tiễn lâu bền. Có những câu tục ngữ như một chân lí ,
một châm ngôn hành động vô giá. Từ những câu tục ngữ mỗi người đều nghiệm ra một chân lí. Trong cuộc
sống con người ai cũng muốn thành công trong cuộc sống, nhưng con đường dẫn đến thành công thường
quanh co, khúc khuỷu và lắm chông gai. Và để thực hiện được điều đó thì ta phải có lòng kiên trì, bền bỉ, nỗ
lực . Chính vì vậy ông cha ta đã có câu : “Có công mài sắt, có ngày nên kim” để động viên, khích lệ hay nói
một cách khác là khuyên răn con cháu, dạy bảo những kinh nghiệm trong đời thường, cuộc sống.
Câu tục ngữ có hai nghĩa: Nghĩa đen là cây "kim" được làm bằng sắt, thật bé nhỏ, đơn sơ nhưng từ "sắt"
nên "kim" là một quá trình tôi luyện,mất nhiều công sức, mài dũa công phu. Đặc biệt trong xã hội xưa, muốn
biến sắt thành kim, không có phép mầu nào cả chỉ có công sức lao động cần cù của con người. Và bằng bàn
tay khéo léo, sự bền bỉ tự lực của người thợ đã tạo ra chiếc kim nhỏ bé, xinh xắn - một vật dụng thiết yếu
trong đời sống của mỗi gia đình. Với nghĩa bóng suy rộng ra, câu tục ngữ chứa đựng bài học nhân sinh sâu
sắc. Câu tục ngữ này mượn hình ảnh cây kim để nói lên phẩm chất cao quý truyền thống của dân tộc Việt
Nam từ hàng nghìn đời nay. Từ việc mài kim, nhân dân ta khuyên chúng ta về đức tính kiên trì, nhẫn lại:
Trong cuộc sống nếu biết kiên trì thì làm việc gì cũng thành công. Những ai nhẫn nại, kiên trì "mài sắt" thì sẽ
"có ngày nên kim". Thực tế cuộc sống đã cho chúng ta thấy điều đó là hoàn toàn đúng. Trong lịch sử hàng
ngàn năm chống ngoại xâm, dân tộc Việt Nam luôn phải thực hiện chiến lược lấy yếu đánh mạnh, trường kỳ
kháng chiến. Cuộc kháng chiến mười năm chống quân Nguyên do Lê Lợi lãnh đạo, chiến dịch thần tốc đánh
tan hai mươi vạn quân Thanh do Nguyễn Huệ chỉ huy, cho đến hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống
Mỹ thần kì; tất cả đều thử thách ý chí, nghị lực và sự kiên trì, bền gan vững chí của dân tộc ta. Cuối cùng,
dân tộc ta đã chiến thắng vẻ vang, giành được chủ quyền độc lập, tự do và thống nhất đất nước. Hay ngày
xưa ông Châu Trí mồ côi cha mẹ, phải đến chùa mà ở. Nhà chùa thường đi ngủ sớm để tiết kiệm dầu đèn của
bá tánh cung cấp cho. Ông ra sân chùa quét lá đa khô đốt lên, lấy ánh lửa để mà học tập. Phải học tập trong
hoàn cảnh khó khăn như thế mà ông không nản lòng nên sau này trở thành một bậc tài danh. Nay có thầy
Nguyễn Ngọc Ký vốn bị liệt hai tay từ nhỏ, kiên trì luyện tập viết chữ bằng chân để trở thành người có ích.
Thầy học xong phổ thông, đại học và trở thành thầy giáo, một nhà giáo ưu tú.Thầy là một tấm gương sáng về
ý chí và nghị lực hay nhà bác học Lương Đình Của miệt mài trong phòng thí nghiệm, dãi nắng dầm mưa trên
đồng ruộng mấy chục năm để lai tạo cho đất nước nhiều giống lúa tốt.
Trong đời sống lao động sản xuất, nhân dân ta cũng đã thể hiện đức tính cần cù, kiên nhẫn đáng khâm
phục. Nhìn những con đê sừng sững chạy dài suốt đôi bờ của những dòng song lớn, chúng ta thấy người xưa
đã kiên trì, bền bỉ tới mức nào để ngăn dòng nước lũ, bảo vệ mùa màng. Chỉ với đôi bàn tay cầm mai, đôi vai
vác đất, nhưng ông cha ta đã làm nên những thành tựu vĩ đại, tồn tại muôn đời.
Trong học tập, đức tính kiên nhẫn lại càng cần thiết để có được thành công. Từ khi là học sinh lớp một,
vụng về cầm phấn tập tô những chữ cái đầu tiên, đến khi biết đọc, biết viết, biết làm toán, làm văn, rồi lần
lượt mỗi năm lên một lớp, phải mất mười hai năm mới học xong bậc phổ thông. Trong thời gian khó khăn
ấy, nếu không kiên trì học tập thì làm sao có ngày chúng ta có được tấm bằng tốt nghiệp. Một vĩ nhân cũng
phải không ngừng học hỏi mới thành tài. Một công nhân bình thường cũng phải rèn mình trong khó khăn,
lao động chăm chỉ thì mới có tay nghề cao làm ra những sản phẩm tốt.... Người bình thường đã vậy, đối với
những người tật nguyền thì lại càng cần đến ý chí và lòng kiên trì vượt khó để chiến thắng số phận bất hạnh.
Thế mới biết ý chí, nghị lực, đức tính kiên nhẫn, bền bỉ đóng vai trò quan trọng tới mức nào trong việc quyết
định thành bại của từng công việc nói riêng và cả sự nghiệp của mỗi con người nói chung.
Nói về sự nghiệp mà lại lấy hình ảnh của một vật thật bé nhỏ là cây "kim" để diễn đạt, quả là người xưa đã
có chủ ý rõ ràng trong lời khuyên giản dị như một chân lí: "Có công mài sắt, có ngày nên kim". Câu tục ngữ
Đề: Hãy chứng minh tính đúng đắn của câu tục ngữ: Có công mài sắt, có ngày nên kim. - Trang 2
Đề: Hãy chứng minh tính đúng đắn của câu tục ngữ: Có công mài sắt, có ngày nên kim. - Người đăng: haphuong0809
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề: Hãy chứng minh tính đúng đắn của câu tục ngữ: Có công mài sắt, có ngày nên kim. 9 10 865