Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi IQ tuyển dụng vào ngân hàng MB năm 2013 Ngân Hàng Quân đội Mbbank

Được đăng lên bởi tiaset03
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 3864 lần   |   Lượt tải: 11 lần
TỔNG HỢP ĐỀ THI IQ + EQ + HIỂU BIẾT CHUNG - MB 2012

( Thời gian làm bài: 90 phút / Số câu: 35 / Hình thức thi: Trắc nghiệm trên máy tính )
-========= o0o =========Câu 1:
Điền số thích họp vào dấu chấm hỏi:
8 5 21
35 32 12
32 28 31
4 ? 28
a. 3
b. -2
c. -6
d. 48
Câu 2:
Điền số thích hợp vào dấu hỏi:
1 3 8 19 42 ?
3 7 16 35 74 ?
2 5 12 27 58 ?
Câu 3:
Chữ cái tiếp theo của dãy sau là gì?
CEO
ABB
BGN
FB?
Câu 4:
Chữ cái tiếp theo của dãy là gì
ECO
BAB
GBN

DB?
Câu 5:
Điền số thích hợp vào chỗ trống?
4, 5, 6, 8, 11, 16, ?, 37, 58, 92
a. 21
b. 22
c. 23
d. 24
Câu 6:
Một con ếch ở trong đáy một cái giếng sâu 12m, mỗi ngày nước trong giếng dâng lên 3m rồi lại
rút xuống 2m vào ngày hôm sau (cứ liên tiếp như vậy). Hỏi sau mấy ngày thì con ếch có thể
nhảy ra khỏi giếng.
a. 7
b. 8
c. 9
d. 10
Câu 7:
Tuổi của A là 23, tuổi của B là 15. Hỏi bao lâu thì tuổi của A gấp đôi tuổi của B?
a. 5
b. 7
c. 8
d. 9
Câu 8:
Mr. X works 4 days a week and has a daily wage of A $. How much will he get if he works for X
weeks?
Đáp án: 4AX $
Câu 9:
Cho x > 0. Hỏi (1/50)x + (1/25)x bằng bao nhiêu phần trăm của x
a. 4%
b. 5%
c. 6%
d. 8%
Đáp án: 6%
Câu 10:
Chữ cái nào khác chữ còn lại: A Z F N E
a. Z
b. F
c. N
d. E
Câu 11:

Từ nhà mình đến trường, một bạn phải đi bộ 1/5 quãng đường, rồi đi xe buýt 2/3 quãng đường,
rồi đi xe ôm 8 km còn lại. Hỏi con đường dài bao nhiêu km?
a. 50
b. 60
c. 65
d. 70
Đi bộ + Buýt = (1/5)x + (2/3)x = (13/15)x => Xe ôm = (2/15)x = 8 km => x = 8*15/2 = 60 km
Câu 12:
Tổng quỹ lương trả nhân viên là 6000 $. Lương nhân viên cấp cao gấp đôi lương nhân viên bình
thường. Có 4 nhân viên cấp cao và 2 nhân viên bình thường. Hỏi lương nhân viên bình thường
bằng bao nhiêu?
a. 1200
b. 2400
c. 1000
d. 2000
4 cấp cao + 2 bình thường = 5 cấp cao = 6000 $ => 1 cấp cao = 6000 / 5 = 1200 $
Câu 13:
Bà A đem hàng ra chợ bán. Ngày đầu tiên bán được 1/3 số SP. Ngày thứ hai bán được 2/5 số SP.
Còn lại 6 sản phẩm. Hỏi lúc đầu có mấy sản phẩm?
a. 90
b. 80
c. 60
d. 40
Câu 14:
Có một khung thép hình chữ nhật rộng 6 cm, dài 10 cm, cao 8 m. Hỏi bán kính tối đa của một
ống tròn đặt trong khung thép là bao nhiêu.
a. 3cm
b. 5cm
c. 8cm
d. 6cm
Câu 15:
Điền số còn thiếu vào dãy số: 17 34 51 68 x 102
Số sau = Số trước + 17 => x = 68 +17 = 85.
Câu 16:
Điền số còn thiếu vào dãy số: 1 5 13 29 x
Số sau = Số trước + 2^n => x = 29 + 2^5 = 29 + 32 = 61.
Câu 17:
Trong trường dạy nghề có 12 người học nghề trang điểm, 18 người học nghề nấu ăn, 14 người
học nghề đan lát. Trong đó, 6 người vừa học trang điểm vừa họ...
TỔNG HỢP ĐỀ THI IQ + EQ + HIỂU BIẾT CHUNG - MB 2012
( Thời gian làm bài: 90 phút / Số câu: 35 / Hình thức thi: Trắc nghiệm trên máy tính )
-========= o0o =========-
Câu 1:
Điền số thích họp vào dấu chấm hỏi:
8 5 21
35 32 12
32 28 31
4 ? 28
a. 3
b. -2
c. -6
d. 48
Câu 2:
Điền số thích hợp vào dấu hỏi:
1 3 8 19 42 ?
3 7 16 35 74 ?
2 5 12 27 58 ?
Câu 3:
Chữ cái tiếp theo của dãy sau là gì?
CEO
ABB
BGN
FB?
Câu 4:
Chữ cái tiếp theo của dãy là gì
ECO
BAB
GBN
Đề thi IQ tuyển dụng vào ngân hàng MB năm 2013 Ngân Hàng Quân đội Mbbank - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi IQ tuyển dụng vào ngân hàng MB năm 2013 Ngân Hàng Quân đội Mbbank - Người đăng: tiaset03
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Đề thi IQ tuyển dụng vào ngân hàng MB năm 2013 Ngân Hàng Quân đội Mbbank 9 10 158