Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi ngữ văn kì 2 lớp 8

Được đăng lên bởi ck_lovezk
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 4066 lần   |   Lượt tải: 4 lần
ĐỀ THI ĐỀ NGHỊ HỌC KÌ II
MÔN: NGỮ VĂN 8
Thời gian :90 phút (không kể thời gian phát đề)
ĐỀ
Câu 1: Viết đoạn văn trình bày luận điểm : “chúng ta không nên học vẹt, học tủ” (2 điểm)
Câu 2: Em hãy cho biết vai xã hội trong hội thoại là gì? (1 điểm)
Câu 3: Có nhận định cho rằng : “ Hịch tướng sĩ thể hiện lòng nồng nàn yêu nước của
Trần Quốc Tuấn”. Em hãy làm sáng tỏ nhận định đó qua tác phẩm “ Hịch tướng sĩ”
(7điểm)

HƯỚNG DẪN CHẤM
Câu 1:
-Yêu cầu về lí lẽ , dẫn chứng : làm rõ tác hại của hai lối học này .Nêu dẫn chứng cụ
thể (1,5đ)
- Yêu cẩu biểu cảm (0.5đ)
Tán thành hay phản đối? Đáng tiếc, đáng buồn?
Câu 2:
-Nêu đúng khái niệm về vai xã hội trong hội thoại (1đ)
Câu 3:
Làm văn (7đ)
1. Yêu cầu chung:
Học sinh biết cách làm bài văn nghị luận, bố cục chặt chẽ, rõ ràng, diễn đạt tốt ,
không mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu phải đúng ngữ pháp, chữ viết rõ ràng, sạch
đẹp. Nội dung đúng yêu cầu của đề bài, được liên kết chặt chẽ hợp lí
2. Yêu cầu cụ thể:
Bài làm có đủ ba phần: mở bài, thân bài, kết bài
a.Mở bài: (1đ)
-Giới thiệu sơ lược về tác giả, tác phẩm và hoàn cảnh sáng tác
- Nêu được lòng nồng nàn yêu nước của Trần Quốc Tuấn trong bài “Hịch
tướng sĩ ”
b.Thân bài(5đ)
Học sinh trình bày và bảo đảm các ý sau đây :
- Tầm nhìn sâu rộng, sự cảnh giác của Trần Quốc Tuấn ( cần phân tích, dẫn
chứng )
- Thố lộ nỗi lòng và quyết tâm của mình đối với tướng sĩ (cần phân tích, dẫn
chứng)
- Nghệ thuật: cách viết ước lệ tượng trưng, diễn đạt bắng phép đối, so sánh,
thậm xưng giàu biểu cảm, câu văn biền ngẫu, giọng văn đanh thép, hùng
hồn
C. Kết bài(1đ)
- Kết luận được tấm lòng yêu nước của Trần Quốc Tuấn và nêu ra bài học cho
bản thân
3. Tiêu chuẩn cho điểm:
- Điểm 6 – 7đáp ứng đầy đủ yêu cầu trên, bố cục chặt chẽ, rõ ràng, diễn đạt có một vài
sai sót nhỏ
-Điểm 4 – 5 đáp ứng 2/3 yêu cầu trên, có bố cục chặt chẽ rõ ràng, diễn đạt khá ,có thể
mắc 4- 5 lỗi về dùng từ, đặt câu
-Điểm 2- 3 đáp ứng ½ yêu cầu trên, có bố cục , diễn đạt tạm, có thể mắc 6- 7 lỗi dùng
từ đặt câu
-Điểm 1 – 0 bài làm còn nhiều sai sót, chưa nắm vững phương pháp hoặc lạc đề

...
ĐỀ THI ĐỀ NGHỊ HỌC KÌ II
MÔN: NGỮ VĂN 8
Thời gian :90 phút (không kể thời gian phát đề)
ĐỀ
Câu 1: Viết đoạn văn trình bày luận điểm : “chúng ta không nên học vẹt, học tủ” (2 điểm)
Câu 2: Em hãy cho biết vai xã hội trong hội thoại là gì? (1 điểm)
Câu 3: Có nhận định cho rằng : “ Hịch tướng sĩ thể hiện lòng nồng nàn yêu nước của
Trần Quốc Tuấn”. Em hãy làm sáng tỏ nhận định đó qua tác phẩm “ Hịch tướng sĩ”
(7điểm)
Đề thi ngữ văn kì 2 lớp 8 - Trang 2
Đề thi ngữ văn kì 2 lớp 8 - Người đăng: ck_lovezk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề thi ngữ văn kì 2 lớp 8 9 10 97