Ktl-icon-tai-lieu

Dốc Hết Trái Tim

Được đăng lên bởi Quân Bùi
Số trang: 232 trang   |   Lượt xem: 1692 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DỐC HẾT TRÁI TIM
POUR YOUR HEART INTO IT
Cách STARBUCKS Xây Dựng Công Ty Bằng Từng Tách Cà Phê
Howard Schultz
Chủ tịch và CEO của STARBUCKS và Dori Jones Yang
Võ Công Hùng dịch
Nhà xuất bản Trẻ
Quyển sách này được viết với tình yêu thương dành cho vợ tôi, Sheri, mẹ tôi và trong
niềm tưởng nhớ ba tôi, và tất cả cộng sự ở Starbucks, đặc biệt là Mary Caitrin Mahoney,
Aaron David Goodrich và Emory Allen Evans

Lời mở đầu.
Phần một: Khám phá mới về cà phê
Trí tưởng tượng, ước mơ, và xuất thân hèn kém...
Một di sản vững vàng là cơ sở giúp bạn hãnh tiến tới tương lai
Đối với người Italia, cà phê Espresso giống như một khúc Aria.
“May mắn là cái còn lại của kiến tạo”.
Những người luôn nói “không” chẳng bao giờ xây được một doanh nghiệp lớn.
Ghi khắc các giá trị của công ty.

Phần hai: Tái phát minh trải nghiệm cà phê
Hãy thực hiện ước mơ với đôi mắt rộng mở..
Nếu thứ gì cuốn hút được bạn, nó cũng sẽ hấp dẫn nhiều người khác.
Nhân viên không phải một món hàng.
Tuyên bố sứ mệnh Starbucks.
Để xây cao ốc trăm tầng trước tiên phải có một nền móng vững chắc.
Đừng e sợ những người giỏi hơn bạn.
Giá trị của “dĩ bất biến” và “ứng vạn biến”.
Phần ba: Làm mới tinh thần doanh nhân
Phố Wal chỉ xác định giá của một công ty, chứ không phải giá trị của nó.
Khi bạn sẵn lòng tái phát minh, đừng quên làm mới chính bản thân mình.
Đừng để doanh nhân can thiệp vào tinh thần doanh nghiệp.
Hãy nỗ lực làm mới bản thân ngay cả khi bạn đang thành công.
Khủng hoảng giá cả, khủng hoảng giá trị
Cách tốt nhất để xây dựng một thương hiệu là bắt đầu từ từng người một
Hai mươi triệu khách hàng mới là giấc mơ đáng để ta chấp nhận mạo hiểm...

Bạn có thể lớn mạnh mà vẫn giữ được sự bé nhỏ cần thiết của mình.
Một công ty có thể có trách nhiệm đối với xã hội đến mức nào?.
Đừng là một hệ thống bán lẻ rập khuôn tẻ nhạt
Khi họ bảo bạn phải tập trung, đừng thành người thiển cận.
Lãnh đạo bằng trái tim...

Lời cảm ơn.

Lời mở đầu
Quan tâm hơn người khác
tư duy khôn ngoan.
Mạo hiểm hơn người khác tư duy an toàn.
Ước mơ hơn người khác tư duy thực tế.
Kỳ vọng hơn người khác tư duy khả thi.

Vào một ngày tháng Giêng lạnh giá năm 1961, bố tôi bị vỡ mắt cá chân khi đang làm
việc.
Lúc đó tôi mới bảy tuổi, đang hứng khởi chơi trò ném tuyết trên khoảng sân bị đóng
băng phía sau trường thì mẹ ló đầu qua cửa sổ căn hộ chung cư tầng bảy và hốt hoảng
vẫy về hướng tôi. Tôi lao như bay về nhà.
“Bố gặp tai nạn,” bà nói. “Giờ mẹ phải đến bệnh viện đây.”
Bố tôi, Fred Schultz, phải nằm ì một chỗ với cái chân treo cao trong ...
DỐC HẾT TRÁI TIM
POUR YOUR HEART INTO IT
Cách STARBUCKS Xây Dựng Công Ty Bằng Từng Tách Cà Phê
Howard Schultz
Chủ tịch và CEO của STARBUCKS và Dori Jones Yang
Võ Công Hùng dịch
Nhà xuất bản Trẻ

!"#$%&'("$#)*#+,-$.$-$
/$0$12/,,2$
Lời mở đầu.
Phần một: Khám phá mới về cà phê
34"5%67)8999
-'&:,";<#=>,$
?@AB$,$<2<@');/$9
C-$D,E,=F$)=G9
H:A,IC)GJ#$A56'$+<,9
1)DKF$9
Phần hai: Tái phát minh trải nghiệm cà phê
L>(+D'"99
HM@;#=INO%<P!A)9
H6)<&'I9
3#@M+$#)9
?56$@QR<&I'!I:D9
?S:AT#=9
1KF$CU#%#GCM=#G9
Phần ba: Làm mới tinh thần doanh nhân
V@W$,X5KF$'M)<&KF$I9
Y#=Z,E<S[,4#&69
?S$6$+<R$+<9
L>\,(,#&6$&)#=$9
YF&&)F&K
.@%56('+,#DRSSA'
L$+),%$%<]=999
Dốc Hết Trái Tim - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dốc Hết Trái Tim - Người đăng: Quân Bùi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
232 Vietnamese
Dốc Hết Trái Tim 9 10 464