Ktl-icon-tai-lieu

Đôi dép

Được đăng lên bởi phonglan15385
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 121 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐÔI DÉP
-Trần Trí ĐứcBài thơ đầu anh viết tặng em
Là Bài thơ kể về đôi dép
Khi nổi nhớ ở trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng viết thành thơ
Hai chiếc dép kia gặp nhau từ bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
Cùng gánh vác những nẻo đưỡng xuôi ngược
Lên thảm nhung xuông cát bụi cùng nhau
Cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia
Nếu mai này một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế trở nênđều khập khiểng
Giống nhau lắm nhưng người đớiẻ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
Cũng như mình trong nhuwnggx lúc vắng nhau
Bước hụt hẩng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
Đôi dép vô tri khắng khít song hành

...
ĐÔI DÉP
-Trần Trí Đức-
Bài thơ đầu anh viết tặng em
Là Bài thơ kể về đôi dép
Khi nổi nhớ ở trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng viết thành thơ
Hai chiếc dép kia gặp nhau từ bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
Cùng gánh vác những nẻo đưỡng xuôi ngược
Lên thảm nhung xuông cát bụi cùng nhau
Cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia
Nếu mai này một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế trở nênđều khập khiểng
Giống nhau lắm nhưng người đớiẻ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
Cũng như mình trong nhuwnggx lúc vắng nhau
Bước hụt hẩng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
Đôi dép vô tri khắng khít song hành
Đôi dép - Người đăng: phonglan15385
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đôi dép 9 10 733