Ktl-icon-tai-lieu

Emil và chú lợn thông minh - Astrid Lindgren

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 3918 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ê-min và chú lợn thông minh

ASTRID LINDGREN

ASTRID LINDGREN

Ê-min và chú lợn thông minh
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động
Nguồn: http://vnthuquan.net/
Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ.
MỤC LỤC
Ê-min và chú lợn thông minh

ASTRID LINDGREN
Ê-min và chú lợn thông minh

Chưa bao giờ ở làng Lơn- nơ- béc- gơ, tỉnh Xméc- len, và có thể trên thế giới nữa, lại có một cậu bé
tinh quái như Ê- min. Cậu sống trong trang trại Cát- thun tại Lơn- nơ- béc- gơ, thuộc Xméc- len,
Thụy Điển từ rất lâu rồi. Không ai có thể tin được là khi lớn lên cậu bé lại trở thành chủ tịch Hội
đồng địa phương và là người cừ khôi nhất ở Lơn- nơ- béc- gơ. Nhưng đúng là như vậy đấy! Mẹ Êmin, bà An- mơ Xven- xơn đã ghi lại tất cả các trò nghịch ngợm của cậu bé vào những quyển vở bìa
xanh da trời cất trong ngăn kéo bàn. Cuối cùng cái ngăn kéo đầy chặt những vở là vở đến nỗi gần
như không thể mở ra được, bởi vì luôn có một quyển bị cong lên và bị mắc. Hiện giờ những quyển
vở đó vẫn còn để trong ngăn chiếc bàn cũ kỹ, trừ ba quyển mà Ê- min đã có lần gạ bán cho cô giáo
của cậu ở Trường Chủ Nhật khi cậu cần tiền. Cô giáo không chịu mua, nên cậu bé đã xé tất cả vở để
gấp thuyền, đem thả trên dòng sông ở Cát- thun. Vì vậy, từ đó trở đi, không ai còn được nhìn thấy ba
quyển vở ấy nữa. Cô giáo Trường Chủ Nhật không tài nào hiểu được tại sao Ê- min lại muốn cô mua
những quyển vở của cậu.
- Cô biết dùng vở của em làm gì được? - Cô ngạc nhiên hỏi.
- Thì cô dùng để dạy bọn trẻ đừng hư như em, - Ê- min trả lời. Đúng, Ê- min biết rất rõ cậu là đứa bé
hư như thế nào. Mà nếu cậu cố quên điều đó đi thì chị ở gái Li- na luôn nhắc cậu nhớ lại.
- Cho em đi học ở Trường Chủ Nhật thật phí thời gian, - chị nói.
- Nó chẳng làm cho em tốt lên được, và em sẽ chẳng bao giờ được lên thiên đàng đâu. à, trừ khi họ

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

Ê-min và chú lợn thông minh

ASTRID LINDGREN

cần em lên đấy để gây sấm sét và chớp.
- Chị chưa bao giờ thấy đứa trẻ nào như cậu bé đó cả, - Li- na vừa nói vừa lắc đầu khi chị cùng với Iđa, em gái Ê- min, đi ra đồng cỏ; ở đó I- đa có thể hái dâu dại trong lúc Li- na vắt sữa bò. I- đa xâu
dâu vào những cọng rơm và đi về nhà với năm xâu đầy. Còn Ê- min chỉ thuyết phục em cho mình hai
xâu thôi: điều đó chứng tỏ ít ra cậu cũng không phải là quá tồi. Xin đừng nghĩ rằng Ê- min thích đi ra
bãi để vắt sữa bò cùng với chị Li- na và bé I- đa. ồ không đâu, cậu ta thích làm cái gì hấp dẫn hơn cơ.
Cho nên cậu chụp lấy cái mũ lưỡi trai và khẩu...
Ê-min và chú lợn thông minh ASTRID LINDGREN
To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net
ASTRID LINDGREN
Ê-min và chú lợn thông minh
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ d án sách cho thiết b di động
Ngun: http://vnthuquan.net/
To ebook: Nguyn Kim V.
MC LC
Ê-min và chú lợn thông minh
ASTRID LINDGREN
Ê-min và chú lợn thông minh
Chưa bao giờ ở làng Lơn- - béc- gơ, tỉnh Xméc- len, và có thể trên thế giới nữa, lại có một cậu bé
tinh quái như Ê- min. Cậu sống trong trang trại Cát- thun tại Lơn- - béc- gơ, thuộc Xméc- len,
Thụy Điển từ rất lâu rồi. Không ai có thể tin được là khi lớn lên cậu bé lại trở thành chủ tịch Hội
đồng địa phương và là người cừ khôi nhất ở Lơn- - béc- gơ. Nhưng đúng là như vậy đấy! Mẹ Ê-
min, bà An- mơ Xven- xơn đã ghi lại tất cả các trò nghịch ngợm của cậu bé vào những quyển vở bìa
xanh da trời cất trong ngăn kéo bàn. Cuối cùng cái ngăn kéo đầy chặt những vở là vở đến nỗi gần
như không thể mở ra được, bởi vì luôn có một quyển bị cong lên và bị mắc. Hiện giờ những quyển
vở đó vẫn còn để trong ngăn chiếc bàn cũ kỹ, trừ ba quyển mà Ê- min đã có lần gạ bán cho cô giáo
của cậu ở Trường Chủ Nhật khi cậu cần tiền. Cô giáo không chịu mua, nên cậu bé đã xé tất cả vở để
gấp thuyền, đem thả trên dòng sông ở Cát- thun. Vì vậy, từ đó trở đi, không ai còn được nhìn thấy ba
quyển vở ấy nữa. Cô giáo Trường Chủ Nhật không tài nào hiểu được tại sao Ê- min lại muốn cô mua
những quyển vở của cậu.
- Cô biết dùng vở của em làm gì được? - Cô ngạc nhiên hỏi.
- Thì cô dùng để dạy bọn trẻ đừng hư như em, - Ê- min trả lời. Đúng, Ê- min biết rất rõ cậu là đứa bé
hư như thế nào. Mà nếu cậu cố quên điều đó đi thì chị ở gái Li- na luôn nhắc cậu nhớ lại.
- Cho em đi học ở Trường Chủ Nhật thật phí thời gian, - chị nói.
- Nó chẳng làm cho em tốt lên được, và em sẽ chẳng bao giờ được lên thiên đàng đâu. à, trừ khi họ
Emil và chú lợn thông minh - Astrid Lindgren - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Emil và chú lợn thông minh - Astrid Lindgren - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
Emil và chú lợn thông minh - Astrid Lindgren 9 10 669