Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án ngữ văn 7 tuần 4

Được đăng lên bởi phuongthuyk57hua
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 280 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ngữ văn 7

Tuần 4 Tiết 13 :

NHỮNG CÂU HÁT THAN THÂN

I. GIỚI THIỆU CHUNG:
- Chủ đề: than thân.
- PTBĐ: biểu cảm, miêu tả.
- Thể thơ: lục bát.
II. ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN
Bài 1:
- Nghệ thuật:
+ Sử dụng hình ảnh đối lập: nước non>< một mình;
thân cò>< thác ghềnh;
bể cạn>< ao đầy.
+ Ẩn dụ: con cò- người nông dân.
+ Câu hỏi tu từ:“ ai „
- Nội dung:
+ Mượn hình ảnh con cò để nói đến số phân lận đận, vất vả của người nông dân.
+ Lời tố cáo đanh thép đối với xh phong kiến.
Bài 2
* Nghệ thuật:
- Cụm từ" thương thay" được lặp lại 4 lần:
- Sử dụng hình ảnh ẩn dụ:
- Con tằm : thương cho thân phận bị bòn rút sức lực.
- Lũ kiến : thương cho thân phận nhỏ nhoi, suốt đời xuôi ngược mà vẫn nghèo
khó.
- Con hạc : thương cho cuộc đời phiêu bạt, lận đận .
- Con cuốc: Thương có thân phận thấp cổ bé họng, nỗi khổ đau oan trái không
được lẽ công bằng soi tỏ .
*Nội dung:
Nỗi khổ nhiều bề của người lao động bị áp bức, bóc lột, chịu nhiều oan trái.
Bài 3 :
* NT:
- Cụm từ " Thân em":
- Hình ảnh so sánh: Trái bần trôi.
- Thành ngữ" Gió dập sóng dồi".
* ND : - thân phận nhỏ bé đắng cay, chịu nhiều đau khổ, họ hoàn toàn lệ thuộc
vào hoàn cảnh.
III. Tổng kết
1. Nghệ thuật
- Sử dụng cách nói: Thân cò, thân em, con cò, thân phận ....
- Sử dụng các thành ngữ: Lên thác xuống ghềnh, gió dập sóng dồi ...
- Sử dụng các so sánh, ẩn dụ, nhân hoá, tượng trưng phóng đạt, điệp từ ngữ.
2. Nội dung :
- Một khía cạnh làm nên giá trị của ca dao thể hiên tinh thần nhân đạo, cảm
thông chia sẻ với những con người gặp cảnh ngộ, đắng cay khổ cực.
Ghi nhớ : sgk /49
Tuần 4 TIẾT 14
Văn bản:

NHỮNG CÂU HÁT CHÂM BIẾM
1

Ngữ văn 7

I. GIỚI THIỆU CHUNG:
- Chủ đề: châm biếm những thói hư tật xấu, những hủ tục lạc hậu trong xã hội.
- PTBĐ: biểu cảm, miêu tả, tự sự.
- Thể thơ: lục bát.
II. ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN

Bài 1
- Lời của người cháu nói với cô yếm đào về người chú của mình để kết hôn
- Nghệ thuật:
+ Nói mỉa, nói giễu:"hay"
+ Liệt kê.
* Ý nghĩa : Châm biếm những người nghiện ngập, lười lao động, thích hưởng
thụ.
Bài 2 :
- Nghệ thuật:
+ Cách nói nước đôi, nói dựa-> cho thấy sự dốt nát, dối trá của thầy bói.
- Nội dung: châm biếm, thói mê tín, dị đoan.
Bài 3
- Nghệ thuật:
+ Ẩn dụ.

Con cò – người nông dân cà cuống – kẻ tai to mặt lớn Chào mào, chim ri – cai lệ
chim chích – anh mõ.

* Ý nghĩa :
Phê phán, châm biếm hủ tục ma chay trong xã hội cũ.
Bài 4
- Nghê thuật:
+ Phóng đại
+ Cách nói mỉa mai:"cậu".
* Ý nghĩa : Thái độ mỉa mai, chế giễu kẻ khoe của nhưng thực chất là tên lính
hầu thảm hại.
III. Tổng kết
1.Nghệ thuật
...
Ng văn 7
Tuần 4 Tiết 13 : NHỮNG CÂU HÁT THAN THÂN
I. GIỚI THIỆU CHUNG:
- Chủ đề: than thân.
- PTBĐ: biểu cảm, miêu tả.
- Thể thơ: lục bát.
II. ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN
Bài 1:
- Nghệ thuật:
+ Sử dụng hình ảnh đối lập: nước non>< một mình;
thân cò>< thác ghềnh;
bể cạn>< ao đầy.
+ Ẩn dụ: con cò- người nông dân.
+ Câu hỏi tu từ:“ ai „
- Nội dung:
+ Mượn hình ảnh con cò để nói đến số phân lận đận, vất vả của người nông dân.
+ Lời tố cáo đanh thép đối với xh phong kiến.
Bài 2
* Nghệ thuật:
- Cụm từ" thương thay" được lặp lại 4 lần:
- Sử dụng hình ảnh ẩn dụ:
- Con tằm : thương cho thân phận bị bòn rút sức lực.
- kiến : thương cho thân phận nhỏ nhoi, suốt đời xuôi ngược vẫn nghèo
khó.
- Con hạc : thương cho cuộc đời phiêu bạt, lận đận .
- Con cuốc: Thương có thân phận thấp cổ bé họng, nỗi khổ đau oan trái không
được lẽ công bằng soi tỏ .
*Nội dung:
Nỗi khổ nhiều bề của người lao động bị áp bức, bóc lột, chịu nhiều oan trái.
Bài 3 :
* NT:
- Cụm từ " Thân em":
- Hình ảnh so sánh: Trái bần trôi.
- Thành ngữ" Gió dập sóng dồi".
* ND : - thân phận nhỏ đắng cay, chịu nhiều đau khổ, họ hoàn toàn lệ thuộc
vào hoàn cảnh.
III. Tổng kết
1. Nghệ thuật
- Sử dụng cách nói: Thân cò, thân em, con cò, thân phận ....
- Sử dụng các thành ngữ: Lên thác xuống ghềnh, gió dập sóng dồi ...
- Sử dụng các so sánh, ẩn dụ, nhân hoá, tượng trưng phóng đạt, điệp từ ngữ.
2. Nội dung :
- Một khía cạnh làm nên giá trị của ca dao thể hiên tinh thần nhân đạo, cảm
thông chia sẻ với những con người gặp cảnh ngộ, đắng cay khổ cực.
Ghi nhớ : sgk /49
Tuần 4 TIẾT 14
Văn bản: NHỮNG CÂU HÁT CHÂM BIẾM
1
Giáo án ngữ văn 7 tuần 4 - Trang 2
Giáo án ngữ văn 7 tuần 4 - Người đăng: phuongthuyk57hua
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Giáo án ngữ văn 7 tuần 4 9 10 412