Ktl-icon-tai-lieu

Khóa luận tìm hiểu bài ca dân gian

Được đăng lên bởi Hung Ba
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 880 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
1.1. Tam quốc diễn nghĩa là một kiệt tác của nền văn học Trung
Quốc. Sự ra đời của Tam quốc diễn nghĩa đánh dấu bước phát triển vượt
bậc của tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc. Tác phẩm xứng đáng là “lá cờ
đầu của tiểu thuyết lịch sử” [24, 23] Trung Hoa. Bởi vậy việc chọn đề tài
này giúp tôi hiểu được hiện thực xã hội phong kiến Trung Quốc và tài
năng nghệ thuật của La Quán Trung đồng thời qua đó thấy được vị trí của
Tam quốc diễn nghĩa trong lịch sử phát triển của văn học Trung Quốc.
1.2. Tam quốc diễn nghĩa được rất nhiều độc giả yêu mến và
tác phẩm đã được dịch ra hơn hai mươi thứ tiếng trên thế giới như:
Anh, Pháp, Nga, Đức, Ý, Hy Lạp, Triều Tiên, Ấn Độ, Việt Nam… Tác
phẩm đã được chuyển thể thành phim truyện và được công chiếu ở
nhiều quốc gia trên thế giới. Ngoài sự thu hút về nội dung mới mẻ, hấp
dẫn, độc giả cũng không thể quên được hình tượng hai nhân vật Tào
Tháo và Lưu Bị. Đây là hai nhân vật để lại cho tôi cũng như độc giả rất
nhiều tình cảm, không chỉ tài năng quân sự mà còn ở tính cách phức hợp
mang chất thực của con người hiện tại. Tìm hiểu đề tài này giúp chúng
ta thấy được tài năng nghệ thuật xây dựng hình tượng nhân vật của
tác giả.
1.3. Tam quốc diễn nghĩa là tác phẩm được giảng dạy trong
trường Đại học và chọn trích giảng ở nhà trường phổ thông trung
học. Trong chương trình Ngữ văn 10, các soạn giả SGK đã chọn trích
đoạn “Hồi trống Cổ Thành” và “Tào Tháo uống rượu luận anh hùng”
để giảng dạy và đọc thêm. Nghiên cứu Tam quốc diễn nghĩa và lựa
chọn đề tài này giúp tôi hiểu sâu hơn về tác phẩm, cũng như hiểu thêm
về tác phẩm văn học Trung Quốc và phục vụ tốt hơn cho quá trình
giảng dạy phần văn học nước ngoài ở nhà trường phổ thông sau này.
Từ những lí do trên đã thúc đẩy tôi tìm hiểu, nghiên cứu đề
tài này. Hy vọng khóa luận sẽ là tài liệu tham khảo có ích cho các bạn
sinh viên yêu thích tác phẩm Tam quốc diễn nghĩa và bộ môn văn
học Trung Quốc.

1

2. Lịch sử vấn đề
2.1. Ở Trung Quốc
Trong cuốn Luận bàn Tam quốc, Mao Tôn Cương với những
bàn luận sâu sắc vô song về một trăm hai mươi hồi của Tam quốc
diễn nghĩa quả là xưa nay chưa mấy ai sánh kịp. Ông rất chú trọng
bàn về tính cách của các nhân vật và bộc lộ thái độ của mình qua
những hành động, việc làm của các nhân vật. Tác giả này đã đánh giá
về nhân vật Tào Tháo như sau: “Tào Tháo suốt đời mượn cái này để
chế cái khác. Tháo mượn Thiên tử để chế chư hầu, mượn chư hầu để
diệt chư hầu” [5, 79]. Mặc dù không bàn nhiều về nghệ thuật xây
dựng nhân vật, song cần khẳng...
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
1.1. Tam quc diễn nga là một kit tác ca nn văn hc Trung
Quốc. Sự ra đời ca Tam quốc din nghĩa đánh du bưc pt trin vưt
bậc của tiu thuyết cđin Trung Quc.c phm xứng đáng là lá cờ
đầu của tiểu thuyết lch sử” [24, 23] Trung Hoa. Bởi vậy vic chn đ tài
này gp i hiu được hin thực hội phong kiến Trung Quc i
năng ngh thuật ca La Quán Trung đng thi qua đó thy đưc vị trí ca
Tam quốc diễn nghĩa trong lch s phát trin của văn học Trung Quc.
1.2. Tam quốc diễn nghĩa được rất nhiều độc giả yêu mến
tác phẩm đã được dịch ra hơn hai mươi thứ tiếng trên thế giới như:
Anh, Pháp, Nga, Đức, Ý, Hy Lạp, Triều Tn,n Độ, Việt Nam…c
phẩm đã được chuyển th thành phim truyện được công chiếu
nhiều quốc gia trên thế giới. Ngoài sự thut về nội dung mới mẻ, hấp
dẫn, độc giả ng không th quên được nh tượng hai nhân vật o
Tháo và Lưu Bị. Đây là hai nhân vật để lại cho tôi cũng như độc giả rất
nhiều nh cảm, không chi năng qn sự cònnh ch phức hp
mang chất thực của con người hiện tại. Tìm hiểu đề tài này giúp chúng
ta thấy được tài năng nghệ thuật xây dựng hình tượng nhân vật của
tác giả.
1.3. Tam quốc diễn nghĩa tác phẩm được giảng dạy trong
trường Đại học chọn trích giảng nhà trường phổ thông trung
học. Trong chương trình Ngữ văn 10, các soạn giả SGK đã chọn trích
đoạnHồi trống Cổ Thành” và Tào Tháo uống rượu luận anh hùng
để giảng dạy đọc thêm. Nghiên cứu Tam quốc diễn nghĩa lựa
chọn đề tài này giúp tôi hiểu sâu hơn về tác phẩm, cũng như hiểu thêm
về tác phẩm văn học Trung Quốc phục vụ tốt hơn cho quá trình
giảng dạy phần văn học nước ngoài ở nhà trường phổ thông sau này.
Từ những do trên đã thúc đẩy tôi tìm hiểu, nghiên cứu đề
tài này. Hy vọng khóa luận sẽ là tài liệu tham khảo có ích cho các bạn
sinh viên yêu thích tác phẩm Tam quốc diễn nghĩa bộ môn văn
học Trung Quốc.
1
Khóa luận tìm hiểu bài ca dân gian - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khóa luận tìm hiểu bài ca dân gian - Người đăng: Hung Ba
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Khóa luận tìm hiểu bài ca dân gian 9 10 625