Ktl-icon-tai-lieu

Lí luận văn học

Được đăng lên bởi minhtrangtu1b
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 145 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TẬP ĐỌC
TRE VIỆT NAM
I. Mục tiêu:
1 / Đọc thành tiếng
* Đọc đúng các tiếng , từ khó , dễ lẫn do ảnh hưởng của phương ngữ .
- nắng nỏ trời xanh , bão bùng , lũy thành , bao giờ
* Đọc trôi chảy được toàn bài , ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu , giữa
các cụm từ , nhấn giọng ở các từ ngữ gợi tả , gợi cảm .
* Đọc diễn cảm toàn bài , phù hợp với nội dung , cảm xúc .
2 / Đọc - Hiểu
-Hiểu ý nghĩa của các từ ngữ khó trong bài : tự , lũy thành , áo cộc , nòi tre ,
nhường, ..
-Hiểu nội dung bài : Cây tre tượng trưng cho con người Việt Nam . Qua hình
tượng cây tre , tác giả ca ngợi những phẩm chất cao đẹp của con người Việt
Nam : giàu tình thương yêu , ngay thẳng , chính trực .
II. Đồ dùng dạy học:
-Tranh minh hoạ bài tập đọc trang 41 , SGK .
-HS sưu tầm các tranh , ảnh vẽ cây tre .
-Bảng phụ viết sẵn đoạn thơ cần luyện đọc .
III. Hoạt động trên lớp:

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

1. KTBC:
- Gọi HS lên bảng đọc bài Một người - 3 HS đọc 3 đoạn của bài , 1 HS đọc toàn
chính trực và trả lời câu hỏi về nội dung bài .
bài .
HS1: Trong việc lập ngôi vua , dự chính
trực của ông Tô Hiến Thành thể hiện
như thế nào ?
HS2: Trong việc tìm người giúp nước ,
sự chính trực của ông Tô Hiến Thành thể
hiện như thế nào ?
HS3 : hãy nêu ý nghĩa bài ?
- Nhận xét và cho điểm HS .
2. Bài mới:
a. Giới thiệu bài
- Cho HS quan sát tranh minh họa và hỏi
:

- Bức tranh vẽ cảnh làng quê với những

+ Bức tranh vẽ cảnh gì ?

con đường rợp bóng tre .

- Giới thiệu : Cây tre luôn gắn bó

với

mỗi người dân Việt Nam . Tre được làm
từ các vật liệu xây nhà , đan lát đồ dùng
và đồ Mĩ nghệ . Cây tre luôn gần gũi với
làng quê Việt Nam . “ Tre giữ làng , giữ
nước , giữ mái nhà tranh , giữ đồng

lúa

chín , …” .
Cây tre tượng trưng cho người Việt , tâm
hồn Việt . Bài thơ Tre Việt Nam các em
học hôm nay sẽ giúp các em hiểu điều đó
.
b. Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu

+ Đoạn 1 : Tre xanh ... bờ tre xanh .

bài

+ Đoạn 2 : Yêu nhiều ...hỡi người .

* Luyện đọc
- Yêu cầu HS mở SGK trang

- 4 HS tiếp nối nhau đọc theo trình tự :

41 và + Đoạn 3 : Chẳng may ... gì lạ đâu .

luyện đọc từng đoạn ( 2 lượt HS đọc ) .

+ Đoạn 4 : Mai sau ... tre xanh .
- 2 HS đọc thành tiếng .

- Gọi 2 HS đọc lại toàn bài .
- GV chú ý sửa lỗi phát âm , ngắt

- Lắng nghe .
giọng

cho từng HS .
-GV đọc mẫu : chú ý giọng đọc .
Toàn bài đọc với giọng nhẹ nhàng , cảm
hứng ngợi ca .
Đoạn 1 : giọng đọc chậm , sâu lắng , gợi
suy nghĩ , liên tưởng , nghỉ hơi ngân dài
sau dấu chấm lửng ở dòng thơ thứ 3 .
Đoạn 2 , 3 : giọng đọc sảng...
TẬP ĐỌC
TRE VIỆT NAM
I. Mục
tiêu:
1 / Đọc thành tiếng
* Đọc đúng các tiếng , từ khó , dễ ln do ảnh hưởng của phương ngữ .
- nắng nỏ trời xanh , bão bùng , lũy thành , bao giờ
* Đọc trôi chảy được toàn bài , ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu , giữa
các cụm từ , nhấn giọng ở các từ ngữ gợi tả , gợi cảm .
* Đọc diễn cảm toàn bài , phù hợp với nội dung , cảm xúc .
2 / Đọc - Hiểu
-Hiểu ý nghĩa của các từ ngữ khó trong bài : tự , lũy thành , áo cộc , nòi tre ,
nhường, ..
-Hiểu nội dung bài : Cây tre tượng trưng cho con người Việt Nam . Qua hình
tượng cây tre , tác giả ca ngợi những phẩm chất cao đẹp của con người Việt
Nam : giàu tình thương yêu , ngay thng , chính trực .
II. Đồ dùng dạy
học:
-Tranh minh hoạ bài tập đọc trang 41 , SGK .
-HS sưu tầm các tranh , ảnh vẽ cây tre .
-Bảng phụ viết sẵn đoạn thơ cần luyện đọc .
III. Hoạt động trên
lớp:
Lí luận văn học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lí luận văn học - Người đăng: minhtrangtu1b
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Lí luận văn học 9 10 847