Ktl-icon-tai-lieu

Melos ơi, chạy nhanh lên! - Dazai Osamu

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1463 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Melos ơi, chạy nhanh lên !

Dazai Osamu

Dazai Osamu

Melos ơi, chạy nhanh lên !
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động
Nguồn: http://vnthuquan.net/
Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ.
MỤC LỤC
Melos ơi, chạy nhanh lên !

Dazai Osamu
Melos ơi, chạy nhanh lên !
Dịch giả: Văn-Lang Tôn-thất Phương
Nguyên tác Hashire, Merosu!

Melos bừng bừng nổi giận, quyết phải giết cho được tên vua độc ác.
Thực ra Melos chẳng biết chút gì về chuyện chính trị. Anh chỉ là thường dân ở thôn làng, ngày ngày
nuôi cừu kiếm sống, thổi sáo giải khuây, nhưng tính ghét những điều gian ác. Không cha không mẹ,
lại còn độc thân, anh chỉ có mỗi một cô em gái hiền lành. Cô này mười sáu tuổi, định nay mai sẽ lập
gia đình với một chàng trẻ trong làng, cũng cùng nghề như Melos. Cho nên để tìm quần áo đẹp và
mọi vật cần dùng cho đám cưới của cô em, ông anh đã phải rời làng từ sáng sớm, vất vả băng đồng
vượt núi mãi để lên tận thành phố Syracuse. Sau khi mua sắm xong xuôi, Melos lượn chân quanh
phố kiếm nhà của anh thợ đá Seli là bạn thân từ thưở còn thơ. Nghĩ bao nhiêu năm không gặp, nay
thấy mặt nhau chắc sẽ vui thích vô cùng.
Đi được một lúc, Melos hơi ngạc nhiên vì thấy không khí trong thành phố sao cứ là lạ. Đành là mặt
trời đã lặn nên cảnh vật tối tăm, nhưng không hẳn chỉ vì tối mà như thế này được. Phố xá không hiểu
sao cứ ảm đạm đìu hiu, làm cho người lạc quan như Melos cũng đâm ra ái ngại. Thấy một chàng trai
đi lại gần, anh hỏi tại sao, vì hai năm trước đến đây, cũng ban đêm mà người ta ca hát và rong chơi
cười nói vui vẻ ngoài đường phố. Nhưng chàng trai chỉ lắc đầu, chẳng nói gì. Lát sau gặp một ông
già, anh lại hỏi, lần này khẩn thiết hơn, nhưng ông cụ cũng không trả lời. Melos nắm lấy hai vai ông

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

Melos ơi, chạy nhanh lên !

Dazai Osamu

cụ, lắc mấy cái, rồi hỏi nữa. Ông ta mới nói nho nhỏ:
Vua giết người ta!
Sao mà giết?
Vua bảo họ có lòng gian, nhưng nào có ai gian tà gì đâu!
Bộ giết nhiều lắm sao?
Phải, trước tiên là anh rể của vua, kế đó là Đông Cung thái tử, rồi đến công nương em ruột của ngài
cùng mấy người con, rồi đến hoàng hậu, sau đó là đại thần Alekis ...
Trời đất, không lẽ nhà vua phát khùng?
Đâu phải loạn óc hay quẩn trí gì, chỉ vì không tin ai cả thôi. Bây giờ thì đâm ra nghi kỵ hết cả thiên
hạ, hễ thấy nhà nào có thế lực một chút thì bắt giao cho vua một người làm con tin, ai không tuân
theo thì lập tức xử treo trên thập giá. Nội bữa nay thôi cũng đã treo hết sáu người !
Melos mới nghe xong...
Melos ơi, chạy nhanh lên ! Dazai Osamu
To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net
Dazai Osamu
Melos ơi, chạy nhanh lên !
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ d án sách cho thiết b di động
Ngun: http://vnthuquan.net/
To ebook: Nguyn Kim V.
MC LC
Melos ơi, chạy nhanh lên !
Dazai Osamu
Melos ơi, chạy nhanh lên !
Dch giả: Văn-Lang Tôn-thất Phương
Nguyên tác Hashire, Merosu!
Melos bừng bừng nổi giận, quyết phải giết cho được tên vua độc ác.
Thực ra Melos chẳng biết chút gì về chuyện chính trị. Anh chỉ là thường dân ở thôn làng, ngày ngày
nuôi cừu kiếm sống, thổi sáo giải khuây, nhưng tính ghét những điều gian ác. Không cha không mẹ,
lại còn độc thân, anh chỉ có mỗi một cô em gái hiền lành. Cô này mười sáu tuổi, định nay mai sẽ lập
gia đình với một chàng trẻ trong làng, cũng cùng nghề như Melos. Cho nên để tìm quần áo đẹp và
mọi vật cần dùng cho đám cưới của cô em, ông anh đã phải rời làng từ sáng sớm, vất vả băng đồng
vượt núi mãi để lên tận thành phố Syracuse. Sau khi mua sắm xong xuôi, Melos lượn chân quanh
phố kiếm nhà của anh thợ đá Seli là bạn thân từ thưở còn thơ. Nghĩ bao nhiêu năm không gặp, nay
thấy mặt nhau chắc sẽ vui thích vô cùng.
Đi được một lúc, Melos hơi ngạc nhiên vì thấy không khí trong thành phố sao cứ là lạ. Đành là mặt
trời đã lặn nên cảnh vật tối tăm, nhưng không hẳn chỉ vì tối mà như thế này được. Phố xá không hiểu
sao cứ ảm đạm đìu hiu, làm cho người lạc quan như Melos cũng đâm ra ái ngại. Thấy một chàng trai
đi lại gần, anh hỏi tại sao, vì hai năm trước đến đây, cũng ban đêm mà người ta ca hát và rong chơi
cười nói vui vẻ ngoài đường phố. Nhưng chàng trai chỉ lắc đầu, chẳng nói gì. Lát sau gặp một ông
già, anh lại hỏi, lần này khẩn thiết hơn, nhưng ông cụ cũng không trả lời. Melos nắm lấy hai vai ông
Melos ơi, chạy nhanh lên! - Dazai Osamu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Melos ơi, chạy nhanh lên! - Dazai Osamu - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Melos ơi, chạy nhanh lên! - Dazai Osamu 9 10 261