Ktl-icon-tai-lieu

Milan Kundera - Sẽ không ai cười

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 2494 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sẽ không ai cười

Milan Kundera

Milan Kundera

Sẽ không ai cười
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động
Nguồn: http://vnthuquan.net/
Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ.
MỤC LỤC
Phần 1
Phần 2

Milan Kundera
Sẽ không ai cười
Phần 1

Lời giới thiệu của dịch giả : Milan Kundera là một tiểu thuyết gia, điều này không có
gì phải bàn cãi. Các nhà nghiên cứu văn chương Kundera thường cũng chỉ tập trung
vào các tiểu thuyết mà bỏ qua tập truyện ngắn có thể nói là mở đầu văn nghiệp của ông:
Những mối tình nực cười (Smesne lasky, tên bản tiếng Pháp của François Kérel là Risibles amours).
Là các tác phẩm đầu tay, song bảy truyện ngắn trong Những mối tình nực cười không phải là những
thử bút non nớt, nhiều khi tệ hại và ngớ ngẩn như ở trường hợp nhiều nhà văn, ngay cả các nhà văn
lớn nhất. Kundera của Những mối tình nực cười (được viết tại Bohême từ 1959 đến 1968) đã ngay
lập tức khẳng định được “đường cày” cho riêng mình trong cánh đồng văn xuôi rộng lớn. Các tiểu
thuyết sau này sẽ tiếp tục triển khai các ý tưởng, khung cảnh, ngay cả cách hành văn và kết cấu của
những truyện ngắn này. Trong một chừng mực nào đó, có thể nói rằng công việc nhà tiểu thuyết
Kundera là một loạt các thao tác liên văn bản với đối tượng là các văn bản của chính mình: ông sẽ
pastiche, chuyển hóa các văn bản đó để xây dựng các văn bản về sau. Khuôn khổ tiểu thuyết sẽ giúp
Kundera mở rộng và đi sâu hơn những vấn đề mà Những mối tình nực cười đặt ra. Đường văn của

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

Sẽ không ai cười

Milan Kundera

Kundera bắt đầu từ một tâm điểm - Những mối tình nực cười - và sẽ tỏa về các hướng khác nhau
giống như hình một ngôi sao nhiều cánh đều đặn. Tính đều đặn đó có thể thấy rõ ở dung lượng mỗi
tiểu thuyết, ở kết cấu (nhất là kết cấu bảy chương hết sức đặc trưng mà ngay Những mối tình nực
cười đã có - Năm 1970, khi đem xuất bản tập truyện, ông đã quyết định rút từ mười truyện ban đầu
xuống còn có bảy, tự ấn định cho mình một mô hình văn xuôi.)
“Sau khi viết xong Điệu van giã từ, vào đầu những năm 70, tôi coi con đường văn chương của tôi
như thế là đã xong”, Kundera viết trong Những di chúc bị phản bội (bản dịch của Nguyên Ngọc),
ông cho biết tiếp là khi đến Pháp, ông quyết định viết văn trở lại nhưng không biết viết gì, nên đã thử
viết một Những truyện tình nực cười thứ hai, mong tìm được lối thoát. Điều đó cho thấy tầm quan
trọng mà Kundera gán cho tập truyện ngắn đầu tay và có thể nói là duy nhất của mình. (Ý định viết
tập truyện đ...
S không ai cười Milan Kundera
To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net
Milan Kundera
S không ai cười
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ d án sách cho thiết b di động
Ngun: http://vnthuquan.net/
To ebook: Nguyn Kim V.
MC LC
Phn 1
Phn 2
Milan Kundera
S không ai cười
Phn 1
Li gii thiu ca dch gi : Milan Kundera là một tiu thuyết gia, điều này không có
gì phải bàn cãi. Các nhà nghiên cứu văn chương Kundera thường cũng chỉ tp trung
vào các tiểu thuyết mà bỏ qua tp truyn ngắn có thể nói là mở đầu văn nghiệp của ông:
Nhng mối tình nực cười (Smesne lasky, tên bản tiếng Pháp của François Kérel là Risibles amours).
Là các tác phẩm đầu tay, song by truyn ngn trong Nhng mối tình nực cười không phải là những
th bút non nớt, nhiu khi t hại và ngớ ngẩn như ở trường hp nhiều nhà văn, ngay cả các nhà văn
ln nht. Kundera ca Nhng mối tình nực cười (được viết tại Bohême từ 1959 đến 1968) đã ngay
lp tc khẳng định được “đường cày” cho riêng mình trong cánh đồng văn xuôi rộng lớn. Các tiểu
thuyết sau này sẽ tiếp tc triển khai các ý tưởng, khung cnh, ngay c cách hành văn và kết cu ca
nhng truyn ngắn này. Trong một chng mực nào đó, có thể nói rằng công việc nhà tiểu thuyết
Kundera là một loạt các thao tác liên văn bản với đối tượng là các văn bản của chính mình: ông sẽ
pastiche, chuyển hóa các văn bản đó để xây dựng các văn bản v sau. Khuôn khổ tiu thuyết s giúp
Kundera m rộng và đi sâu hơn những vấn đề Nhng mối tình nực cười đặt ra. Đường văn của
Milan Kundera - Sẽ không ai cười - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Milan Kundera - Sẽ không ai cười - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Milan Kundera - Sẽ không ai cười 9 10 943