Ktl-icon-tai-lieu

Nghìn lẻ một đêm - Chương 1: Nàng Scheherazade

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1981 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nghìn lẻ một đêm
Người Dịch: Vũ Liêm – Đoàn Doãn

Chương 1
NÀNG SCHEHERAZADE
Sử sách thời Sassanides, thời của những ông vua quốc gia Ba Tư cổ xưa, đất nước có
biên cương mở rộng tới tận Ấn Độ và các đảo phụ thuộc lớn nhỏ, trải ra tới phía bên kia
sông Hằng và phần đất rộng lớn của Trung Quốc bao la, chép lại rằng ngày xưa có một
ông vua của cái quốc gia hùng mạnh đó, nổi tiếng là một đấng quân vương anh minh,
đức độ. Ông vua này chẳng những được các thần dân tôn sùng kính mến vì tài năng và
tính cẩn trọng mà còn được các quốc gia lân bang nể sợ vì uy danh có một đạo quân
thiện chiến và kỷ luật. Đức vua có hai hoàng tử. Hoàng tử anh tên là Schahriar có đầy
đủ đức tính như cha, xứng đáng là người sẽ được kế tục ngôi báu. Hoàng tử em là
Schahzenan cũng chẳng thua kém gì anh về mọi mặt.
Sau một thời gian dài trị vì trong vinh quang và thịnh vượng, đức vua cha già yếu
thăng hà. Schahriar, hoàng tử anh lên ngôi. Theo luật của đất nước này, hoàng tử em
Schahzenan không được xẻ chia quyền hành, đành phải sống như một dân thường.
Không có một chút gì bất đồng đố kị, Schahzenan còn ra sức giúp giập anh làm cho anh
lúc nào cũng vui vẻ hài lòng.
Schahrlar vốn đã rất yêu quí em, nay lại thấy rõ thái độ vô tư của chàng nên lại càng
mến trọng. Trong niềm xúc động hân hoan đó, Schahrlar quyết cắt đất Đại Tartarie và
phong cho em làm vua quốc gia rộng lớn này. Hoàng tử em Schahzenan bèn từ biệt vua
anh và lên đường nhậm chức. Chàng chọn Samarcande làm thủ phủ của đất nước.
Đã mười năm rồi, hai vị vua anh em đó xa nhau, khi vua Schahriar nảy ra ý muốn tha
thiết được gặp lại em. Ông quyết định cử một sứ thần đi triệu em về triều. Thế là vị đại
thần đầu triều cầm đầu sứ bộ cùng với cả một đoàn tuỳ tùng lên đường ngay. Khi tới
gần thủ phủ Samarcande, vua Schahzenan được tin, đã cùng với các đại thần của triều
đình mình, phẩm phục chỉnh tề ra nghênh đón. Vua xứ Tartarie tỏ ra hết sức vui mừng,
trước hết thăm hỏi tình hình của đức vua anh. Sau khi thoả mãn yêu cầu của quốc
vương xứ Tartarle, ngài tể tướng mới trình bầy mục đích của sứ bộ. Schahzenan vô

cùng cảm động. Quốc vương bảo: Tể tướng, đức vua anh ta đã làm cho ta thật là vinh
hạnh, ý muốn của Người đã làm ta vui sướng khôn cùng. Người muốn gặp lại ta, ta
cũng rất nóng lòng được thấy mặt Người. Thời gian đã chẳng làm giảm đi tình nghĩa
anh em của Người, thì ta cũng vậy, tình nghĩa anh em của ta đối với Người vẫn luôn
luôn sâu đậm. Quốc gia ta luôn an bình, ta chỉ cần khoảng mười hôm để chuẩn bị và
sẵn sàng lên đường cù...
Nghìn lẻ một đêm
Người Dịch: Vũ Liêm – Đoàn Doãn
Chương 1
NÀNG SCHEHERAZADE
Sử sách thời Sassanides, thời của những ông vua quc gia Ba cổ xưa, đất nước
biên cương mở rộng tới tận Ấn Độ và các đảo phụ thuộc lớn nhỏ, trải ra tới phía bên kia
sông Hằng và phần đất rộng lớn của Trung Quốc bao la, chép lại rằng ngày xưa một
ông vua của i quốc gia ng mạnh đó, nổi tiếng là một đấng quân vương anh minh,
đức độ. Ông vua này chẳng những được các thn dân n sùng kính mến tài năng và
tính cẩn trng mà còn được các quc gia lân bang nể sợ uy danh một đạo quân
thiện chiến kỷ luật. Đức vua hai hoàng tử. Hoàng tử anh tên Schahriar đầy
đủ đức tính như cha, xứng đáng là người sẽ được kế tc ngôi báu. Hoàng tử em
Schahzenan cũng chẳng thua kém gì anh về mọi mặt.
Sau một thời gian dài trị trong vinh quang thịnh vượng, đức vua cha g yếu
thăng hà. Schahriar, hoàng tử anh lên ngôi. Theo luật của đất nước này, hoàng tử em
Schahzenan không được xẻ chia quyền hành, đành phải sống như một dân thường.
Không có một chút gì bất đồng đố kị, Schahzenan còn ra sức giúp giập anh làm cho anh
lúc nào cũng vui vẻ hài lòng.
Schahrlar vốn đã rất yêu quí em, nay lại thấy thái độ vô của chàng nên lại càng
mến trọng. Trong niềm xúc động hân hoan đó, Schahrlar quyết cắt đất Đại Tartarie
phong cho em làm vua quốc gia rộng lớn này. Hoàng tử em Schahzenan bèn từ biệt vua
anh và lên đường nhậm chức. Chàng chọn Samarcande làm thủ ph của đất nước.
Đã mười năm rồi, hai v vua anh em đó xa nhau, khi vua Schahriar nảy ra ý muốn tha
thiết được gặp lại em. Ông quyết định cử một sứ thần đi triệu em về triều. Thế là vị đại
thần đầu triều cầm đầu sứ bộ ng với cả một đoàn tuỳ tùng lên đường ngay. Khi tới
gần thủ phủ Samarcande, vua Schahzenan được tin, đã cùng với c đại thần của triu
đình mình, phẩm phục chỉnh tề ra nghênh đón. Vua xứ Tartarie tỏ ra hết sức vui mừng,
trước hết thăm hỏi tình nh của đức vua anh. Sau khi thoả mãn yêu cầu của quốc
vương xTartarle, ngài tể tướng mới trình bầy mục đích của sứ bộ. Schahzenan vô
Nghìn lẻ một đêm - Chương 1: Nàng Scheherazade - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghìn lẻ một đêm - Chương 1: Nàng Scheherazade - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Nghìn lẻ một đêm - Chương 1: Nàng Scheherazade 9 10 662