Ktl-icon-tai-lieu

Nghìn lẻ một đêm - Chương 10: Chuyện kể về kẻ hay ganh ghét và người bị ganh ghét

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 2121 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nghìn lẻ một đêm
Người Dịch: Vũ Liêm – Đoàn Doãn

Chương 10
CHUYỆN KỂ VỀ KẺ HAY GANH GHÉT VÀ NGƯỜI BỊ GANH
GHÉT
Trong một thành phố khá rộng lớn, hai người đàn ông sống ở hai ngôi nhà kề bên nhau.
Một người ghét người kia thậm tệ đến nỗi người bị ghen ghét quyết định đổi chỗ ở, đi
xa hẳn nơi khác vì tin chắc là chỉ riêng việc ở tách xa nhau ra thôi cũng đỡ chuốc sự thù
ghét của người hàng xóm. Vì mặc dù đã giúp đỡ anh ta nhiều việc tốt mà ông vẫn
không làm giảm được sự ghét ghen của anh ta. Thế là ông bán rẻ bán tháo ngôi nhà
đang ở và với một chút vốn liếng nhỏ bé ông ta rút vào thành phố của một xứ sở không
xa đấy lắm. Ông ta mua một khoảnh đất nhỏ cách xa thành phố độ nửa dặm đường. Ở
đó có một căn nhà khá tiện nghi, một mảnh vườn đẹp và một cái sân rộng trong đó có
một cái giếng cạn đã lâu ngày không dùng tới.
Con người tốt bụng đó sau khi đã đến nơi ở mới, đã mặc áo thầy tu để sống một cuộc
đời ẩn dật. Ông ta còn cho xây nhiều phòng tu trong nhà và chẳng bao lâu sau tổ chức
thành một cộng đồng tu sĩ. Đức độ của ông chẳng bao lâu đã vang xa, thu hút khá đông
người mộ đạo, cả dân thường và cả các quan chức thành phố. Mọi người đều kính trọng
và rất yêu mến ông. Từ nơi rất xa cũng có người tới xin ông cầu nguyện cho và tất cả
những người được gặp ông khi trở về đều ban bố lại những lời ban phước mà họ tin là
đã nhận được từ đấng tối cao qua ông làm trung gian.
Danh tiếng của ông lan truyền về tới thành phố cũ mà từ đó ông đã ra đi. Kẻ ghen ghét
ông càng buồn rầu tức tối đến mức bỏ cả nhà cửa, bỏ cả công việc, quyết tâm tìm cách
giết hại ông bằng được. Với mục đích đó, y tìm đến tu viện mới của các tu sĩ mà viện
trưởng là láng giềng của y trước đây. Viện trưởng tiếp y rất thân tình. Kẻ ghen ghét nói
là y cố tình tới để thông báo cho ông biết một việc quan trọng mà cần phải trao đổi
riêng. Y nói thêm:
- Để cho không ai nghe được câu chuyện riêng đó, tôi đề nghị chúng ta cùng đi dạo
trong sân, và vì trời cũng đã tối, ông nên cho các tu sĩ về các phòng tu của họ.

Viện trưởng làm theo lời y.
Khi kẻ hay ghen ghét thấy chỉ còn mình với người láng giềng tốt bụng này, y bắt đầu
nói hết chuyện nọ sang chuyện kia và đi sát cạnh nhau trong sân, cho đến lúc đi gần tới
bờ giếng, y đẩy mạnh ông ta ngã xuống đấy, chẳng có người nào chứng kiến hành động
tội ác đó. Xong việc, y mau chóng rời đi, qua cổng tu viện không có người nào nhìn
thấy và trở về nhà, rất hài lòng về chuyến đi và chắc mẩm là đối tượng mà y ghen ghét
chẳng còn có ở trên đời nữa. Nhưng y đã nhầm to.”
...
Nghìn lẻ một đêm
Người Dịch: Vũ Liêm – Đoàn Doãn
Chương 10
CHUYỆN KỂ VỀ KẺ HAY GANH GHÉT VÀ NGƯỜI BỊ GANH
GHÉT
Trong một thành phkhá rộng lớn, hai người đàn ông sống ở hai ngôi nhà kề bên nhau.
Một người ghét người kia thậm tđến nỗi người bghen ghét quyết định đổi chỗ ở, đi
xa hẳn nơi khác vì tin chắc là chỉ riêng việc ở tách xa nhau ra thôi cũng đỡ chuốc sự t
ghét của người hàng xóm. mặc dù đã giúp đỡ anh ta nhiều việc tốt ông vẫn
không làm giảm được sự ghét ghen ca anh ta. Thế ông n rn tháo ngôi nhà
đang ở vi một chút vn liếng nhỏ bé ông ta rút vào thành phố của một xứ sở không
xa đấy lắm. Ông ta mua một khoảnh đất nhcách xa thành phố độ nửa dặm đường.
đó một căn nhà khá tiện nghi, một mảnh vườn đẹp và một cái n rộng trong đó
một cái giếng cạn đã lâu ngày không dùng tới.
Con người tốt bụng đó sau khi đã đến nơi mới, đã mặc áo thầy tu để sống một cuộc
đời n dật. Ông ta n cho xây nhiều phòng tu trong nhà chẳng bao lâu sau tchức
thành một cộng đồng tu sĩ. Đức độ của ông chẳng bao lâu đã vang xa, thu t khá đông
người mộ đạo, cả dân thường và cả các quan chức thành phố. Mọi người đều kính trọng
và rất yêu mến ông. Từ nơi rất xa cũng người tới xin ông cầu nguyện cho tất cả
những người được gặp ông khi trở về đều ban bố lại những lời ban phước họ tin
đã nhận được từ đấng tối cao qua ông làm trung gian.
Danh tiếng ca ông lan truyền về tới thành phố tđó ông đã ra đi. Kẻ ghen ghét
ông càng bun rầu tức tối đến mức bcả nhà cửa, bỏ cả công việc, quyết tâm tìm cách
giết hại ông bằng được. Với mục đích đó, y tìm đến tu viện mới của c tu viện
trưởng là ng giềng của y trước đây. Viện trưởng tiếp y rất thân tình. Kẻ ghen ghét nói
y cố tình tới để thông báo cho ông biết một việc quan trọng cần phải trao đổi
riêng. Y nói thêm:
- Để cho không ai nghe được câu chuyn riêng đó, i đề nghchúng ta cùng đi dạo
trong sân, và vì trời cũng đã tối, ông nên cho các tuvề các phòng tu của họ.
Nghìn lẻ một đêm - Chương 10: Chuyện kể về kẻ hay ganh ghét và người bị ganh ghét - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghìn lẻ một đêm - Chương 10: Chuyện kể về kẻ hay ganh ghét và người bị ganh ghét - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Nghìn lẻ một đêm - Chương 10: Chuyện kể về kẻ hay ganh ghét và người bị ganh ghét 9 10 671