Ktl-icon-tai-lieu

Ngôn ngữ biến hình

Được đăng lên bởi le-thanh-tam-le
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1704 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Những ngôn ngữ thuộc loại hình này còn được gọi là các ngôn ngữ không có hình thái, ngôn ngữ
không biến hình, ngôn ngữ đơn lập hai ngôn ngữ phân tiết.
Ở loại hình này, quan hệ ngữ pháp chỉ được diễn đạt bằn trật tự trước sau của từ và/hoặc
bằng các hư từ. Ở loại hình này, từ không có hiện tượng biến hình. Trong một số ngôn ngữ thuộc
loại hình này, đơn vị cơ bản là hình tiết: đây là một đơn vị có nghĩa, có vỏ ngữ âm thường trùng
với âm tiết, có khả năng vừa dùng như từ vừa dùng như hình vị. Ở loại hình này, người ta thường
hay nói đến vấn đề khó xác định ranh giới từ, vấn đề khó phân biệt các yếu tố hư với yếu tố thực
cũng như vấn đề mặt cấu tạo từ ít phát triển.
Ngôn ngữ thuộc loại hình đơn lập có thể chia nhỏ thành:
a, những ngôn ngữ vừa không có hiện tượng biến hình từ vừa không có cấu tạo từ, tức là những
ngôn ngữ chỉ có căn tố (Hán cổ);
b, và những ngôn ngữ không có biến hình từ nhưng có cấu tạo từ: đây là trường hợp những ngôn
ngữ có thân từ (Indonesia).
Loại hình đơn lập được xác định ở sau hai loại hình khuất chiết và chắp dính. Người ta biết
đến loại hình này sau khi tiếp xúc với văn ngôn Trung Quốc. Trong cách định nghĩa loại hình
hiện nay đang còn có chỗ khác nhau, nhưng trong việc quy ngôn ngữ nào vào loại hình này thì
người ta lại tương đối thống nhất. Từ trước đến nay bao giờ tiếng Hán cũng được quy vào loại
hình này, đặc biệt là Hán cổ đại. Ngoài tiếng Hán, người ta còn kể đến các ngôn ngữ thuộc khu
vực Đông Nam Á, ngôn ngữ Aranta ở châu Úc và các ngôn ngữ Eve, Ioruba ở châu Phi.
Điểm thường gây tranh luận nhiều nhất ở loại hình này là việc quy các ngôn ngữ vào các
kiểu nhỏ: chẳng hạn, đứng trước tiếng Việt hiện đại, có người đem nó xếp cùng tiếng Hán cổ đại
và coi là ngôn ngữ căn tố; có người lại coi nó là ngôn ngữ có thân từ.

4. Loại hình lập khuôn
Ngôn ngữ thuộc loại hình này đôi khi còn được gọi là ngôn ngữ hỗn nhập hay đa tổng hợp.
Đặc điểm của loại hình này là bên cạnh những đơn vị là từ lại có thể có những đơn vị nửa
là từ, nửa là câu. Loại đơn vị "nửa từ nửa câu" này thường được xây dựng trên cơ sở một dạng
động từ trong đó bao gồm cả bổ ngữ, trạng ngữ và đôi khi cả chủ ngữ. Loại hình lập khuôn gần
gũi với loại hình chắp dính ở nguyên tắc chắp nối hình vị với hình vị; mặt khác nó lại gần gũi với
loại hình khuất chiết ở điểm có thể xảy ra hiện tượng biến đổi vỏ ngữ âm của hình vị khi hình vị
kết hợp với nhau.
Thông thường người ta cho rằng loại hình lập khuôn là lại hình các ngôn ngữ người da đỏ
ở châu Mĩ, loại hình của một số ngôn ng...
Những ngôn ngữ thuộc loại hình này còn được gọi là các ngôn ngữ không có hình thái, ngôn ngữ
không biến hình, ngôn ngữ đơn lập hai ngôn ngữ phân tiết.
loại hình này, quan hệ ngữ pháp chỉ được diễn đạt bằn trật tự trước sau của từ và/hoặc
bằng các hư từ. Ở loại hình này, từ không có hiện tượng biến hình. Trong một số ngôn ngữ thuộc
loại hình này, đơn vị bản hình tiết: đây một đơn vị nghĩa, có vỏ ngữ âm thường trùng
với âm tiết, có khả năng vừa dùng như từ vừa dùng như hình vị. Ở loại hình này, người ta thường
hay nói đến vấn đề khó xác định ranh giới từ, vấn đề khó phân biệt các yếu tố hư với yếu tố thực
cũng như vấn đề mặt cấu tạo từ ít phát triển.
Ngôn ngữ thuộc loại hình đơn lập có thể chia nhỏ thành:
a, những ngôn ngữ vừa không có hiện tượng biến hình từ vừa không có cấu tạo từ, tức là những
ngôn ngữ chỉ có căn tố (Hán cổ);
b, và những ngôn ngữ không có biến hình từ nhưng có cấu tạo từ: đây là trường hợp những ngôn
ngữ có thân từ (Indonesia).
Loại hình đơn lập được xác định ở sau hai loại hình khuất chiết và chắp dính. Người ta biết
đến loại hình này sau khi tiếp xúc với văn ngôn Trung Quốc. Trong cách định nghĩa loại hình
hiện nay đang còn chỗ khác nhau, nhưng trong việc quy ngôn ngữ nào vào loại hình này thì
người ta lại tương đối thống nhất. Từ trước đến nay bao giờ tiếng Hán cũng được quy vào loại
hình này, đặc biệt Hán cổ đại. Ngoài tiếng n, người ta còn kđến các ngôn ngữ thuộc khu
vực Đông Nam Á, ngôn ngữ Aranta ở châu Úc và các ngôn ngữ Eve, Ioruba ở châu Phi.
Điểm thường gây tranh luận nhiều nhất loại hình này việc quy các ngôn ngữ vào c
kiểu nhỏ: chẳng hạn, đứng trước tiếng Việt hiện đại, có người đem xếp cùng tiếng Hán cổ đại
và coi là ngôn ngữ căn tố; có người lại coi nó là ngôn ngữ có thân từ.
4. Loại hình lập khuôn
Ngôn ngữ thuộc loại hình này đôi khi còn được gọi là ngôn ngữ hỗn nhập hay đa tổng hợp.
Đặc điểm của loại hình này bên cạnh những đơn vị từ lại thể những đơn vị nửa
từ, nửa câu. Loại đơn vị "nửa từ nửa câu" này thường được xây dựng trên sở một dạng
động từ trong đó bao gồm cả bổ ngữ, trạng ngữ đôi khi cả chủ ngữ. Loại hình lập khuôn gần
gũi với loại hình chắp dính ở nguyên tắc chắp nối hình vị với hình vị; mặt khác nó lại gần gũi với
loại hình khuất chiết ở điểm thể xảy ra hiện tượng biến đổi vỏ ngữ âm của hình vị khi hình vị
kết hợp với nhau.
Thông thường người ta cho rằng loại hình lập khuôn lại hình các ngôn ngữ người da đỏ
châu Mĩ, loại hình của một số ngôn ngữ Capcadơ loại hình của các ngôn ngữ Chukôt,
Camchat. Nhưng nhận định này thường hay bị chính các nhà chuyên nghiên cứu các ngôn ngữ
này phản bác.
Thông thường người ta hay dẫn ra ba cơ sở sau đây để phê phán việc tách các ngôn ngữ lập
khuôn thành một loại hình riêng biệt:
- Thứ nhất, việc tách ngôn ngữ lập khuôn thành một loại hình riêng biẹt không logic,
không sở nhất quán: loại hình khuất chiết, chắp dính đơn lập, tiêu chí dùng để phân
loại "phương thức diễn đạt ý nghĩa ngữ pháp" còn đây, tiêu chí để xác định loại hình lập
khuôn lại là tiêu chí "có kiểu loại đơn vị đặc biệt nửa giống từ, nửa giống câu".
Kể ra, vào đầu thế kỉ XIX, khi Humboldt tác loại hình này thành một loại hình riêng, thì
Humboldt cũng có cơ sở logic của mình: ông xuất phát từ khái niệm từ, đối lạp lọi hình không có
từ (loại hình đơn lập) với loại hình từ (từ khuất chiết hay từ chắp dính), do đó trường hợp
đơn vị nửa từ nửa câu nghĩa "đơn vị phá vỡ ranh giới từ, hoà từ vào câu" ông cũng phải tách
Ngôn ngữ biến hình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngôn ngữ biến hình - Người đăng: le-thanh-tam-le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Ngôn ngữ biến hình 9 10 459