Ktl-icon-tai-lieu

Người ra đi

Được đăng lên bởi lethao
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 140 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyện kể rằng trước lúc Người ra đi, Bác muốn nghe một câu hò xứ
Huế. Nhưng không gian vẫn bốn bề lặng lẽ, Bác đành nằm im. Chuyện kể
rằng Bác đòi nghe câu ví, nhớ làng Sen từ thuở ấu thơ, mà xung quanh
vẫn lặng như tờ. Bác chờ mãi, chờ mãi không thôi.
Bác muốn nghe một câu hò Huế bởi nước non chia cắt vẫn chưa liền.
Bác muốn nghe một câu hò xứ Nghệ, bởi làng Sen day dứt trong tim. Bác
muốn nghe một đôi khúc dân ca, trước lúc đi xa qua bên kia bầu trời.
Người muốn đem tận vô cùng, bài ca đất nước theo Bác đến mênh mông.
Lần thứ ba, Bác vẫy gọi xung quanh. Bác muốn nghe một đôi làn quan
họ. Ôi may sao bỗng có em gái nhỏ, bước vào, gần Bác. Rồi căn phòng
xao động trong nước mắt. Những lời ca nức nở, tái tê rằng: "Người ơi,
người ở đừng về..." Bác nhìn em, rơm rớm hàng mi.
Bác muốn nghe một câu hò Huế hoặc muốn nghe câu hát dặm quê
nhà. Bác muốn nghe một đôi làn quan họ bởi bài ca đất nước sao quên.
Lúc chia ly, lời di chúc đơn sơ, Bác muốn non sông đinh ninh lời hẹn thề:
"Rằng đã yêu tổ quốc mình, càng yêu tha thiết... những khúc hát dân
ca".
Chuyện kể rằng trước lúc người đi xa. Chuyện kể rằng trước lúc người
đi xa.
Chuyện kể rằng trước lúc Người ra đi, Bác muốn nghe một câu hò xứ
Huế. Nhưng không gian vẫn bốn bề lặng lẽ, Bác đành nằm im. Chuyện kể
rằng Bác đòi nghe câu ví, nhớ làng Sen từ thuở ấu thơ, mà xung quanh
vẫn lặng như tờ. Bác chờ mãi, chờ mãi không thôi.
Bác muốn nghe một câu hò Huế bởi nước non chia cắt vẫn chưa liền.
Bác muốn nghe một câu hò xứ Nghệ, bởi làng Sen day dứt trong tim. Bác
muốn nghe một đôi khúc dân ca, trước lúc đi xa qua bên kia bầu trời.
Người muốn đem tận vô cùng, bài ca đất nước theo Bác đến mênh mông.
Lần thứ ba, Bác vẫy gọi xung quanh. Bác muốn nghe một đôi làn
quan họ. Ôi may sao bỗng có em gái nhỏ, bước vào, gần Bác. Rồi căn
phòng xao động trong nước mắt. Những lời ca nức nở, tái tê rằng: "Người
ơi, người ở đừng về..." Bác nhìn em, rơm rớm hàng mi.
Bác muốn nghe một câu hò Huế hoặc muốn nghe câu hát dặm quê
nhà. Bác muốn nghe một đôi làn quan họ bởi bài ca đất nước sao quên.
Lúc chia ly, lời di chúc đơn sơ, Bác muốn non sông đinh ninh lời hẹn thề:
"Rằng đã yêu tổ quốc mình, càng yêu tha thiết... những khúc hát dân
ca".
Chuyện kể rằng trước lúc người đi xa. Chuyện kể rằng trước lúc
người đi xa.

...
Chuyện kể rằng trước lúc Người ra đi, Bác muốn nghe một câu hò xứ
Huế. Nhưng không gian vẫn bốn bề lặng lẽ, Bác đành nằm im. Chuyện kể
rằng Bác đòi nghe câu ví, nhớ làng Sen từ thuở ấu thơ, mà xung quanh
vẫn lặng như tờ. Bác chờ mãi, chờ mãi không thôi.
Bác muốn nghe một câu hò Huế bởi nước non chia cắt vẫn chưa liền.
Bác muốn nghe một câu hò xứ Nghệ, bởi làng Sen day dứt trong tim. Bác
muốn nghe một đôi khúc dân ca, trước lúc đi xa qua bên kia bầu trời.
Người muốn đem tận vô cùng, bài ca đất nước theo Bác đến mênh mông.
Lần thứ ba, Bác vẫy gọi xung quanh. Bác muốn nghe một đôi làn quan
họ. Ôi may sao bỗng có em gái nhỏ, bước vào, gần Bác. Rồi căn phòng
xao động trong nước mắt. Những lời ca nức nở, tái tê rằng: "Người ơi,
người ở đừng về..." Bác nhìn em, rơm rớm hàng mi.
Bác muốn nghe một câu hò Huế hoặc muốn nghe câu hát dặm quê
nhà. Bác muốn nghe một đôi làn quan họ bởi bài ca đất nước sao quên.
Lúc chia ly, lời di chúc đơn sơ, Bác muốn non sông đinh ninh lời hẹn thề:
"Rằng đã yêu tổ quốc mình, càng yêu tha thiết... những khúc hát dân
ca".
Chuyện kể rằng trước lúc người đi xa. Chuyện kể rằng trước lúc người
đi xa.
Chuyện kể rằng trước lúc Người ra đi, Bác muốn nghe một câu hò xứ
Huế. Nhưng không gian vẫn bốn bề lặng lẽ, Bác đành nằm im. Chuyện kể
rằng Bác đòi nghe câu ví, nhớ làng Sen từ thuở ấu thơ, mà xung quanh
vẫn lặng như tờ. Bác chờ mãi, chờ mãi không thôi.
Bác muốn nghe một câu hò Huế bởi nước non chia cắt vẫn chưa liền.
Bác muốn nghe một câu hò xứ Nghệ, bởi làng Sen day dứt trong tim. Bác
muốn nghe một đôi khúc dân ca, trước lúc đi xa qua bên kia bầu trời.
Người muốn đem tận vô cùng, bài ca đất nước theo Bác đến mênh mông.
Lần thứ ba, Bác vẫy gọi xung quanh. Bác muốn nghe một đôi làn
quan họ. Ôi may sao bỗng có em gái nhỏ, bước vào, gần Bác. Rồi căn
phòng xao động trong nước mắt. Những lời ca nức nở, tái tê rằng: "Người
ơi, người ở đừng về..." Bác nhìn em, rơm rớm hàng mi.
Bác muốn nghe một câu hò Huế hoặc muốn nghe câu hát dặm quê
nhà. Bác muốn nghe một đôi làn quan họ bởi bài ca đất nước sao quên.
Lúc chia ly, lời di chúc đơn sơ, Bác muốn non sông đinh ninh lời hẹn thề:
"Rằng đã yêu tổ quốc mình, càng yêu tha thiết... những khúc hát dân
ca".
Chuyện kể rằng trước lúc người đi xa. Chuyện kể rằng trước lúc
người đi xa.
Người ra đi - Người đăng: lethao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Người ra đi 9 10 378