Ktl-icon-tai-lieu

Nguyễn Khuyến

Được đăng lên bởi khuongplus
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 270 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguyễn Khuyến là một con người, một tâm hồn Việt Nam tiêu biểu. Đứng trước hiện thực
của xã hội Việt Nam đầu thế kỉ 19 ông đã rơi vào tình trạng bi quan mất hết niềm tin vào
thánh hiền. Vì thế ông đã viết nhiều bài thơ trào phúng thể hiện nỗi lòng. Trong số đó tác
phẩm “tiến sĩ giấy” là một trong những tác phẩm tạo được tiếng vang khá lớn trong nghệ
thuật làm thơ trào phúng lúc bấy giờ. Trong bài thơ tác giả mượn hình ảnh tiến sĩ giấy nhằm
chỉ những tên mang danh tiến sĩ nhưng bất tài vô dụng đồng thời cũng thể hiện sự bất lực
trước cuộc đời của thi sĩ
Đọc nhan đề của tác phẩm là tiến sĩ giấy ta liên tưởng ngay đến thứ đồ chơi của trẻ em
ngày xưa. Vào nhưng ngày tết đặc biệt là tế trung thu thì cha mẹ thường mua cho các em nhỏ
thứ đồ chơi này. Đây không chỉ đơn thuần là một thứ đồ chơi mà còn giáo dục trẻ em cố gắng
học tập cho giỏi để sau này được gi tên trên bảng vàng như các tiến sĩ giấy vậy.Mở đầu bài
thơ tác giả viết:“Cũng cờ cũng biển cũng cân đai
Cũng gọi ông nghè có kém ai”
Khi thi đỗ tiến sĩ thì sẽ được triều đình vinh danh rước cờ kiệu ngưa khiêng về
làng vinh quy bái tổ, được triều đình ban cho mũ mão cân đai và được xứng danh gọi là ông
nghè. Tiến sĩ giấy cũng tương tự như thế và đây hẳn là một vị tiến sĩ rất uy danh và đã được
khắc tên trên bảng rồng. Nhân vật xuất hiện lên với vẻ bề ngoài phô trương và ra oai tự đắc.
Tác giả sử dụng rất nhiều từ “cũng” trong hai câu thơ này nghe có vẻ không được trang
nghiêm lắm, liệu rằng phải chăng tác giải đang đưa chúng ta đến tư tưởng nghi ngờ và châm
biếm ông nghè. Ta thấy rằng trong xã hội có rất nhiều những tiến sĩ với biển, cân đai đem
danh dự về làng và sau này phục vụ đất nước. Nhưng những tiến sĩ giấy này lại chẳng có bất
kì thứ gì là thật cả tất cả đều giả đều không có giá trị. Cũng giống như những tên ngoài cái
mang danh tiến sĩ nhưng lại không làm gì được cho đất nước chỉ là một lũ tham ô nịnh bợ há
khác nào chỉ như tiến sĩ giấy thôi sao? Và đối với những kẻ như thế thì cái bản chất cái tâm
hồn bên trong chắc chắn cũng rỗng tuếch. “Mảnh giấy làm nên thân giáp bảng.Nét son điểm
rõ mặt văn khôi”
Chỉ với một mảnh giấy cộng thêm chút màu sắc ta đã tạo nên một ông tiến sĩ giấy quả
thực rất đơn giản. Ở đây tác giả đã sử dung nghệ thuật đối lập một cách rất sáng tạo một bên
là mảnh giấy với thân giáp bảng một bên là nét son với mặt văn khôi. Giáp bảng là bảng ghi
tên những người đạt tiến sĩ trong kì thi, mặt văn khôi chỉ người đứng đầu làng văn. Những
thứ tưởng chừng như được coi trọng và đưa lên hàng...
Nguyễn Khuyến là một con người, một tâm hồn Việt Nam tiêu biểu. Đứng trước hiện thực
của xã hội Việt Nam đầu thế kỉ 19 ông đã rơi vào tình trạng bi quan mất hết niềm tin vào
thánh hiền. Vì thế ông đã viết nhiều bài thơ trào phúng thể hiện nỗi lòng. Trong số đó tác
phẩm “tiến sĩ giấy” là một trong những tác phẩm tạo được tiếng vang khá lớn trong nghệ
thuật làm thơ trào phúng lúc bấy giờ. Trong bài thơ tác giả mượn hình ảnh tiến sĩ giấy nhằm
chỉ những tên mang danh tiến sĩ nhưng bất tài vô dụng đồng thời cũng thể hiện sự bất lực
trước cuộc đời của thi sĩ
Đọc nhan đề của tác phẩm là tiến sĩ giấy ta liên tưởng ngay đến thứ đồ chơi của trẻ em
ngày xưa. Vào nhưng ngày tết đặc biệt là tế trung thu thì cha mẹ thường mua cho các em nhỏ
thứ đồ chơi này. Đây không chỉ đơn thuần là một thứ đồ chơi mà còn giáo dục trẻ em cố gắng
học tập cho giỏi để sau này được gi tên trên bảng vàng như các tiến sĩ giấy vậy.Mở đầu bài
thơ tác giả viết:“Cũng cờ cũng biển cũng cân đai
Cũng gọi ông nghè có kém ai”
Khi thi đỗ tiến sĩ thì sẽ được triều đình vinh danh rước cờ kiệu ngưa khiêng về
làng vinh quy bái tổ, được triều đình ban cho mũ mão cân đai và được xứng danh gọi là ông
nghè. Tiến sĩ giấy cũng tương tự như thế và đây hẳn là một vị tiến sĩ rất uy danh và đã được
khắc tên trên bảng rồng. Nhân vật xuất hiện lên với vẻ bề ngoài phô trương và ra oai tự đắc.
Tác giả sử dụng rất nhiều từ “cũng” trong hai câu thơ này nghe có vẻ không được trang
nghiêm lắm, liệu rằng phải chăng tác giải đang đưa chúng ta đến tư tưởng nghi ngờ và châm
biếm ông nghè. Ta thấy rằng trong xã hội có rất nhiều những tiến sĩ với biển, cân đai đem
danh dự về làng và sau này phục vụ đất nước. Nhưng những tiến sĩ giấy này lại chẳng có bất
kì thứ gì là thật cả tất cả đều giả đều không có giá trị. Cũng giống như những tên ngoài cái
mang danh tiến sĩ nhưng lại không làm gì được cho đất nước chỉ là một lũ tham ô nịnh bợ há
khác nào chỉ như tiến sĩ giấy thôi sao? Và đối với những kẻ như thế thì cái bản chất cái tâm
hồn bên trong chắc chắn cũng rỗng tuếch. “Mảnh giấy làm nên thân giáp bảng.Nét son điểm
rõ mặt văn khôi”
Chỉ với một mảnh giấy cộng thêm chút màu sắc ta đã tạo nên một ông tiến sĩ giấy quả
thực rất đơn giản. Ở đây tác giả đã sử dung nghệ thuật đối lập một cách rất sáng tạo một bên
là mảnh giấy với thân giáp bảng một bên là nét son với mặt văn khôi. Giáp bảng là bảng ghi
tên những người đạt tiến sĩ trong kì thi, mặt văn khôi chỉ người đứng đầu làng văn. Những
thứ tưởng chừng như được coi trọng và đưa lên hàng đầu lại được tác giả đặt cạnh những thứ
không mang nhiều giá trị há chẳng phải là quá kệch cỡm hay sao? Nhưng khi ta xuyên suốt ý
thơ của tác giả thì ta mới thấy được cái hay trong cách hành văn của thi sĩ. Trải qua bao nhiên
năm đèn sách miệt mài người học đi thi để lấy được thành tích , được triều đình công nhận để
được làm quan giúp dân giáp nước, thế mà có những người bao nhiêu năm đèn sách vẫn
không có kết quả như mình mong muốn. Vậy mà những kẻ chỉ bằng một vài mảnh giấy viết
son hay là những đồng tiền vật chất đã dễ dàng có được há chẳng bất công đến nhường nào.
Nhưng người đời cũng đâu khuất mắt chông coi đâu phải cứ được gọi là ông nghè là đã được
Nguyễn Khuyến - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nguyễn Khuyến - Người đăng: khuongplus
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Nguyễn Khuyến 9 10 485