Ktl-icon-tai-lieu

nhật ký trong tù

Được đăng lên bởi maisybao
Số trang: 118 trang   |   Lượt xem: 1833 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGỤC TRUNG NHẬT KÝ

Ngục trung nhật ký Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt, thời kỳ: Hiện đại
Vô đề (I)
Thân thể tại ngục trung
Tinh thần tại ngục ngoại
Dục thành đại sự nghiệp
Tinh thần cánh yếu đại
Thân thể ở trong lao,
Tinh thần ở ngoài lao;
Muốn nên sự nghiệp lớn,
Tinh thần phải càng cao.

Khai quyển
Lão phu nguyên bất ái ngâm thi
Nhân vị tù trung vô sở vi
Liêu tá ngâm thi tiêu vĩnh nhật
Page 1 of 118

NGỤC TRUNG NHẬT KÝ

Thả ngâm thả đãi tự do thì
Ngâm thơ ta vốn không ham,
Nhưng vì trong ngục biết làm chi đây;
Ngày dài ngâm đợi cho khuây,
Vừa ngâm vừa đợi đến ngày tự do.
Tại Túc Vinh nhai bị khấu lưu
Bị bắt giữ ở phố Túc
Túc Vinh khước sử dư mông nhục
Cố ý trì diên ngã khứ trình
Gián điệp hiềm nghi không niết tạo
Bả nhân danh dự bạch hy sinh
Túc Vinh mà để ta mang nhục,
Cố ý dằng dai, chậm bước mình;
Bịa chuyện tình nghi là gián điệp,
Cho người vô cớ mất thanh danh.
Page 2 of 118

NGỤC TRUNG NHẬT KÝ

Túc Vinh là tên một phố ở thị trấn huyện Thiên
Bảo, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc; nơi tác giả bị
chính quyền Tưởng Giới Thạch bắt ngày
29/08/1942. Câu đầu bài thơ còn ngụ ý chơi
chữ, lấy "mông nhục" (mang nhục) đối lại với
"túc vinh" (đủ vinh), làm tăng ý nghĩa mỉa mai
hài hước việc bắt người vô lý.
Nhập Tĩnh Tây huyện ngục
Vào nhà ngục huyện Tĩnh Tây (Người dịch:
(Không rõ))
Ngục trung cựu phạm nghênh tân phạm
Thiên thượng tình vân trục vũ vân
Tình vũ phù vân phi khứ liễu
Ngục trung lưu trú tự do nhân
Trong lao tù cũ đón tù mới,
Trên trời mây tạnh đuổi mây mưa;
Page 3 of 118

NGỤC TRUNG NHẬT KÝ

Tạnh, mưa, mây nổi bay đi hết,
Còn lại trong tù khách tự do.

Tĩnh Tây là một huyện thuộc Quảng Tây, gần
biên giới Trung - Việt. Tác giả bị bắt ở huyện
Thiên Bảo cách Tĩnh Tây khá xa nhưng lại bị
đưa ngược về Tĩnh Tây giam giữ.
Thế lộ nan
Đường đời hiểm trở (Người dịch: (Không rõ))
Tẩu biến cao sơn dữ tuấn nham
Na tri bình lộ cánh nan kham
Cao sơn lộ hổ chung vô dạng
Bình lộ phùng nhân khước bị giam
Dư nguyên đại biểu Việt Nam dân
Nghĩ đáo Trung Hoa kiến yếu nhân
Vô nại phong ba bình địa khởi
Page 4 of 118

NGỤC TRUNG NHẬT KÝ

Tống dư nhập ngụ tác gia tân
Trung thành ngã bản vô tâm cứu
Khước bị hiềm nghi tố Hán gian
Xử thế nguyên lai phi dị dị
Nhi kim xử thế cánh nan nan.
Đi khắp đèo cao, khắp núi cao,
Ngờ đâu đường phẳng lại lao đao!
Núi cao gặp hổ mà vô sự,
Đường phẳng gặp người bị tống lao?!
Ta là đại biểu dân Việt Nam,
Tìm đến Trung Hoa để hội đàm;
Ai ngỡ đất bằng gây sóng gió,
Phải làm "khách quý" ở nhà giam!
Ta người ngay thẳng, lòng trong trắng,
Lại bị tình nghi...
NGỤC TRUNG NHẬT KÝ
Ngục trung nhật ký -
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt, thời kỳ: Hiện đại
Vô đề (I)
Thân thể tại ngục trung
Tinh thần tại ngục ngoại
Dục thành đại sự nghiệp
Tinh thần cánh yếu đại
Thân thể ở trong lao,
Tinh thần ở ngoài lao;
Muốn nên sự nghiệp lớn,
Tinh thần phải càng cao.
Khai quyển
Lão phu nguyên bất ái ngâm thi
Nhân vị tù trung vô sở vi
Liêu tá ngâm thi tiêu vĩnh nhật
Page 1 of 11 8
nhật ký trong tù - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
nhật ký trong tù - Người đăng: maisybao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
118 Vietnamese
nhật ký trong tù 9 10 216