Ktl-icon-tai-lieu

Những câu tục ngữ về thiên nhiên

Được đăng lên bởi nguyenvanthao67
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 209 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NHỮNG CÂU TỤC NGỮ VỀ THIÊN NHIÊN
1. Vàng mây thì gió, đỏ mây thì mưa
2. Mây xanh thì nắng, mây trắng thì mưa
3. Tháng Giêng rét dài, tháng hai rét lộc, tháng 3 rét nàng Bần
4. Tháng chín mưa rươi, tháng mười mưa cữ.
5. Tháng mười sấm rạp, tháng chạp sống động
6. Chớp đông nhay nháy, gà gáy thì mưa
7. Tháng 3 mưa đám, tháng 8 mưa cơn
8. Tháng 7 kiến đàn đại hàn hồng thủy
9. Tháng 7 heo may, chuồn chuồn bay thì bão
10. Gió heo may, chẳng mưa dầm thì bão giật
11. Trăng quầng thì hạn, trăng tán thì mưa
12. Mống đông vồng tây, chẳng mưa dây cũng bão giật
13. Mưa tháng tư hư dất
14. Năm nắng mười mưa
15. Ráng mỡ gà thì gió, ráng mỡ chó thì mưa
16. Mưa dầm hóa lụt
17. Gió bấc hiu hiu, sếu kêu thì rét.
18. Đầu năm sương muối, cuối năm gió bấc.
19. Thâm đông, trống bắc, hễ nực thì mưa..
20. Mưa chẳng qua ngọ, gió chẳng qua mùi.

...
NHỮNG CÂU TỤC NGỮ VỀ THIÊN NHIÊN
1. Vàng mây thì gió, đỏ mây thì mưa
2. Mây xanh thì nắng, mây trắng thì mưa
3. Tháng Giêng rét dài, tháng hai rét lộc, tháng 3 rét nàng Bần
4. Tháng chín mưa rươi, tháng mười mưa cữ.
5. Tháng mười sấm rạp, tháng chạp sống động
6. Chớp đông nhay nháy, gà gáy thì mưa
7. Tháng 3 mưa đám, tháng 8 mưa cơn
8. Tháng 7 kiến đàn đại hàn hồng thủy
9. Tháng 7 heo may, chuồn chuồn bay thì bão
10. Gió heo may, chẳng mưa dầm thì bão giật
11. Trăng quầng thì hạn, trăng tán thì mưa
12. Mống đông vồng tây, chẳng mưa dây cũng bão giật
13. Mưa tháng tư hư dất
14. Năm nắng mười mưa
15. Ráng mỡ gà thì gió, ráng mỡ chó thì mưa
16. Mưa dầm hóa lụt
17. Gió bấc hiu hiu, sếu kêu thì rét.
18. Đầu năm sương muối, cuối năm gió bấc.
19. Thâm đông, trống bắc, hễ nực thì mưa..
20. Mưa chẳng qua ngọ, gió chẳng qua mùi.
Những câu tục ngữ về thiên nhiên - Người đăng: nguyenvanthao67
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Những câu tục ngữ về thiên nhiên 9 10 16