Ktl-icon-tai-lieu

phiếu trả lời

Được đăng lên bởi forgetmenot-nhonanh98-gmail-com
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 242 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM
Điểm

Ký tên

Học sinh chú ý : - Giữ cho phiếu phẳng, không bôi bẩn, làm rách.- Phải ghi đầy đủ các mục theo hướng dẫn
- Dùng bút chì đen tô kín các ô tròn trong mục Số báo danh, Mã đề trước khi làm bài.
Phần trả lời : Số thứ tự các câu trả lời dưới đây ứng với số thứ tự câu trắc nghiệm trong đề. Đối với mỗi câu
trắc nghiệm, học sinh chọn và tô kín một ô tròn tương ứng với phương án trả lời đúng.

01. ; / = ~

14. ; / = ~

27. ; / = ~

40. ; / = ~

02. ; / = ~

15. ; / = ~

28. ; / = ~

41. ; / = ~

03. ; / = ~

16. ; / = ~

29. ; / = ~

42. ; / = ~

04. ; / = ~

17. ; / = ~

30. ; / = ~

43. ; / = ~

05. ; / = ~

18. ; / = ~

31. ; / = ~

44. ; / = ~

06. ; / = ~

19. ; / = ~

32. ; / = ~

45. ; / = ~

07. ; / = ~

20. ; / = ~

33. ; / = ~

46. ; / = ~

08. ; / = ~

21. ; / = ~

34. ; / = ~

47. ; / = ~

09. ; / = ~

22. ; / = ~

35. ; / = ~

48. ; / = ~

10. ; / = ~

23. ; / = ~

36. ; / = ~

49. ; / = ~

11. ; / = ~

24. ; / = ~

37. ; / = ~

50. ; / = ~

12. ; / = ~

25. ; / = ~

38. ; / = ~

13. ; / = ~

26. ; / = ~

39. ; / = ~

PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM
Điểm

Ký tên

Học sinh chú ý : - Giữ cho phiếu phẳng, không bôi bẩn, làm rách.- Phải ghi đầy đủ các mục theo hướng dẫn
- Dùng bút chì đen tô kín các ô tròn trong mục Số báo danh, Mã đề trước khi làm bài.
Phần trả lời : Số thứ tự các câu trả lời dưới đây ứng với số thứ tự câu trắc nghiệm trong đề. Đối với mỗi câu
trắc nghiệm, học sinh chọn và tô kín một ô tròn tương ứng với phương án trả lời đúng.
01. ; / = ~

21. ; / = ~

41. ; / = ~

61. ; / = ~

02. ; / = ~

22. ; / = ~

42. ; / = ~

62. ; / = ~

03. ; / = ~

23. ; / = ~

43. ; / = ~

63. ; / = ~

04. ; / = ~

24. ; / = ~

44. ; / = ~

64. ; / = ~

05. ; / = ~

25. ; / = ~

45. ; / = ~

65. ; / = ~

06. ; / = ~

26. ; / = ~

46. ; / = ~

66. ; / = ~

07. ; / = ~

27. ; / = ~

47. ; / = ~

67. ; / = ~

08. ; / = ~

28. ; / = ~

48. ; / = ~

68. ; / = ~

09. ; / = ~

29. ; / = ~

49. ; / = ~

69. ; / = ~

10. ; / = ~

30. ; / = ~

50. ; / = ~

70. ; / = ~

11. ; / = ~

31. ; / = ~

51. ; / = ~

71. ; / = ~

12. ; / = ~

32. ; / = ~

52. ; / = ~

72. ; / = ~

13. ; / = ~

33. ; / = ~

53. ; / = ~

73. ; / = ~

14. ; / = ~

34. ; / = ~

54. ; / = ~

74. ; / = ~

15. ; / = ~

35. ; / = ~

55. ; / = ~

75. ; / = ~

16. ; / = ~

36. ; / = ~

56. ; / = ~

76. ; / = ~

17. ; / = ~

37. ; / = ~

57. ; / = ~

77. ; / = ~

18. ; / = ~

38. ; / = ~

58. ; / = ~

78. ; / = ~

19. ; / = ~

39. ; / = ~

59. ; / = ~

79. ; / = ~

20. ; / ...
PHIẾU TRẢ LỜI TRC NGHIỆM
Học sinh chú ý :
- Giữ cho phiếu phẳng, không bôi bẩn, làm rách.- Phải ghi đầy đủ các mục theo hướng dẫn
- Dùng bút chì đen tô kín các ô tròn trong mục
Số báo danh
,
đề
trước khi làm bài.
Phần trả lời :
Số thứ tự các câu trả lời dưới đây ứng với số thứ tự câu trắc nghiệm trong đề. Đối với mỗi câu
trắc nghiệm, học sinh chọn và tô kín một ô tròn tương ứng với phương án trả lời đúng.
01. ; / = ~ 14. ; / = ~ 27. ; / = ~ 40. ; / = ~
02. ; / = ~ 15. ; / = ~ 28. ; / = ~ 41. ; / = ~
03. ; / = ~ 16. ; / = ~ 29. ; / = ~ 42. ; / = ~
04. ; / = ~ 17. ; / = ~ 30. ; / = ~ 43. ; / = ~
05. ; / = ~ 18. ; / = ~ 31. ; / = ~ 44. ; / = ~
06. ; / = ~ 19. ; / = ~ 32. ; / = ~ 45. ; / = ~
07. ; / = ~ 20. ; / = ~ 33. ; / = ~ 46. ; / = ~
08. ; / = ~ 21. ; / = ~ 34. ; / = ~ 47. ; / = ~
09. ; / = ~ 22. ; / = ~ 35. ; / = ~ 48. ; / = ~
10. ; / = ~ 23. ; / = ~ 36. ; / = ~ 49. ; / = ~
11. ; / = ~ 24. ; / = ~ 37. ; / = ~ 50. ; / = ~
12. ; / = ~ 25. ; / = ~ 38. ; / = ~
13. ; / = ~ 26. ; / = ~ 39. ; / = ~
Điểm Ký tên
phiếu trả lời - Trang 2
phiếu trả lời - Người đăng: forgetmenot-nhonanh98-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
phiếu trả lời 9 10 836