Ktl-icon-tai-lieu

Quan hệ ngữ pháp

Được đăng lên bởi Kàr Then
Số trang: 72 trang   |   Lượt xem: 1289 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NHÓM 7

QUAN HỆ NGỮ PHÁP

I.Quanhệngữpháplàgì??
Quanhệngữpháplàquanhệhìnhtuyếngiữacáctừtạoranhữngtổhợptừcókhảnăngđược:
+Vậndụngđộclập.
+Xemnhưlàdạngrútgọncủamộtcấutrúcphứctạphơn.
+Cóítnhấtmộtthànhtốcókhảnăngđượcthaythếbằngtừnghivấn.

Vd: cô gái ấy
Cô gái ấy
+ Độc lập: cô gái ấy rất xinh.
tôi đi chơi với cô gái ấy.
+ Dạng rút gọn: cô gái mang chiếc áo đỏ dễ thương ấy.
+ Nghi vấn: cô gái nào?

II.Phânloại:

1.Quanhệđẳnglập:
a.Kháiniệm
+Quanhệgiữacácthànhtốphụthuộclẫnnhau.
+Chứcvụngữphápđượcxácđịnhkhiđặttổhợpchúngtạonênvàomộtkếtcấulớnhơn.

Vd:anhấyvàcôấyđềuxinhđẹpvàtàinăng.
+Anhấyvàcôấy,xinhđẹpvàtàinăng:cácthànhtốkhôngphụthuộclẫ
nnhau.
+Anhấyvàcôấyđềuxinhđẹpvàtàinăng.
Chủngữ
+Chúngtôiđềuyêuquýanhấyvàcôấy.
.........

b.Phânloại:

-

Liênhợp:
+Cótínhliệtkê:anhấyvàcôấy.
+Nốitrựctiếphoặcnốibằngliêntừ:cùng,với,cũngnhư,và,lẫn...
Lựachọn
+Tínhlựachọn:anhấyhoặccôấy.
+Bắcbuộcliêntừ:hoặc, hay.

-



Giảithích:

Vd:Anh,bạncũcủatôi...
+Làtêngọikhác,giảithích.
+Ghinốitrựctiếp,dấu“-”hoặchệtừ“là”.



Qualại:

Vd:Tuygiàuhơnnhưngkhônghạnhphúc.
+Chỉcóhaithànhtố.
+Nốibằng:tuy...Nhưng,vìnên,nếu...thì...

2.Quanhệchính–phụ:
a.

Kháiniệm:

Làquanhệphụthuộc1chiềugiữamộtthànhtốchínhvà1thànhtốphụ.Trongđó:

Đượcxácđịnh

Thànhtốchính

khiđặttoànbộtổhợpchính-phụ
vàomộtkếtcấulớnhơn

Đượcxácđịnh

Thànhtốphụ

khikhôngcầnđiềukiệnấy

.Vídụ:
+Nghenhạc:“Nhạc”làbổngữ
+Xemtivi:“Tivi”làbổngữ
 
+Bàngỗ:“Gỗ”làđịnhngữ
+Ghếmây:“Mây”làđịnhngữ
-Đó là những tổ hợp từ chính phụ,không cần đặt tổ hợp ấy vào một kết cấu nào lớnhơn,ta
cũng biết: nhạc la bổ ngữ,mây là định ngữ.
LƯU
Ý:Muốnxácđịnhchúcvụcủacácthànhtốchínhthìtaphảicăncứvàonhữngbốicảnhcụthểmàtổhợpấ
yxuấthiện.
Vídụsosánh:
Vd1:

-Ghếmâyrấttiệnlợi:Ghếlàchủngữ

-Anhấythíchghếmây:Ghếlàbổngữ
Vd2:

-Côấynghenhạc:Nghelàvịngữ

-Nghenhạcrấtthúvị:Nghelàchủngữ

c.Phânchia:
-Cóthểchiaquanhệchính-phụthành2kiểunhỏtheosơđồsauđây:

QUAN HỆ CHÍNH PHỤ

Quan hệ giữa thực từ với hư

Quan hệ giữa thực từ với thực từ

từ

Quan hệ

Quan hệ

Quan hệ giữa

giữa danh từ

giữa động từ

động từ hay tính

với định ngữ

hay tính từ

từ với trạng ngữ

của nó

với bổ ngữ

của nó

của nó

Quanhệgiữathựctừvàhưtừ:
-Vídụ:Rấtđẹp,đẹplắm,cáchọcsinh,cácsinhviên……….
Theotruyềnthống,hưtừdùđứngtrướchayđứngsauthựctừcũngđềuđượcxemlàthànhtốphụ.

-Hưtừlàmthànhtốphụchodanhtừ,sốtừ

Địnhngữ

-Hưtừlàmthànhtốphụchođộngtừ,tínhtừ

Trạngngữ

Quanhệgiữathựctừvớithựctừ:
-Vídụ:Ghếmây,đọcsách,ănđũa…..
*Giữahaithựctừcóquanhệchínhphụ,thànhtốphụsẽlàthựctừ
1.Đượcthaythếbằngtừnghivấn:

Mâ
yd
V...

Quan hệ ngữ pháp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quan hệ ngữ pháp - Người đăng: Kàr Then
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
72 Vietnamese
Quan hệ ngữ pháp 9 10 673