Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu hướng dẫn ôn thi đại học môn văn

Được đăng lên bởi Song Nhat Long
Số trang: 1329 trang   |   Lượt xem: 607 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP CÁC TÁC PHẨM NGỮ VĂN
KÌ THI QUỐC GIA TỐT NGHIỆP & ĐẠI HỌC 2016
DANH MỤC CÁC TÁC PHẨM TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN LỚP 11 + 12:

1. Tự tình – Hồ Xuân Hương
2. Vào phủ chú trịnh – Lê Hữu Trác
3. Câu cá mùa thu (Thu Điếu) – Nguyễn Khuyến
4. Thương vợ – Tú Xương
5. Bài ca ngất ngưởng – Nguyễn Công Trứ
6. Bài ca ngắn đi trên bãi cát
7. Lẽ ghét thương
8. Chạy Tây – Nguyễn Đình Chiểu
9. Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc
10.Chiếu cầu hiền
11.Hai đứa trẻ – Thạch Lam
12.Chữ người tử tù – Nguyễn Tuân
13.Hạnh phúc của một tang gia- Vũ Trọng Phụng
14.Chí Phèo – Nam Cao
15. Đời thừa – Nam Cao
16.Lưu biệt khi xuất dương
17.Hầu trời – Tản Đà
18.Vội vàng – Xuân Diệu
19.Tràng Giang – Huy Cận
20.Đây thôn vĩ dạ - Hàn Mặc Tử
21.Chiều tối (Mộ) – Hồ Chí Minh
22.Từ Ấy – Tố Hữu
23.Lai Tân - Hồ Chí Minh
24.Nhớ Đồng
25.Tương Tư – Nguyễn Bính
26.Vĩnh biệt cửu trùng đài – Nguyễn Huy Tưởng.
27.Một thời đại trong thi ca – Hoài Thanh
28.Chiều Xuân
29.Tôi yêu em
30.Nghị luận xã hội lớp 12
31.Tuyên ngôn Độc lập – Hồ Chí Minh
32.Nguyễn Đình Chiểu ngôi sao sáng trong làng văn học dân tộc-Phạm Văn
Đồng
33.Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS
34.Tây Tiến – Quang Dũng
1 | Prepared by Nguyen Song | Songnhatlong | emaill:Songnhatlong@gmail.com

35.Việt Bắc – Tố Hữu
36.Đất nước – Nguyễn Khoa Điềm
37.Tiếng hát con tàu – Chế Lan Viên
38.Sóng – Xuân Quỳnh
39.Đàn ghi ta của Lor-ca – Thanh Thảo
40.Người lái đò Sông Đà – Nguyễn Tuân
41.Ai đã đặt tên cho dòng sông – Hoàng Phủ Ngọc Tường
42.Vợ chồng A Phủ – Tô Hoài
43.Vợ nhặt – Kim Lân
44.Rừng xà nu – Nguyễn Trung Thành
45.Những đứa con trong gia đình – Nguyễn Thi
46.Chiếc thuyền ngoài xa – Nguyễn Minh Châu
47.Một người Hà Nội – Nguyễn Khải
48.Hồn Trương Ba da hàng thịt – Lưu Quang Vũ

2 | Prepared by Nguyen Song | Songnhatlong | emaill:Songnhatlong@gmail.com

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP CHI TIẾT

Hai đứa trẻ – Thạch Lam

1) Giá Trị Nhân Đạo Trong Truyện Ngắn “Hai Đứa Trẻ” Của Thạch Lam.
Thạch Lam là một trong những cây bút chủ lực c ủa nhóm “T ự lực văn đoàn”.
Sáng tác của ông bao gồm nhiều thể loại: truyện ngắn, tiểu thuy ết, kí s ự, phê
bình…Nhưng lĩnh vực thành công nhất của ông là truyện ngắn.Trong nh ững truy ện
ngắn có khuynh hướng hiện th ực cuộc sống c ủa Th ạch Lam có th ể nói “Hai đứa tr ẻ”
là một tác phẩm thành công tiêu biểu.Truyện không có nh ững tình tiết h ấp d ẫn, li
kì, gây cấn chỉ xoay quanh sinh hoạt của người dân ở một ph ố huy ện nghèo trong
khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng qua đó Thạch Lam đã đặt ra nh ững vấn đề có ý
nghĩa ...
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP CÁC TÁC PHẨM NGỮ VĂN
KÌ THI QUỐC GIA TỐT NGHIỆP & ĐẠI HỌC 2016
DANH MỤC CÁC TÁC PHẨM TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN LỚP 11 + 12:
1. Tự tình – Hồ Xuân Hương
2. Vào phủ chú trịnh – Lê Hữu Trác
3. Câu cá mùa thu (Thu Điếu) – Nguyễn Khuyến
4. Thương vợ – Tú Xương
5. Bài ca ngất ngưởng – Nguyễn Công Trứ
6. Bài ca ngắn đi trên bãi cát
7. Lẽ ghét thương
8. Chạy Tây – Nguyễn Đình Chiểu
9. Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc
10.Chiếu cầu hiền
11.Hai đứa trẻ – Thạch Lam
12.Chữ người tử tù – Nguyễn Tuân
13.Hạnh phúc của một tang gia- Vũ Trọng Phụng
14.Chí Phèo – Nam Cao
15. Đời thừa – Nam Cao
16.Lưu biệt khi xuất dương
17.Hầu trời – Tản Đà
18.Vội vàng – Xuân Diệu
19.Tràng Giang – Huy Cận
20.Đây thôn vĩ dạ - Hàn Mặc Tử
21.Chiều tối (Mộ) – Hồ Chí Minh
22.Từ Ấy – Tố Hữu
23.Lai Tân - Hồ Chí Minh
24.Nhớ Đồng
25.Tương Tư – Nguyễn Bính
26.Vĩnh biệt cửu trùng đài – Nguyễn Huy Tưởng.
27.Một thời đại trong thi ca – Hoài Thanh
28.Chiều Xuân
29.Tôi yêu em
30.Nghị luận xã hội lớp 12
31.Tuyên ngôn Độc lập – Hồ Chí Minh
32.Nguyễn Đình Chiểu ngôi sao sáng trong làng văn học n tộc-Phạm Văn
Đồng
33.Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS
34.Tây Tiến – Quang Dũng
1 | Prepared by Nguyen Song | Songnhatlong | emaill:Songnhatlong@gmail.com
Tài liệu hướng dẫn ôn thi đại học môn văn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu hướng dẫn ôn thi đại học môn văn - Người đăng: Song Nhat Long
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1329 Vietnamese
Tài liệu hướng dẫn ôn thi đại học môn văn 9 10 530