Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu khóa Tiếng Việt lớp 5_các thành phần câu

Được đăng lên bởi nguyetsanhocduongbtx
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 844 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tài liệukhóa Tiếng Việt lớp 5- Cô Trần Thị Vân Anh

Các thành phần câu - Phiếu bài tập tổng hợp

CHUYÊN ĐỀ: CÁC THÀNH PHẦN CÂU
PHIẾU BÀI TẬP TỔNG HỢP

Bài 1.

Với mỗi dấu (…) dưới đây, em hãy thêm một chủ ngữ để tạo thành câu hoàn chỉnh.

a. Vào giờ tan tầm, ô tô, xe máy, xe đạp, người đi bộ… đi lại nườm nượp trên đường phố.
b. Trong vườn, hoa hồng, hoa huệ, hoa lan, hoa cúc… đua nhau nở rộ.
c. Dọc theo bờ sông, những cây vải, cây cam… sum sê trĩu quả.
Bài 2.

Điền dấu phẩy, dấu chấm vào chỗ thích hợp trong đoạn văn sau và phân tích các thành phần câu.

Khi một ngày mới bắt đầu,/ tất cả trẻ em trên thế giới// đều cắp sách đến trường. Những học sinh ấy//
TN

CN

VN

CN

hối hả bước trên khắp các nẻo đường. Ở nông thôn, trên những phố dài của các thị trấn đông đúc, dưới
VN

TN

trời nắng gắt hay trong tuyết rơi, từ những ngôi trường xa xôi trên miền tuyết phủ của nước Nga đến những
ngôi trường hẻo lánh núp dưới hàng cọ của xứ Ả- rập,/ hàng triệu hàng triệu trẻ em// cùng đi học.
CN

VN
(Lời khuyên của bố, A-mi-xi)

Bài 3.

Gạch chân bộ phận trạng ngữ trong các câu sau và cho biết trạng ngữ đó bổ sung ý nghĩa gì cho

câu.
a. Khi phương đông vừa vẩn bụi hồng, con họa mi ấy lại hót vang lừng.
TN chỉ thời gian
b.

Để làm ra buồng, ra nải, cây mẹ phải đưa hoa chúc xuôi sang một phía.
TN chỉ mục đích

c.

Bằng một giọng thân tình, thầy khuyên chúng em gắng học bài, làm bài đầy đủ.
TN chỉ phương tiện

d.

Nhờ tinh thần ham học hỏi, sau này, I-ren trở thành một nhà khoa học nổi tiếng.
TN chỉ phương tiện,

e.

thời gian

Vì rét, những cây lan trong chậu sắt lại.

TN chỉ nguyên nhân
f.

Bên bờ biển, anh họa sĩ vừa vẽ tranh vừa nghe nhạc.
TN chỉ nơi chốn
Hocmai.vn– Ngôi trường chung của học trò Việt

Tổng đài tư vấn : 0902 11 00 33

- Trang | 1-

Tài liệukhóa Tiếng Việt lớp 5- Cô Trần Thị Vân Anh

g.

Các thành phần câu - Phiếu bài tập tổng hợp

Anh đã làm nên bao điều kỳ lạ, với mẩu bút chì.
TN chỉ phương tiện
Thêm thành phần trạng ngữ cho câu văn:

Bài 4.

Cơn gió nhẹ đưa lại thoảng những hương thơm ngát.
a. Trạng ngữ chỉ thời gian
Trong khoảnh khắc, cơn gió nhẹ đưa lại thoảng những hương thơm ngát
b. Trạng ngữ chỉ nơi chốn
Trên cánh đồng quê, cơn gió nhẹ đưa lại thoảng những hương thơm ngát
Dùng dấu // để tách chủ ngữ, vị ngữ trong từng câu dưới đây rồi làm theo mẫu.

Bài 5.

Cấu tạo của vị ngữ

Câu
a. Em bé // cười.

Mẫu: Động từ

b. Sân trường lúc nào cũng sạch sẽ.

Cụm ðộng từ

c. Quê hương là chùm khế ngọt.

Là + Cụm danh từ

d. Hoa giấy đẹp một cách giản dị.

C...
Tài liukhóa Tiếng Vit lp 5- Cô Trn Th Vân Anh
Các thành phn câu - Phiếu bài tp tng hp
Hocmai.vn Ngôi trường chung ca hc trò Vit
Tổng đài tư vn : 0902 11 00 33
- Trang | 1-
CHUYÊN ĐỀ: CÁC THÀNH PHN CÂU
PHIU BÀI TP TNG HP
Bài 1. Vi mi dấu (…) dưới đây, em hãy thêm một ch ng để to thành câu hoàn chnh.
a. Vào gi tan tm, ô tô, xe máy, xe đạp, người đi bộ… đi lại nườm nượp trên đường ph.
b. Trong vườn, hoa hng, hoa hu, hoa lan, hoa cúc… đua nhau nở r.
c. Dc theo b sông, nhng cây vi, y cam sum sê trĩu qu.
Bài 2. Điền du phy, du chm vào ch thích hợp trong đoạn văn sau và phân tích các thành phần câu.
Khi một ngày mới bắt đầu,/ tất cả trẻ em trên thế giới// đều cắp sách đến trường. Những học sinh ấy//
TN CN VN CN
hối hả bước trên khắp các nẻo đường. Ở nông thôn, trên những phố dài của các thị trấn đông đúc, dưới
VN TN
trời nắng gắt hay trong tuyết rơi, từ những ngôi trường xa xôi trên miền tuyết phủ của nước Nga đến nhng
ngôi trường hẻo nh núp dưới hàng ccủa x- rập,/ hàng triệu ng triu trẻ em// cùng đi hc.
CN VN
(Lời khuyên của bố, A-mi-xi)
Bài 3. Gch chân b phn trng ng trong các câu sau và cho biết trng ng đó bổ sung ý nghĩa gì cho
câu.
a. Khi phương đông va vn bi hng, con ha mi y li hót vang lng.
TN ch thi gian
b. Để m ra bung, ra ni, cây m phi đưa hoa chúc xuôi sang mt phía.
TN ch mục đích
c. Bng mt ging thân tình, thy khuyên chúng em gng học bài, làm bài đầy đủ.
TN ch phương tiện
d. Nh tinh thn ham hc hi, sau này, I-ren tr thành mt nhà khoa hc ni tiếng.
TN ch phương tiện, thi gian
e. Vì rét, nhng cây lan trong chu st li.
TN ch nguyên nhân
f. Bên b bin, anh họa sĩ vừa v tranh va nghe nhc.
TN ch nơi chốn
Tài liệu khóa Tiếng Việt lớp 5_các thành phần câu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu khóa Tiếng Việt lớp 5_các thành phần câu - Người đăng: nguyetsanhocduongbtx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Tài liệu khóa Tiếng Việt lớp 5_các thành phần câu 9 10 105