Ktl-icon-tai-lieu

Tản văn: Hoa Hợp Hoan

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 184 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tản văn

Hoa Hợp Hoan

Năm đó tôi lên 10 tuổi, đoạt giải nhất trong một cuộc thi viết
văn. Hồi đó mẹ tôi còn trẻ, liền nói với rằng, hồi nhỏ mẹ làm
văn còn hay hơn nhiều, ngay cả thầy giáo cũng không thể tin
rằng bài văn hay thế là do mẹ lúc đó làm ra. Mẹ nói: "Thầy
giáo đến thăm nhà hỏi, bài văn đó có phải là do người lớn làm
hộ hay không? Bởi vì lúc đó mẹ có lẽ chưa đầy 10 tuổi mà."
Tôi nghe xong cảm thấy có chút cụt hứng, liền cố tình nói
rằng: "Có lẽ? Sao lại bảo là có lẽ?" Mẹ tôi liền giải thích. Còn tôi thì làm ra vẻ không để tâm
đến câu mẹ nói, cứ tự đánh bóng bàn lên tường, khiến mẹ rất bực dọc. Thế nhưng tôi phải
công nhận rằng mẹ rất thông minh, công nhận mẹ là người phụ nữ xinh đẹp nhất trên trần
gian. Lúc đó mẹ đang tự may chiếc váy hoa trắng nền xanh.
Năm 20 tuổi, đôi chân tôi bị tàn phế. Ngoài việc vẽ trứng màu cho mọi người, tôi định bụng
mình nên làm thêm việc khác nữa, sau mấy lần suy nghĩ, cuối cùng tôi quyết định tập sáng
tác văn học. Lúc đó mẹ tôi đã không con trẻ trung nữa, vì lo lắng cho đôi chân tàn tật của tôi,
mái tóc mẹ đã bắt đầu điểm sương. Bệnh viện đã xác định rõ ràng, hiện nay bệnh tình của tôi
là không có cách nào chữa khỏi được. Thế nhưng mẹ vẫn cứ dốc hết tâm tư vào việc chữa
bệnh cho tôi, mẹ đi khắp nơi tìm kiếm bác sĩ, tìm kiếm các phương thuốc, tốn rất nhiều tiền
của. Mẹ thường cứ tìm ở đâu ra loại thuốc quái lạ, rồi buộc tôi uống, hoặc là rửa, đắp, hun và
cứu cho tôi. Tôi nói: "Thôi đừng tốn thời gian nữa mẹ, không có tác dụng gì đâu." Trong lòng
tôi chỉ một mực muốn viết tiểu thuyết, ý định này hình như có thể cứu được một người tàn tật
như tôi thoát khỏi cảnh khốn quẫn. "Cứ thử một lần nữa xem sao, không thử thì làm sao mà
biết có tác dụng hay không?" Mẹ nói, và lần nào mẹ cũng nuôi hy vọng một cách thiết tha.
Thế nhưng đối với đôi chân của tôi mà nói, hy vọng bao nhiêu thì đều thất vọng bấy nhiêu.
Đến lần cuối cùng, tôi bị ngải cứu hun đến bỏng cả phần háng. Bác sĩ ở bệnh viện nói, như
thế này nguy hiểm quá, đối với bệnh nhân bị liệt mà nói, cứ chữa như thế này thì gần như mất
mạng. Tôi không sợ chết cho lắm, nghĩ bụng chết thì cũng tốt thôi, chết đi cho xong chuyện.
...
Tn vănHoa Hp Hoan

 !"#$%& '
!()*#()+),-./
%0'()'1 2'(3 456+)
,'&0'7'189$'
().:;<=2 >8(+)'5
6?@)2AB#C=
%45D>:E(0'>:53 #FD!='("./G
G BH,00'89. 0H1I687
J% J '897AK@ 7+
(L2 (H(),)(M#@(
NG0O'7'P>B'I89O0A
='P.,K(Q()+Q)RCST)OJ7Q,
,IL2 U."K(=MG'JV(
, U0M+/Q8*;PPU@,OW'P()0P=V(
'.,'K(.&8X68 YB1CG8'PK(
0P .M7*=.0,QR=.,78*CC##
V(3 89B=<G(CT,0CZ'[(M7'
B6456\C9(K( .,1A=G56!
]HC/)^O')=8/B8X89'J
8,.&.CTY5DB[+K(@?Q(.[='Q('
0,1A().:53 '+' -)I,(
68C$GV(')I0(=#I0)
_+CS0OB0&7+,;,QR<0PP8
'))/T,C$0PG0OP'BK(8')=+8
6.QXMR0A=-C@)P
DF=J)' $7QC),9')`+()
C 45E('/0O0&8X]:3 aJM*'53()'
0&V(-U.&0%.> 70Ob#Q(7,P
0M()'PQ,,/)3 $%45bJ)=BP)G'
c56U?(CS= -U)PIC$PK(.&
GV(3 45!" -)FI0%
0G)9 -\CQ,,I!&d7U
#':53 M<8J)( #C'Q(/T
GJ)#V(3 .M7*8XQ,#I 8()a)
@?8(@?788$ \.M7*=.0,QR=.V
78*CJ) +))I
eC/)+()V((98 .!W9
')K(3)Q(C/)V(()M2') @(9
U0)!
E(.#77&f)-#C0A%
J.1g1'=68]a0O,#+
G,6@?V(=,18$SG)R
OR46Q(68X_I (Q$8J):6**''
8?)9456=! .T,68X_) ./
Tản văn: Hoa Hợp Hoan - Trang 2
Tản văn: Hoa Hợp Hoan - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Tản văn: Hoa Hợp Hoan 9 10 798