Ktl-icon-tai-lieu

thơ về đất nước và người lính

Được đăng lên bởi vihoclam
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 191 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tuyển tập những bài thơ hay về Đất nước và Người lính
<< < (7/90) > >>
hoacuc:
Chiều ba mươi ở Đồng Lộc
Chiều ba mươi ở ngã ba Đồng Lộc
Mưa giăng giăng trắng mịt núi đồi
Tôi lặng lẽ dõi tìm từng bia mộ
Lặng lẽ tìm tên các em tôi
Trong mưa bảng lãng hương trầm bay
Mang mang đồi hoang không bóng người
Bất chợt đâu đây rì rầm xe ra trận
Bất chợt đâu đây lắng trầm câu ví dặm
Bất chợt đâu đây khúc khích tiếng ai cười
Và rùng rùng bất chợt bom rơi
Đã ba mươi chiều ba mươi
Các em nằm đây dưới chân đồi ngan ngát
Lặng nghe nhà ai đón tết
Lặng nghe câu đò đưa
“Hà Tĩnh quê mình nước trong gạo trắng
Xứ Nghệ quê mình gừng cay muối mặn”
Đã ba mươi chiều ba mươi
Các em nằm đây lặng chờ một bước ai qua
Nhớ ngày xưa lặng im chỉ đường cho anh ra trận
Hỡi những Tần những Hà những Rạng
những Cúc những Hương những Nhỏ những Xuân
Đã ba mươi năm, đã ba mươi chiều tháng chạp mưa giăng
Các em nằm đây lặng nghe nhà ai đón tết
Lặng nghe xuân về trong tuổi hai mươi
Blog: 
hoacuc:
Ngã ba Đồng Lộc

Con ơi, bố về thăm Hà Tĩnh quê ta,
Bố kể con nghe về ngã ba Đồng Lộc
Trên mặt đất này có muôn triệu ngã ba
Và có nhiều ngã ba nổi tiếng:
Có những ngã ba nối những dòng sông lớn của một đại châu, sóng dựng trùng
trùng;
Có những ngã ba nối những con đường dài chạy từ các thủ đô to
Như những mạch máu khổng lồ
Trên thân hình trái đất
Trong đó mỗi con người là một hạt hồng cầu đỏ chói,
Có những ngã ba là nơi gặp gỡ của những dòng văn minh lớn, đông, tây, kim
cổ....
Tất cả những ngã ba trên, con có thể học biết trong sách địa dư, trên những bản
đồ,
Mai sau lớn lên con có thể đến thăm và chụp ảnh nữa...
Xong rồi, con có thể quên
Nhưng con ơi, con chớ có quên ngã ba Đồng Lộc.
Trong đời mỗi người cũng có những ngã ba đường quyết định,
Trong đời mỗi dân tộc cũng có những ngã ba
Những ngã ba vận mệnh
Những cái nút trên dặm dài lịch sử
Gặp những ngã ba đời, con sẽ nghĩ suy
Và con ơi, muốn tìm đúng hướng đi
Con sẽ nhó đến ngã ba Đồng Lộc
Ngã ba Đồng Lộc:
Là ngã ba nhưng nào có phân vân
Nào có đắn đo do dự!
Là ngã ba trên chặng đường quyết liệt
Nhưng hướng đi đã quyết
Không phải cho một lần
Mà cho tất cả mọi lần
Không phải cho một người
Mà cho tất cả quê hương, đất nước:
Hướng về Nam, một nửa mình Tổ quốc
Các ngã ba khác trên đời làm bằng nước, bằng sông, bằng thuỷ triều lên xuống,
Hay bằng đá, bằng đất

Bằng xi măng cốt sắt
Bằng vôi trắng, gạch nâu
Bằng đèn xanh đèn đỏ đủ màu
Hay bằng những sự chênh vênh vấp ngã,
Nhưng ngã ba Đồng Lộc làm bằng xương máu.
Khi con về quê con nhớ viếng thăm
...

 !"#$$$
hoacuc%
&'()*+
&'(,)*+
-../0'123)
456789':'+
*569';<='4
/>'?,/@'
-'3)>A4B
CD3E3E/9/@'F=//
CD3E3E0/@'E75'
CD3E3EA2AG
H/I/ID>'/
,''
&<='J'3E7E3)<
*5=3BG
*5=E3K3
LMNO;'9/>P>/0
QRSO;'9:'T'5U
,''
&<='J'3E5'+O
F5'V3>//
MW@MXP
&2MYQE
,'.'Z3,'<P'.
&<='J'3E5=3BG
*5=FE/>['
C>%\\\]7]=
hoacuc%
,)*+
thơ về đất nước và người lính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thơ về đất nước và người lính - Người đăng: vihoclam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
thơ về đất nước và người lính 9 10 427